Tricus s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 192 071178 204153 088183 12687 616
Bankové úvery 165,008 49317 3560,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,001,741,781,240,9986
Časové rozlíšenie aktív 374,00228,00243,00234,00619,00
Časové rozlíšenie pasív 152,00201,00296,00228,00307,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2498-0,29650,3944-0,6959-68,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,25580,1897-0,22010,16400,5826
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,181,722,194,26117,79
Celkové tržby 278 535267 120266 180296 0960,0000
Celkový dlh 103 848112 521104 859148 12686 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 683-103 354-75 078-111 338-50 203
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 848111 84792 434111 33850 203
Čistý cash flow -21 99919 413-18 90424 19850 203
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 58125 09720 86736 563-261,00
Čistý zisk 22 59017 54913 16127 349-261,00
Čistý zisk v minulom roku 17 54913 16127 3496 797-467,00
Cudzie zdroje -88 071-65 482-47 933-34 772-735,00
Daň z príjmov 8 6277 5476 9099 2140,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 5476 9099 2142 3640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 6277 5476 9099 2140,0000
Dlhodobé bankové úvery 165,008 49317 3560,00000,0000
Dlhodobý dlh 165,008 49317 3560,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 105,4088,2681,9585,4560,37
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,1577,5671,1685,4560,37
Doba obratu aktív 252,09244,18211,55227,02153,09
Doba obratu pohľadávok 105,4088,2681,9585,4560,37
Doba obratu zásob 2,883,632,535,462,56
Doba splácania záväzkov 179,77215,86196,48306,45157,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 112,86140,24118,68182,86150,55
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 116,92136,8496,68161,460,0000
EBIT v minulom roku 25 09720 86736 5639 161-467,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 58125 09720 86736 563-261,00
EBITDA 36 22922 73821 85336 2574 188
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 36 22922 73821 85336 2574 188
Finančná páka 2,182,723,195,27119,21
Finančné účty 89 848111 84792 434111 33850 203
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 35 51022 05520 73838 3763 556
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,44770,57430,56100,80550,9835
Krátkodobé pohľadávky 80 30464 40859 30468 92634 554
Krátkodobé záväzky 85 992102 34885 880147 50586 166
Krytie dlhovej služby 99,5322 73827,420,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000284,00
Nákladové úroky 364,001,0000797,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1,0000797,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 211 840208 596199 715231 738200 133
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 174 594173 063159 540175 690138 607
Neobežný majetok 20 1660,00000,00000,00001 268
Obežný majetok 171 531177 976152 845182 89285 729
Obrat aktív 1,451,491,731,612,38
Obrat neobežného majetku 13,790,00000,00000,0000164,75
Obrat obežného majetku 1,621,501,731,612,44
Obrat zásob 126,61100,56144,1266,85142,60
Odpisy 3 6680,00000,00001 266635,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 8340,00000,0000633,00635,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 8340,00000,0000633,000,0000
Osobné náklady 25 59631 40436 30224 8460,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 719,00683,001 185647,00632,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 55 92864 88442 26077 7160,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 26 25817 54913 16128 615374,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,25600,23720,20160,7865-0,3551
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,29810,33170,31191,03-0,2283
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46780,62760,60380,60800,5730
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38630,54350,56350,39630,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,591,841,772,520,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,261,841,772,4013,81
Pohľadávky z obchodného styku 72 49856 60251 49868 92634 554
Pohotová likvidita II. stupeň 1,981,721,761,220,9873
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,00-3,372,54-1,44-0,0146
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -60,4419 413-23,720,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54070,63140,68500,80890,9881
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,181,722,194,26117,79
Pridaná hodnota 66 26057 77864 41762 6928 767
Primárna platobná neschopnosť 0,77141,150,82061,130,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,25650,26800,27460,7865-0,3551
Rýchla likvidita I. stupeň 1,041,091,070,75360,5806
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,874,954,804,0920,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,874,954,804,0920,67
Služby 23 66221 43722 89730 99945 628
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 192 071178 204153 088183 12687 616
Spotreba materiálu… 13 58414 09617 27825 04915 898
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 165,008 49317 3560,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 278 100266 374264 167295 813208 900
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000035,001 3830,0000
Tržby z predaja tovaru 268 597252 714249 373278 798198 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 50313 66014 75915 63210 189
Účtovný cash flow -21 99919 413-18 90424 19850 203
Úročený dlh 165,008 49317 3560,00000,0000
Úrokové krytie 86,7625 09726,180,00000,0000
Vlastné imanie 88 07165 48247 93334 772735,00
Všetky záväzky 103 848112 521104 859148 12686 574
Výsledok hospodárenia 32 56122 73821 88836 3743 553
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 56122 73821 88836 3743 553
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 59017 54913 16127 349-261,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 54913 16127 3496 797-467,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 31 21725 09620 07036 5636,00
Zásoby 1 3791 7211 1072 628972,00
Záväzky 103 848112 521104 859148 12686 574
Záväzky z obchodného styku 55 92864 88442 26077 7160,0000
Zisk pred zdanením 31 21725 09620 07036 5636,00
Zmena EBIT 1,261,200,57073,990,5589