ZVS holding, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 29 182 72417 827 52915 011 74912 937 98910 044 241
Aktivácia 0,0000125 108263 5461 579 0401 081 144
Bankové úvery 5 635 5072 640 36583 654418 2691 087 500
Bežná likvidita III. stupeň 1,231,551,691,961,97
Bežné bankové úvery 3 191 1792 017 42083 654334 6151 087 500
Časové rozlíšenie aktív 53 02352 70940 92317 240164 942
Časové rozlíšenie pasív 148 63258 10935 2113 3303 302
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0779-0,3693-0,02870,50950,3843
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,110,82280,65100,52940,3825
Celkové tržby 28 274 98818 891 76817 150 08517 791 1620,0000
Celkový dlh 19 706 4818 021 2025 905 1104 477 5412 778 003
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 609 7651 681 193-2 743 791-2 570 057473 383
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 025 742959 1722 827 4452 988 326614 117
Čistý cash flow 1 066 570-1 868 273-160 8811 982 211614 117
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 597 9241 754 362873 1582 140 292-29 458
Čistý zisk 1 090 2321 291 100614 3101 638 100-50 250
Čistý zisk v minulom roku 1 291 100614 3101 638 10011 92064 000
Cudzie zdroje -9 327 611-9 748 218-9 071 428-8 457 118-7 262 936
Daň z príjmov 347 161398 515216 056478 8160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 398 515216 056478 81640 8210,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 347 161398 515216 056478 8160,0000
Dlhodobé bankové úvery 2 444 328622 9450,000083 6540,0000
Dlhodobé pohľadávky 895 004271 423118 54968 30034 733
Dlhodobý dlh 2 444 328622 9450,000083 6540,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,5027,7054,0729,5022,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,7222,2544,8320,2817,86
Doba obratu aktív 553,46422,20370,46307,49599,93
Doba obratu pohľadávok 96,4834,1256,9931,1324,78
Doba obratu zásob 9 30916 6181 9871 839865,65
Doba splácania záväzkov 8 7179 4882 4211 77877,31
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 259,74119,81138,4492,4795,45
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 9197 7971 491945,970,0000
EBIT v minulom roku 1 754 362873 1582 140 29293 06364 000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 597 9241 754 362873 1582 140 292-29 458
EBITDA 2 462 2822 464 520947 6553 176 799727 176
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 462 2822 464 520947 6553 176 799727 176
Finančná páka 3,131,831,651,531,38
Finančné účty 2 025 742959 1722 827 4452 988 326614 117
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3196-0,5468-0,6043-0,6537-0,7231
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,31960,54680,60430,65370,7231
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 702 0035 352 5023 316 8853 806 685710 246
Krátkodobé pohľadávky 4 192 0591 169 4982 190 8871 241 391380 106
Krátkodobé záväzky 13 695 3925 059 0895 609 9673 890 7081 597 978
Krytie dlhovej služby 13,0125,9112,68135,9034,97
Materiál 7 774 2113 191 2481 960 7211 246 7422 125 738
Nákladové úroky 160 53164 74742 79223 37620 792
Nákladové úroky v minulom roku 64 74742 79223 37640 3220,0000
Náklady na predaný tovar 13 046 4669 253 22910 820 02910 253 7705 237 947
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 573 473194 626845 871798 9191 745 891
Neobežný majetok 7 390 5486 513 5505 229 7904 596 7244 709 705
Obežný majetok 21 739 15311 261 2709 741 0368 324 0255 169 594
Obrat aktív 0,65950,86450,98531,190,6084
Obrat neobežného majetku 2,602,372,833,341,30
Obrat obežného majetku 0,88531,371,521,841,18
Odpisy 2 279 3541 684 4841 268 3461 096 692520 999
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 139 677842 242634 173548 346520 999
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 139 677842 242634 173548 3460,0000
Osobné náklady 5 214 4104 495 0823 930 3732 751 5640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 130 82956 13014 80420 70016 932
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000032,000,00002,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 882 0852 387 8721 972 976884 6070,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 369 5862 975 5841 882 6562 734 792470 749
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84990,73330,98990,53910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,7031,504,696,390,1157
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,181,361,011,850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,81870,99200,76381,331,68
Pohľadávky z obchodného styku 4 150 533939 6431 816 520853 325298 944
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36810,30570,88311,000,4311
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,755,2256,39-4,27-11,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 6,64-28,85-3,7684,8029,54
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,67530,44990,39340,34610,2766
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,110,82280,65100,52940,3825
Pridaná hodnota 6 135 1836 130 2573 970 5295 103 774872 982
Primárna platobná neschopnosť 2,624,421,902,430,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,11890,13440,49350,70670,2284
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,003,256,231,413,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,003,256,231,413,82
Služby 4 700 7113 769 9415 077 7293 529 8591 558 307
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 29 182 72417 827 52915 011 74912 937 98910 044 241
