Slomed s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620142013
Aktíva 0,0000230 35093 9973 7950,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00001,731,580,04470,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,9141-2,320,00480,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,67041,360,00460,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00001,361,71-1,050,0000
Celkové tržby 0,0000417 11089 0300,00000,0000
Celkový dlh 0,0000132 88959 33784 9790,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-89 092-80 557-293,000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000089 09280 557393,000,0000
Čistý cash flow 0,000089 09280 557393,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000113 71534 044-491,000,0000
Čistý zisk 0,000089 83527 514-491,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,000027 514-480,00-7 7040,0000
Cudzie zdroje 0,0000-97 461-34 66081 1840,0000
Daň z príjmov 0,000023 8806 5300,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00006 530480,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000023 8806 5300,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,0000123,6155,10105,510,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,0000123,6155,100,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000201,57385,361 4830,0000
Doba obratu pohľadávok 0,0000123,6155,10105,510,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000165,630,000032 1710,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000116,29243,2733 1700,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000134,880,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,000034 0440,0000-7 7040,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000113 71534 044-491,000,0000
EBITDA 0,0000113 74534 065-335,000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000113 74534 065-335,000,0000
Finančná páka 0,00002,362,71-0,04670,0000
Finančné účty 0,000089 09280 557393,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,4231-0,368721,390,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,42310,3687-21,390,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000113 71534 047-528,000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,57690,631322,370,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000100,000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000141 25813 440270,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,0000132 88959 33784 8790,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000108 21750 5720,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000303 36554 872963,000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,0000292 8490,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,0000230 35093 9973 7950,0000
Obrat aktív 0,00001,810,94720,24610,0000
Obrat obežného majetku 0,00001,810,94720,24610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000030,0018,00193,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000089 83527 514-491,000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,92180,79380,00610,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00001,170,98220,00610,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,38680,85700,10360,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,21360,90480,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,21360,90480,42080,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000141 25813 4400,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00001,731,580,00780,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,09-0,4303206,580,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,57690,631322,390,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00001,361,71-1,050,0000
Pridaná hodnota 0,0000113 74534 158-29,000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,76613,760,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,92180,79380,00600,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00000,67041,360,00460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00001,171,74-253,670,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00001,171,74-253,670,0000
Služby 0,000010 51654 872963,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,0000230 35093 9973 7950,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000100,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000417 11089 030934,000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000417 1100,0000934,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,000089 0300,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000089 09280 557393,000,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,0000100,000,0000
Vlastné imanie 0,000097 46134 660-81 1840,0000
Všetky záväzky 0,0000132 88959 33784 9790,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000113 74534 065-335,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000113 74534 065-335,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,000089 83527 514-491,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,000027 514-480,00-7 7040,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000113 71534 044-491,000,0000
Zásoby 0,00000,00000,00003 1320,0000
Záväzky 0,0000132 88959 33784 9790,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000108 21750 5720,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000113 71534 044-491,000,0000
Zmena EBIT 0,00003,340,00000,06370,0000