ALUMA, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 6 6406 64012 28219 3970,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,926,920,23230,32050,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,0000233,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,17-1,170,01580,04290,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,926,920,01210,02930,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16900,1690-1,30-1,470,0000
Celkový dlh 960,00960,0052 86160 6800,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 640-6 640-640,00-1 7720,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 6406 640640,001 7720,0000
Čistý cash flow 6 6406 640640,001 7720,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-73,005 0260,0000
Čistý zisk -960,00-960,00-1 0335 0080,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00001 737-4 4020,0000
Cudzie zdroje -5 680-5 68040 57941 2830,0000
Daň z príjmov 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,0000960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,00960,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,0000116,660,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,0000112,400,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00000,0000131,010,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,0000116,660,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000562,640,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,0000408,750,0000
EBIT v minulom roku 0,00000,00002 697-4 0140,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-73,005 0260,0000
EBITDA 0,00000,00000,00006 8100,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00006 8100,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-13,150,00000,0000
Finančná páka 1,171,17-0,3027-0,46990,0000
Finančné účty 6 6406 640640,001 7720,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8554-0,85543,302,130,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85540,8554-3,30-2,130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-73,005 7710,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14460,14464,303,120,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,000011 64217 2720,0000
Krátkodobé záväzky 960,00960,0052 86160 5200,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000378,330,0000
Materiál 0,00000,00000,0000120,000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,000018,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,0000388,000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,000039 2610,0000
Obežný majetok 6 6406 64012 28219 1640,0000
Obrat aktív 0,00000,00000,00002,790,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,00002,820,0000
Odpisy 0,00000,00000,0000745,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000745,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,000073,001 0390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -960,00-960,00-1 0335 7530,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00000,05210,09140,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,000019,840,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000011 64216 6420,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 6,926,920,23230,31850,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8554-0,855463,4023,300,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000098,440,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,14460,14464,303,130,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16900,1690-1,30-1,470,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,000014 7810,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 6,926,920,01210,02930,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00008,910,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00008,910,0000
Služby 0,00000,00000,00004 8590,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 6406 64012 28219 3970,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,000034 4020,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000054 0420,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000054 0420,0000
Účtovný cash flow 6 6406 640640,001 7720,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000279,220,0000
Vlastné imanie 5 6805 680-40 579-41 2830,0000
Všetky záväzky 960,00960,0052 86160 6800,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00006 0650,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00006 0650,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -960,00-960,00-1 0335 0080,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00001 737-4 4020,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-73,005 0080,0000
Zásoby 0,00000,00000,0000120,000,0000
Záväzky 960,00960,0052 86160 6800,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-73,005 0080,0000
Zmena EBIT 0,00000,0000-0,0271-1,250,0000