KALIA s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 6 96764 94867 42492 5840,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000044,036,400,52450,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000178,00178,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0520-0,7777-0,0208-0,82270,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000033,470,53700,37630,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,02320,05942,230,0000
Celkové tržby 0,000053 4784 8000,00000,0000
Celkový dlh 0,00001 4753 77863 9390,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 951-64 932-15 568-23 5670,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,00324,860,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 95164 93215 56823 5670,0000
Čistý cash flow -362,0049 3641 32223 5670,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -256,00787,0024 291-7 9760,0000
Čistý zisk -256,00-173,0023 331-7 9760,0000
Čistý zisk v minulom roku -80,0023 33116 670-3 9240,0000
Cudzie zdroje -6 967-63 473-63 646-28 6450,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 80,00960,002 0870,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00003 7080,0000
EBIT v minulom roku 0,000024 29118 757-3 9230,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -256,00787,0024 291-7 9760,0000
EBITDA -247,003 8823 695-3 8740,0000
EBITDA marža 0,00000,07260,76980,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -247,003 8823 695-3 8740,0000
Efektívna daňová sadzba 0,00001,220,03950,00000,0000
Finančná páka 1,00001,021,063,230,0000
Finančné účty 6 95164 93215 56823 5670,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9773-0,9440-0,30940,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,97730,94400,30940,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -256,00101 12328 320-3 9470,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,02270,03650,67640,0000
Krátkodobé pohľadávky 16,0016,000,0000260,000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00001 4752 46262 6230,0000
Materiál 0,00000,00000,0000130,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00001,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000484,00629,005 9710,0000
Neobežný majetok 0,00000,000051 67859 7360,0000
Obežný majetok 6 96764 94815 56832 6700,0000
Odpisy 0,00003 0224 0294 0290,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00003 0224 0294 0290,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,0073,0073,0073,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000024 6980,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000515,001 2790,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -256,002 84927 360-3 9470,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99770,99980,23090,25450,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,92310,27540,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-0,96850,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,1602-0,1561-1,480,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000044,036,400,38330,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 19,25-1,29-48,14-1,220,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,02270,05600,69060,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,02320,05942,230,0000
Pridaná hodnota 0,0000-484,00-629,00-5 9710,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000044,026,320,37630,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,38001,02-16,500,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,38001,02-16,500,0000
Služby 0,0000369,00391,00984,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 96764 94867 42492 5840,0000
Spotreba materiálu… 0,0000115,00238,005 1810,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000048 6570,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000048 6570,00000,00000,0000
Účtovný cash flow -362,0049 3641 32223 5670,0000
Vlastné imanie 6 96763 47363 64628 6450,0000
Všetky záväzky 0,00001 4753 77863 9390,0000
Výsledok hospodárenia -247,00860,00-334,00-7 9030,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -247,00860,00-334,00-7 9030,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -256,00-173,0023 331-7 9760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -80,0023 33116 670-3 9240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -256,00787,0024 291-7 9760,0000
Zásoby 0,00000,00000,00008 8430,0000
Záväzky 0,00001 4753 77863 9390,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000515,001 2790,00000,0000
Zisk pred zdanením -256,00787,0024 291-7 9760,0000
Zmena EBIT 0,00000,03241,302,030,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000194,000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000194,000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000048 6570,00000,00000,0000