Rotop, družstvo v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20112010