3B Partners, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 0156 1115 4175 7105 710
Bežná likvidita III. stupeň 3,355,753,442,912,27
Časové rozlíšenie aktív 0,0000166,00249,00459,00534,00
Časové rozlíšenie pasív 0,000077,000,000075,0075,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,29-0,42160,1849-0,3755-0,1251
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,98581,22-0,19700,38870,0707
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,401,122,231,953,17
Celkové tržby 7 89310 85712 20613 51214 496
Celkový dlh 3 1033 1883 7403 7234 284
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 650-4 831-3 631-3 941-3 223
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 6504 8313 6313 9413 223
Čistý cash flow -1 1811 200-310,00718,00169,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 9331 443137,001 036202,00
Čistý zisk -1 9331 168-343,00561,00-17,00
Čistý zisk v minulom roku 1 168-343,00561,00-17,008,00
Cudzie zdroje -912,00-2 846-1 677-1 912-1 351
Daň z príjmov 0,0000275,00480,00475,00219,00
Daň z príjmov v minulom roku 275,00480,00475,00219,00463,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000275,00480,00475,00219,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000117,00117,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,8837,4546,4832,2346,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,8836,8545,7028,6945,12
Doba obratu aktív 185,67205,44163,83154,24143,77
Doba obratu pohľadávok 16,8837,4546,4835,3949,12
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 55,4033,1147,6049,8960,15
EBIT v minulom roku 1 443137,001 036202,00471,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 9331 443137,001 036202,00
EBITDA -1 6911 646364,001 121288,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 6911 646364,001 121288,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,19063,500,45851,08
Finančná páka 4,402,153,232,994,23
Finančné účty 3 6504 8313 6313 9413 223
Hrubá marža 0,34300,51070,35860,35650,5572
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 9331 443137,001 036202,00
Krátkodobé pohľadávky 365,001 1141 5371 1931 834
Krátkodobé záväzky 1 198985,001 5741 8472 389
Krytie dlhovej služby 0,000021,380,000014,953,84
Materiál 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 5 1865 3127 6928 6956 419
Obežný majetok 4 0155 9455 1685 2515 176
Obrat aktív 1,971,782,232,372,54
Obrat obežného majetku 1,971,832,342,572,80
Osobné náklady 4 0803 5063 8493 3317 361
Ostatné náklady na finančnú činnosť 242,00203,00227,0085,0086,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 537,0041,00509,00591,00584,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 9331 168-343,00561,00-17,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,120,4104-0,20450,2934-0,0126
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,68620,28580,03560,27350,0622
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,90910,79050,67030,69020,5644
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,510,63230,87940,69150,9114
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,66351,581,141,451,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,66351,581,141,451,10
Pohľadávky z obchodného styku 365,001 0961 5111 0621 792
Pohotová likvidita II. stupeň 3,355,753,442,912,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,7722-2,375,41-2,66-7,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77290,52170,69040,65200,7503
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,401,122,231,953,17
Pridaná hodnota 2 7075 5454 3774 8178 077
Primárna platobná neschopnosť 1,470,03740,33690,55650,3259
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,120,4104-0,20450,2934-0,0126
Rýchla likvidita I. stupeň 3,054,552,312,051,31
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,841,9410,273,3214,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,841,9410,273,3214,88
Služby 3 1843 1925 2065 6123 951
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 0156 1115 4175 7105 710
Spotreba materiálu… 2 0022 1202 4863 0832 468
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 89310 85712 06913 51214 496
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 89310 85712 06913 51214 496
Účtovný cash flow -1 1811 200-310,00718,00169,00
Vlastné imanie 912,002 8461 6771 9121 351
Všetky záväzky 3 1033 1883 7403 7234 284
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000077,000,000075,0075,00
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,120,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 6911 646364,001 121288,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 6911 646364,001 121288,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 9331 168-343,00561,00-17,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 168-343,00561,00-17,008,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 9331 443137,001 036202,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00002,00
Záväzky 3 1033 1883 7403 7234 284
Záväzky z obchodného styku 537,0041,00509,00591,00584,00
Zisk pred zdanením -1 9331 443137,001 036202,00
Zmena EBIT -1,3410,530,13225,130,4289