TESCO copiers, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 262 012355 299112 162113 480280 370
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,000017 524
Bežná likvidita III. stupeň 2,111,651,171,410,8853
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,000017 524
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000400,00370,001 993
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000-408,00197,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9869-1,22-0,00720,04530,0250
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,110,81040,0366-0,3402-0,0136
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,89101,500,19680,13472,03
Celkové tržby 56 657207 48124 545224 1571 039 902
Celkový dlh 123 454213 34118 44513 517187 581
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -136 740-172 847-2 379-1 70311 273
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 136 740172 8472 3791 7036 251
Čistý cash flow 136 740172 847676,00-4 548-2 316
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 40159 584-5 6949 87519 808
Čistý zisk -3 40148 241-6 6547 52214 820
Čistý zisk v minulom roku 48 241-6 6547 52214 8208 577
Cudzie zdroje -138 558-141 958-93 717-100 371-92 592
Daň z príjmov 0,000011 343960,002 1604 325
Daň z príjmov v minulom roku 11 343960,002 1604 3252 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000011 343960,002 1604 325
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12 2115 008282,5131,3344,26
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,79207,57282,5127,1238,78
Doba obratu aktív 25 9319 8971 682219,1398,54
Doba obratu pohľadávok 12 2115 008282,5131,3344,26
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000013,83
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000041,8473,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12 1985 941276,5425,8259,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,544561,19
EBIT v minulom roku 59 584-5 6949 87519 80813 123
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 40159 584-5 6949 87519 808
EBITDA -2 536-10 0028 7861 52948 515
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2 536-10 0028 7861 52948 515
Finančná páka 1,892,501,201,133,03
Finančné účty 136 740172 8472 3791 7036 251
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5288-0,3995-0,8356-0,8845-0,3302
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,52880,39950,83560,88450,3302
Hrubá marža -0,1474-0,02670,72320,22290,1156
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2 637310 3228 71070 55447 750
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47040,60030,16450,11780,6064
Krátkodobé pohľadávky 123 377179 80218 84316 225125 925
Krátkodobé záväzky 123 253213 28818 44513 370170 011
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 82,006 0830,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00007,9273,17
Materiál 0,00000,000035,000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000193,00663,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000193,00663,001 666
Náklady na predaný tovar 12 04118 6456 593139 069918 320
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000116 642845 187
Neobežný majetok 1 8732 61890 50595 182114 177
Obežný majetok 260 139352 68121 25717 928164 200
Obrat aktív 0,01410,03690,21711,673,70
Obrat neobežného majetku 1,975,010,26901,999,10
Obrat obežného majetku 0,01420,03721,1510,546,32
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000026,39
Odpisy 763,00719,0014 40416 17627 626
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 763,00719,007 2028 08813 813
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00007 2028 08813 813
Osobné náklady 46 58137 37615 23654 96084 261
Ostatné náklady na finančnú činnosť 101,0076,0076,00488,00765,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000113,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000582,00174,00141 691
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2 63848 9607 75023 69842 446
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52190,48650,02120,01500,0223
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -5,58-6,750,85831,100,7008
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,410,83310,0275-0,0203-0,0022
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,1793-0,14831,170,90891,43
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1764-0,14550,59890,70221,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 37,0813,190,0278-0,0241-0,0022
Pohľadávky z obchodného styku 3 6967 45218 84314 046110 339
Pohotová likvidita II. stupeň 2,111,651,171,410,7147
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-0,8213-138,6322,0739,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-23,56-3,49
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,47120,60050,16450,11910,6690
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,89101,500,19680,13472,03
Pridaná hodnota -8 353-5 54117 75249 954120 235
Primárna platobná neschopnosť 0,02220,81630,03090,01241,28
Rýchla likvidita I. stupeň 1,110,81040,12900,13140,0333
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -48,68-21,332,108,843,87
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -48,68-21,332,108,843,87
Služby 10 40312 8462 5487 83328 302
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 262 012355 299112 162113 480280 370
Spotreba materiálu… 1 6385 7994 04514 59444 831
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,000017 524
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 688173 30424 345223 7231 038 555
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000160 2000,000034 7000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000146 345957 358
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 68813 10424 34542 67881 197
Účtovný cash flow 136 740172 847676,00-4 548-2 316
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,000017 524
Úrokové krytie 0,00000,00000,000051,1729,88
Vlastné imanie 138 558141 95893 717100 37192 592
Všetky záväzky 123 454213 34118 44513 517187 581
Výsledok hospodárenia -3 29959 660-5 61810 30320 889
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 29959 660-5 61810 30320 889
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 40148 241-6 6547 52214 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 48 241-6 6547 52214 8208 577
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 40159 584-5 6949 68219 145
Zásoby 22,0032,0035,000,000032 024
Záväzky 123 454213 34118 44513 517187 581
Záväzky z obchodného styku 82,006 083582,00174,00141 691
Zisk pred zdanením -3 40159 584-5 6949 68219 145
Zmena EBIT -0,0571-10,46-0,57660,49851,51
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000089 8190,00009 7500,0000
Účtovné závierky