WIMEX spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 2 250 7401 739 1311 373 3621 334 9980,0000
Bankové úvery 183 2590,00000,0000109 7760,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,455,934,212,110,0000
Bežné bankové úvery 84 0000,00000,0000109 7760,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 9101 498452,00311,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000089,0091,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,87900,58920,0414-0,00260,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23000,16930,24280,58770,0000
Celkové tržby 13 269 54212 284 68911 237 51810 546 7970,0000
Celkový dlh 420 908251 808268 287494 1850,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -170 605-155 153-12 816107 5740,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 353 864155 15312 8162 2020,0000
Čistý cash flow 198 711142 33710 614-965,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 437 334548 025448 231265 3790,0000
Čistý zisk 342 598430 277344 169201 5480,0000
Čistý zisk v minulom roku 430 277344 169201 54857 5060,0000
Cudzie zdroje -1 829 832-1 487 234-1 104 984-840 8130,0000
Daň z príjmov 93 887117 295100 04959 0720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 117 295100 04959 07217 3530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 93 887117 295100 04959 0720,0000
Dlhodobé bankové úvery 99 2590,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 7481 9231 9961 5800,0000
Dlhodobý dlh 99 2590,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,7236,9933,9434,280,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,9536,7633,9434,280,0000
Doba obratu aktív 61,9451,6944,6246,220,0000
Doba obratu pohľadávok 34,7737,0534,0134,330,0000
Doba obratu zásob 2,181,020,82561,190,0000
Doba splácania záväzkov 6,767,909,1614,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,227,188,3312,970,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,81160,39170,76606,120,0000
EBIT v minulom roku 548 025448 231265 37978 5970,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 437 334548 025448 231265 3790,0000
EBITDA 492 011591 916503 769323 2160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 492 011591 916503 769323 2160,0000
Finančná páka 1,231,171,241,590,0000
Finančné účty 353 864155 15312 8162 2020,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8130-0,8552-0,8046-0,62980,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81300,85520,80460,62980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 495 946596 498505 613321 7470,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 261 6341 244 4921 044 778990 0780,0000
Krátkodobé záväzky 226 063241 571256 457374 6880,0000
Krytie dlhovej služby 579,521 307125,5367,920,0000
Materiál 4 8654 3114 3115 0930,0000
Nákladové úroky 849,00453,004 0134 7590,0000
Nákladové úroky v minulom roku 453,004 0134 7593 7380,0000
Náklady na predaný tovar 12 537 49111 475 34910 541 11110 062 7720,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 202 54311 167 49510 218 6069 765 8560,0000
Neobežný majetok 558 698304 841290 207308 9430,0000
Obežný majetok 1 690 1321 432 7921 082 7031 025 7440,0000
Obrat aktív 5,897,068,187,900,0000
Obrat neobežného majetku 23,7440,2838,7134,130,0000
Obrat obežného majetku 7,858,5710,3810,280,0000
Obrat zásob 167,42357,66442,12306,290,0000
Odpisy 53 97244 45254 88255 2720,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 98622 22627 44127 6360,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 98622 22627 44127 6360,0000
Osobné náklady 258 815232 215214 257182 5750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3513 5573 1523 6630,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,0095,008,002,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 1340,000021 44411 6240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 396 570474 729399 051256 8200,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,813,473,242,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,322,912,582,020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 233 6841 236 7161 044 778990 0780,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,225,804,122,050,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,21-10,45-104,11871,310,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 234,05314,212,64-0,20280,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23000,16930,24280,58770,0000
Pridaná hodnota 726 329804 996693 832480 6320,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,140,64200,05000,00450,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85550,42540,53261,530,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85550,42540,53261,530,0000
Služby 318 067291 742304 244280 1330,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 250 7401 739 1311 373 3621 334 9980,0000
Spotreba materiálu… 16 88116 11218 26116 7830,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 183 2590,00000,0000109 7760,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 268 46012 284 36711 237 43710 544 5000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 6404 0222 4941 0960,0000
Tržby z predaja tovaru 13 263 82012 280 34511 234 94310 543 3340,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000070,000,0000
Účtovný cash flow 198 711142 33710 614-965,000,0000
Úročený dlh 183 2590,00000,0000109 7760,0000
Úrokové krytie 515,121 210111,6955,760,0000
Vlastné imanie 1 829 8321 487 2341 104 984840 8130,0000
Všetky záväzky 420 908251 808268 287494 1850,0000
Výsledok hospodárenia 442 679551 486451 381269 0400,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 442 679551 486451 381269 0400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 342 598430 277344 169201 5480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 430 277344 169201 54857 5060,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 436 485547 572444 218260 6200,0000
Zásoby 72 88631 22423 11331 8840,0000
Záväzky 420 908251 808268 287494 1850,0000
Záväzky z obchodného styku 27 13411 98421 444163 7370,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000011 9840,0000152 1130,0000
Zisk pred zdanením 436 485547 572444 218260 6200,0000
Zmena EBIT 0,79801,221,693,380,0000