MK KODRETA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 556 355583 631624 7791 147 473941 180
Bankové úvery 0,00000,00000,0000163 800167 091
Bežná likvidita III. stupeň 21,65110,9348,000,26680,6654
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000110 642167 091
Časové rozlíšenie aktív 8,00112,00115,00226,001 491
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0913-1,580,53980,00520,0091
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10950,01040,02375,641,85
Celkové tržby 7 20915 2812 465 0401 016 5680,0000
Celkový dlh 54 9215 98914 480974 713610 878
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -513,00-2 809-10 906486 665198 075
Čistá marža, Zisková marža, ROS -10,57-2,140,1775-0,02610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 513,002 80910 9064 0351 416
Čistý cash flow -2 296-8 0976 8712 1241 416
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -71 672-34 669566 38125 438-49 664
Čistý zisk -76 208-32 658437 540-26 561-87 398
Čistý zisk v minulom roku -32 658437 540-26 561-130 981120 549
Cudzie zdroje -501 434-577 642-610 299-172 760-330 302
Daň z príjmov 4 531-2 011138 4561 5790,0000
Daň z príjmov v minulom roku -2 011138 4561 5791 6610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 531-2 011138 4561 5790,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000053 1580,0000
Dlhodobé pohľadávky 3 2857 8165 74811 8018 335
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000053 1580,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8 81113 296374,7444,5945,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10 84116 624457,9146,9344,08
Doba obratu aktív 9 01014 651420,71466,90245,82
Doba obratu pohľadávok 8 86413 492378,6149,3947,95
Doba obratu zásob 0,00001 5021 6740,00002 059
Doba splácania záväzkov 472,35219,79490,420,000064,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 407,46128,438,57165,2240,68
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 40,7267,0237,720,00000,0000
EBIT v minulom roku -34 669566 38125 439-86 660163 498
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -71 672-34 669566 38125 438-49 664
EBITDA -71 670-34 426-327 45156 94511 802
EBITDA marža -9,94-2,25-0,13280,05600,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -71 670-34 426-327 45156 94511 802
Finančná páka 1,111,011,026,642,85
Finančné účty 513,002 80910 9064 0351 416
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9013-0,9897-0,9768-0,1506-0,3509
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90130,98970,97680,15060,3509
Hrubá marža -2,75-0,50530,07980,42600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -71 758-34 8462 299 222143 5898 611
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000326 90032 400
Krátkodobé pohľadávky 544 046529 644556 505109 582175 270
Krátkodobé záväzky 25 1595 11612 728406 038155 773
Krytie dlhovej služby -14 3340,000034,061,130,3128
Materiál 0,000049,0033,0074 10456 004
Nákladové úroky 5,000,0000-9 61550 42037 734
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000-9 61550 42142 66042 949
Náklady na predaný tovar 42 32822 262345 392464 018967 854
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 4418 4969 4730,000010 322
Neobežný majetok 8 5038 2838 058910 638696 445
Obežný majetok 547 844575 236616 606236 609243 244
Obrat aktív 0,04050,02490,86760,78171,48
Obrat neobežného majetku 2,651,7667,270,98512,01
Obrat obežného majetku 0,04110,02530,87913,795,75
Odpisy 0,00000,000054 308100 42077 411
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000027 15450 21077 411
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000027 15450 2100,0000
Osobné náklady 8 01415 871396 119375 2640,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 254,00557,001 2282 7243 201
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000037,001,000018,0010,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 1691 560979,00259 0700,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -76 208-32 658491 84873 859-9 987
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1520-0,05650,7169-0,0400-0,1650
Podiel EBIT k aktívam -0,1288-0,05940,90650,0222-0,0528
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,1288-0,05940,90650,0222-0,0528
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1349-0,05990,92540,0343-0,0632
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,4049-2,062,010,86660,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,3185-0,52990,00280,00210,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -1,02-0,908920,760,00000,4896
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,47-0,48650,49641,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,47-0,48650,43660,91035,55
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1019-0,55690,01270,00240,0010
Pohľadávky z obchodného styku 669 352662 215680 018115 340168 756
Pohotová likvidita II. stupeň 21,65104,1044,590,13500,5015
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 218,3971,34-88,82-81,34-233,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -459,200,0000-0,71460,04210,0375
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,09870,01030,02320,84940,6491
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10950,01040,02375,641,85
Pridaná hodnota -19 791-7 722196 648433 017429 646
Primárna platobná neschopnosť 0,00320,00240,00142,250,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,1370-0,05600,7003-0,0231-0,0929
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1520-0,05650,7169-0,1537-0,2646
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02040,54910,85690,00480,0040
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,7663-0,1740-0,044217,1251,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,7663-0,1740-0,044217,1251,76
Služby 7 20213 00964 24859 15196 542
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 556 355583 631624 7791 147 473941 180
Spotreba materiálu… 208,00757,00250 061410 139770 605
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000490 700199 491
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 62014 5901 855 990941 7101 397 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,0050,001 313 95044 6750,0000
Tržby z predaja tovaru 19 4428 56118 8490,000012 119
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 0955 979523 191897 0351 385 381
Účtovný cash flow -2 296-8 0976 8712 1241 416
Úročený dlh 0,00000,00000,0000490 700199 491
Úrokové krytie -14 3340,0000-58,910,5045-1,32
Vlastné imanie 501 434577 642610 299172 760330 302
Všetky záväzky 54 9215 98914 480974 713610 878
Výsledok hospodárenia -71 637-34 376534 321-11 756-66 919
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 637-34 376534 321-11 756-66 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -76 208-32 658437 540-26 561-87 398
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -32 658437 540-26 561-130 981120 549
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -71 677-34 669575 996-24 982-99 425
Zásoby 0,000034 96743 447111 19158 223
Záväzky 54 9215 98914 480974 713610 878
Záväzky z obchodného styku 2 1691 560979,00259 0700,0000
Zisk pred zdanením -71 677-34 669575 996-24 982-99 425
Zmena EBIT 2,07-0,061222,26-0,2935-0,3038
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -15 4770,0000-21 6105 272-90 385
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -15 4770,0000-21 6105 272-90 385
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 50,000,0000397 87012 9561 310