Spotreba materiálu… 8 548 0186 962 6675 457 3577 513 0094 240 190
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 635 5072 640 36583 654418 2691 087 500
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 430 84216 884 14716 582 96615 682 8376 960 849
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,0000600 4070,0000849 920
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 7 185 2751 472 0561 192 001325 2930,0000
Tržby z predaja tovaru 622 386195 750891 794935 1711 761 497
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 623 18115 216 34113 898 76414 422 3734 349 432
Účtovný cash flow 1 066 570-1 868 273-160 8811 982 211614 117
Úročený dlh 5 635 5072 640 36583 654418 2691 087 500
Úrokové krytie 9,9527,1020,4091,56-1,42
Vlastné imanie 9 327 6119 748 2189 071 4288 457 1187 262 936
Všetky záväzky 19 706 4818 021 2025 905 1104 477 5412 778 003
Výnosy budúcich období krátkodobé 28 75030 35431 9580,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 747 6911 778 775381 5912 161 290-537 222
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 747 6911 778 775381 5912 161 290-537 222
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 090 2321 291 100614 3101 638 100-50 250
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 291 100614 3101 638 10011 92064 000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 437 3931 689 615830 3662 116 916-31 543
Zásoby 14 626 3488 861 1774 604 1554 026 0084 140 638
Záväzky 19 706 4818 021 2025 905 1104 477 5412 778 003
Záväzky z obchodného styku 10 871 3374 157 4013 454 7842 070 5620,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000199 5420,00000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 989 2521 769 5291 282 2661 185 9550,0000
Zisk pred zdanením 1 437 3931 689 615830 3662 116 916-31 543
Zmena EBIT 0,91082,010,408023,00-0,4603
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 775 7361 548 897297 3828 9771 225 297
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 775 7361 548 897297 3828 9771 225 297
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5 620 512473 317489 719244 110743 399
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Pílenie, hobľovanie, impregnovanie a sušenie dreva
Prenájom motorových vozidiel
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných..
Výskum, vývoj, výroba pyrotechnických výrobkov
Kovoobrábanie
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v..
Výroba jednoúčelových strojov a zariadení
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Vykonávanie ohňostrojových prác
Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
Preprava streliva
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
Výroba podzostáv a príslušenstva automobilov
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Organizovanie kurzov a školení
Činnosti v oblasti nehnuteľností - nákup a predaj
Galvanizácia kovov, chemická úprava povrchov a nanášanie farieb
Leasing strojov a zariadení
Leasing spojený s financovaním
Znehodnocovanie streliva
Preprava zbraní
Vývoj, výroba streliva
Vodoinštalatérstvo
Nákup a predaj streliva
Výroba strojov pre textilný priemysel
Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
Zriaďovanie a prevádzkovanie strelníc /pre vojenskú techniku/
Bezpečnostnotechnické služby
Znehodnocovanie streliva /vojenskej techniky/
Opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
Špedičná činnosť
Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
Výroba elektronických a elektrotechnických komponentov pre všeobecné použitie
Projektovanie, inštalovanie, opravovanie a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej..
Výroba a stavba jednoduchej a s mechanickým pohonom reklamnej techniky
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
Montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba, odborné prehliadky a skúšky plynových..
Opravy a revízie munície (špeciálnej techniky)
Reklamné činnosti
Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
Výroba tovaru z plastov
Poriadanie výstav a veľtrhov
Faktoring a forfaiting
Reprografické práce
Výskum, vývoj, pokusná výroba, výroba, skúšanie, revízia, opravy, uskladňovanie,..
Nákup, predaj a požičiavanie zbraní
Výskum, vývoj, výroba a spracovanie výbušnín
Vývoj, výroba streliva /vojenskej techniky/
Preprava zbraní /vojenskej techniky/
Výroba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
Technik požiarnej ochrany
Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov
Klampiarstvo
Výroba zariadení pre úpravu textílií
Zvárané zostavy
Murárstvo
Výroba nepriebojných poistných armatúr
Zámočníctvo
Sprostredkovateľská činnosť
Skladovanie
Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní /vojenskej techniky/
Výroba nástrojov, foriem a prípravkov
Brúsenie a leštenie kovov a jednoduchých nástrojov
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania doplnkových služieb
Spracovanie dát a súvisiacej činnosti
Opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov
Výrobná a opravárenská činnosť elektrotechnického a strojárenského charakteru
Preprava streliva /vojenskej techniky/
Výroba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
Stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
Vydávanie neperiodických publikácií
Výskum a vývoj v oblasti technických vied
Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
Podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a..
Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií