WIMEX spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 2 250 7401 739 1310,00001 334 9980,0000
Bankové úvery 183 2590,00000,0000109 7760,0000
Bežná likvidita III. stupeň 5,455,930,00002,110,0000
Bežné bankové úvery 84 0000,00000,0000109 7760,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 9101 4980,0000311,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,000089,000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,87900,58920,0000-0,00260,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,23000,16930,00000,58770,0000
Celkové tržby 13 269 54212 284 6890,000010 546 7970,0000
Celkový dlh 420 908251 8080,0000494 1850,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -170 605-155 1530,0000107 5740,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 353 864155 1530,00002 2020,0000
Čistý cash flow 198 711142 3370,0000-965,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 437 334548 0250,0000265 3790,0000
Čistý zisk 342 598430 2770,0000201 5480,0000
Čistý zisk v minulom roku 430 277344 1690,000057 5060,0000
Cudzie zdroje -1 829 832-1 487 2340,0000-840 8130,0000
Daň z príjmov 93 887117 2950,000059 0720,0000
Daň z príjmov v minulom roku 117 295100 0490,000017 3530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 93 887117 2950,000059 0720,0000
Dlhodobé bankové úvery 99 2590,00000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 7481 9230,00001 5800,0000
Dlhodobý dlh 99 2590,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 34,7236,990,000034,280,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,9536,760,000034,280,0000
Doba obratu aktív 61,9451,690,000046,220,0000
Doba obratu pohľadávok 34,7737,050,000034,330,0000
Doba obratu zásob 2,181,020,00001,190,0000
Doba splácania záväzkov 6,767,900,000014,000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6,227,180,000012,970,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,81160,39170,00006,120,0000
EBIT v minulom roku 548 025448 2310,000078 5970,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 437 334548 0250,0000265 3790,0000
EBITDA 492 011591 9160,0000323 2160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 492 011591 9160,0000323 2160,0000
Finančná páka 1,231,170,00001,590,0000
Finančné účty 353 864155 1530,00002 2020,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8130-0,85520,0000-0,62980,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81300,85520,00000,62980,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 495 946596 4980,0000321 7470,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 261 6341 244 4920,0000990 0780,0000
Krátkodobé záväzky 226 063241 5710,0000374 6880,0000
Krytie dlhovej služby 579,521 3070,000067,920,0000
Materiál 4 8654 3110,00005 0930,0000
Nákladové úroky 849,00453,000,00004 7590,0000
Nákladové úroky v minulom roku 453,004 0130,00003 7380,0000
Náklady na predaný tovar 12 537 49111 475 3490,000010 062 7720,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 202 54311 167 4950,00009 765 8560,0000
Neobežný majetok 558 698304 8410,0000308 9430,0000
Obežný majetok 1 690 1321 432 7920,00001 025 7440,0000
Obrat aktív 5,897,060,00007,900,0000
Obrat neobežného majetku 23,7440,280,000034,130,0000
Obrat obežného majetku 7,858,570,000010,280,0000
Obrat zásob 167,42357,660,0000306,290,0000
Odpisy 53 97244 4520,000055 2720,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 98622 2260,000027 6360,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 98622 2260,000027 6360,0000
Osobné náklady 258 815232 2150,0000182 5750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 3513 5570,00003 6630,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6,0095,000,00002,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 27 1340,00000,000011 6240,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 396 570474 7290,0000256 8200,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,813,470,00002,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,322,910,00002,020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 233 6841 236 7160,0000990 0780,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,225,800,00002,050,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,21-10,450,0000871,310,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 234,05314,210,0000-0,20280,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,23000,16930,00000,58770,0000
Pridaná hodnota 726 329804 9960,0000480 6320,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,140,64200,00000,00450,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,85550,42540,00001,530,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,85550,42540,00001,530,0000
Služby 318 067291 7420,0000280 1330,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 250 7401 739 1310,00001 334 9980,0000
Spotreba materiálu… 16 88116 1120,000016 7830,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 183 2590,00000,0000109 7760,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 13 268 46012 284 3670,000010 544 5000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 6404 0220,00001 0960,0000
Tržby z predaja tovaru 13 263 82012 280 3450,000010 543 3340,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,000070,000,0000
Účtovný cash flow 198 711142 3370,0000-965,000,0000
Úročený dlh 183 2590,00000,0000109 7760,0000
Úrokové krytie 515,121 2100,000055,760,0000
Vlastné imanie 1 829 8321 487 2340,0000840 8130,0000
Všetky záväzky 420 908251 8080,0000494 1850,0000
Výsledok hospodárenia 442 679551 4860,0000269 0400,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 442 679551 4860,0000269 0400,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 342 598430 2770,0000201 5480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 430 277344 1690,000057 5060,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 436 485547 5720,0000260 6200,0000
Zásoby 72 88631 2240,000031 8840,0000
Záväzky 420 908251 8080,0000494 1850,0000
Záväzky z obchodného styku 27 13411 9840,0000163 7370,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000011 9840,0000152 1130,0000
Zisk pred zdanením 436 485547 5720,0000260 6200,0000
Zmena EBIT 0,79801,220,00003,380,0000
Prehľad našich účtovných závierok
Riadna závierka pre obdobie od 2018-01 do 2018-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2017-01 do 2017-12

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Správa audítora

Riadna závierka pre obdobie od 2016-01 do 2016-12

Úč POD

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Správa audítora

Riadna závierka pre obdobie od 2015-01 do 2015-12

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2014-01-01 do 2014-12-31

Úč POD

Riadna závierka pre obdobie od 2012-01 do 2012-12

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2011-01 do 2011-12

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2010-01-01 do 2010-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

Riadna závierka pre obdobie od 2009-01-01 do 2009-12-31

Súvaha Úč POD 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01