Hyge SK, s.r.o., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 250,00273,0037 92213 1409 859
Bežná likvidita III. stupeň 0,04450,04860,68230,33270,2785
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000404,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,000030,00180,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,05-1,05-3,52-1,71-1,38
Celkové tržby 0,000034 381124 09592 2360,0000
Celkový dlh 5 6215 62152 99931 53835 305
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -195,00-38,00-4 553-3 061-1 710
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 195,0038,004 5533 0611 710
Čistý cash flow 195,0038,004 553-911,001 710
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23,0011 8794 311950,002 252
Čistý zisk -23,009 7293 351-10,002 252
Čistý zisk v minulom roku 9 7293 351-10,007 209-367,00
Cudzie zdroje 5 3715 34815 07718 42825 626
Daň z príjmov 0,00002 150960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 150960,00960,001 1690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 150960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00007,0686,1226,1934,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000086,1226,1934,70
Doba obratu aktív 0,00008,20111,5752,0055,72
Doba obratu pohľadávok 0,00007,0686,1226,1934,70
Doba obratu zásob 0,00000,00008,154,0012,82
Doba splácania záväzkov 0,0000221,75196,18162,94229,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000168,82155,33124,17199,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000174,40133,520,0000
EBIT v minulom roku 11 8794 311950,008 378-367,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23,0011 8794 311950,002 252
EBITDA 0,00008 8245 2622 1831 962
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00008 8245 2622 1831 962
Efektívna daňová sadzba 0,00000,18100,22271,010,0000
Finančná páka -0,0465-0,0510-2,52-0,7130-0,3847
Finančné účty 195,0038,004 5533 0611 710
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 21,4819,590,39761,402,60
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -21,48-19,59-0,3976-1,40-2,60
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -23,0018 7815 0951 9401 659
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 22,4820,591,392,393,57
Krátkodobé pohľadávky 55,00235,0029 2736 6196 140
Krátkodobé záväzky 5 6215 62152 79531 37835 220
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,000046 9350,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000012 639108 41080 28856 082
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00009 25298 22970 28945 682
Neobežný majetok 0,00000,00001 9022 6900,0000
Obežný majetok 250,00273,0036 02010 4509 455
Obrat aktív 0,000044,523,277,026,55
Obrat neobežného majetku 0,00000,000065,2334,290,0000
Obrat obežného majetku 0,000044,523,448,836,83
Obrat zásob 0,00000,000044,7791,2828,46
Odpisy 0,00001 902788,00920,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 902788,00460,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,0000460,000,0000
Osobné náklady 0,00006 83810 2289 4470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 23,00100,00167,00268,00303,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000057,000,000025,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000025 7130,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -23,0011 6314 139910,002 252
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0043-1,82-0,22230,0005-0,0879
Podiel EBIT k aktívam -0,092043,510,11370,07230,2284
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,092043,510,11370,07250,2327
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0043-2,22-0,2899-0,0520-0,0882
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,78000,13920,12010,23300,1734
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-14,070,65340,79070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,07111,531,260,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,05561,421,150,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,000029 2736 6196 140
Pohotová likvidita II. stupeň 0,04450,04860,64070,30820,2332
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,54140,743,31-20,2314,99
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 22,4820,591,402,403,58
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,05-1,05-3,52-1,71-1,38
Pridaná hodnota 0,0000-486,0015 65311 9478 496
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00001,603,880,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,092035,640,0884-0,00080,2284
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0043-1,82-0,22230,0005-0,0879
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,637010,0714,4517,99
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,637010,0714,4517,99
Služby 0,00002 2588 0497 7748 356
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 250,00273,0037 92213 1409 859
Spotreba materiálu… 0,00001 1292 1322 2252 044
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000017 153124 06392 23564 578
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00005 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,000012 153124 06392 23564 578
Účtovný cash flow 195,0038,004 553-911,001 710
Vlastné imanie -5 371-5 348-15 077-18 428-25 626
Všetky záväzky 5 6215 62152 99931 53835 305
Výsledok hospodárenia 0,000011 9224 4741 2631 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,000011 9224 4741 2631 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23,009 7293 351-10,002 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 7293 351-10,007 209-367,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -23,0011 8794 311950,002 975
Zásoby 0,00000,00002 194770,001 605
Záväzky 5 6215 62152 99931 53835 305
Záväzky z obchodného styku 0,00000,000046 93525 7130,0000
Zisk pred zdanením -23,0011 8794 311950,002 975
Zmena EBIT -0,00192,764,540,1134-6,14