SAVE - TECH, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 186 5986 187 3755 141 5973 233 3372 116 280
Bankové úvery 2 333 6902 409 5922 315 3801 230 624682 350
Bežná likvidita III. stupeň 0,92081,201,482,060,7388
Bežné bankové úvery 1 000 335938 050623 924200 62470 067
Časové rozlíšenie aktív 11 0075 9236 1435 8952 463
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,212,372,581,602,02
Celkové tržby 5 071 2694 539 1613 447 4072 935 4482 097 624
Celkový dlh 4 946 4484 352 2273 707 0571 989 2511 416 258
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 331 4192 384 2091 907 4691 204 213680 438
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 27125 383407 91126 4111 912
Čistý cash flow -23 112-382 531381 50024 499-2 859
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 651 986611 078313 291258 168234 804
Čistý zisk 405 002400 609190 454164 064160 504
Čistý zisk v minulom roku 400 609190 454164 078160 50430 185
Cudzie zdroje -2 240 150-1 835 148-1 434 540-1 244 086-700 022
Daň z príjmov 122 795119 53461 64656 15755 114
Daň z príjmov v minulom roku 119 53461 64656 15755 11412 305
Daň z príjmov z bežnej činnosti 122 795119 53461 64656 15755 114
Dlhodobé bankové úvery 1 333 3551 471 5421 691 4561 030 000612 283
Dlhodobé pohľadávky 359 2690,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 1 333 3551 471 5421 691 4561 030 000612 283
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,03122,37137,1276,8567,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 73,3889,97112,3376,7367,42
Doba obratu aktív 544,12502,64592,88426,79397,34
Doba obratu pohľadávok 135,23122,37137,1276,8567,58
Doba obratu zásob 164,92227,68264,00283,8795,34
Doba splácania záväzkov 285,63256,78304,68178,02306,40
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,44103,94126,2256,43137,23
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 137,27205,09235,65157,88281,51
EBIT v minulom roku 611 078313 291258 182234 80447 510
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 651 986611 078313 291258 168234 804
EBITDA 1 355 6681 159 382689 599911 186469 804
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 355 6681 159 382689 599911 186469 804
Finančná páka 3,213,373,582,603,02
Finančné účty 2 27125 383407 91126 4111 912
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 755 6281 180 7291 121 3151 209 060741 666
Krátkodobé pohľadávky 1 426 8541 506 2731 189 105582 192359 945
Krátkodobé záväzky 1 511 5021 279 4861 094 619427 489730 893
Krytie dlhovej služby 10,9212,7511,2724,0124,49
Nákladové úroky 124 18990 93561 19137 94719 186
Nákladové úroky v minulom roku 90 93561 19137 94719 1865 020
Náklady na predaný tovar 3 372 7303 260 1962 413 7991 919 0541 486 764
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 931 5021 818 7261 311 346876 488870 691
Neobežný majetok 4 514 4643 515 3212 589 9751 937 1611 524 536
Obežný majetok 2 661 1272 666 1312 545 4791 290 281589 281
Obrat aktív 0,67080,72620,61560,85520,9186
Obrat neobežného majetku 1,071,281,221,431,28
Obrat obežného majetku 1,811,691,242,143,30
Obrat zásob 2,211,601,381,293,83
Odpisy 736 830541 924371 306626 622170 458
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 368 415270 962185 653313 31185 229
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 368 415270 962185 653313 31185 229
Osobné náklady 460 858317 274278 363231 16775 390
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 04011 98716 28434 29223 636
Ostatné záväzky z obchodného styku 726 4101 021 909846 609379 114671 529
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 141 832942 533561 760790 686330 962
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,74970,67790,57310,96540,5252
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,143,892,703,666,07
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,431,160,98651,86
Pohľadávky z obchodného styku 969 1611 107 498974 163581 306359 059
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57330,69340,93290,97830,4549
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 96,934,80-3,76-50,78244,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1861-4,216,230,6456-0,1490
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68830,70340,72100,61520,6692
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,212,372,581,602,02
Pridaná hodnota 1 448 0681 232 824751 567846 178457 245
Primárna platobná neschopnosť 0,74950,92270,86910,65221,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,653,755,382,183,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,653,755,382,183,01
Služby 1 021 1911 123 142920 092827 694484 062
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 186 5986 187 3755 141 5973 233 3372 116 280
Spotreba materiálu… 420 037318 328182 361214 872132 011
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 333 6902 409 5922 315 3801 230 624682 350
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 028 2984 509 6873 389 3662 931 3152 091 758
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 207 50016 667224 000166 083147 749
Tržby z predaja tovaru 3 171 1412 838 6512 067 9571 596 7951 044 282
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 649 6571 654 3691 097 4091 168 437899 727
Účtovný cash flow -23 112-382 531381 50024 499-2 859
Úročený dlh 2 333 6902 409 5922 315 3801 230 624682 350
Úrokové krytie 5,256,725,126,8012,24
Vlastné imanie 2 240 1501 835 1481 434 5401 244 086700 022
Všetky záväzky 4 946 4484 352 2273 707 0571 989 2511 416 258
Výsledok hospodárenia 651 518621 311326 235292 650258 336
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 651 518621 311326 235292 650258 336
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 405 002400 609190 454164 064160 504
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 400 609190 454164 078160 50430 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 527 797520 143252 100220 221215 618
Zásoby 872 7331 134 475948 463681 678227 424
Záväzky 4 946 4484 352 2273 707 0571 989 2511 416 258
Záväzky z obchodného styku 726 4101 021 909846 609379 114671 529
Zisk pred zdanením 527 797520 143252 100220 221215 618
Zmena EBIT 1,071,951,211,104,94
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 174 82012 814216 058157 997188 759