FORTUNA SLOVAKIA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 487 719733 497654 469760 791747 978
Aktivácia 0,00000,00001 967197,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,802,242,312,27
Časové rozlíšenie aktív 1 8342 1923 3753 5952 875
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,43-0,97970,1282-0,0896-0,0784
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,371,26-0,25620,18420,1460
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,060,78820,51230,50090,5477
Celkové tržby 453 855791 978568 697783 094899 220
Celkový dlh 251 354323 306221 715253 900264 708
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -153 971-492 018-90 152-145 632-100 235
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 153 971492 01890 152145 632100 235
Čistý cash flow -338 047401 866-55 48045 39737 892
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 8 381209 239-70 57829 72817 859
Čistý zisk 8 381167 950-74 13823 62213 316
Čistý zisk v minulom roku 167 950-74 13823 62213 316-2 625
Cudzie zdroje -236 365-410 191-432 754-506 891-483 270
Daň z príjmov 0,000041 2893 5606 1064 543
Daň z príjmov v minulom roku 41 2893 5606 1064 5431,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000041 2893 5606 1064 543
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,6722,96213,52150,63155,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 17,4413,89206,67126,75131,80
Doba obratu aktív 507,47385,71443,01353,21317,38
Doba obratu pohľadávok 63,6722,96213,52150,63155,58
Doba obratu zásob 1 306410,60889,18940,041 414
Doba splácania záväzkov 3 4053 8322 5182 4463 061
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 256,61167,33146,61114,42110,13
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 173,99108,85217,35188,37346,55
EBIT v minulom roku 209 239-70 57829 72817 859-2 624
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 8 381209 239-70 57829 72817 859
EBITDA 56 395273 649-26 92050 39544 622
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 56 395273 649-26 92050 39544 622
Finančná páka 2,061,791,511,501,55
Finančné účty 153 971492 01890 152145 632100 235
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4846-0,5592-0,6612-0,6663-0,6461
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48460,55920,66120,66630,6461
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 116 930465 98540 67388 084104 418
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50570,43380,33090,32390,3470
Krátkodobé pohľadávky 61 19443 659315 439324 447366 667
Krátkodobé záväzky 246 619318 210216 591246 455259 546
Materiál 18 90120 80055 48249 06162 870
Náklady na predaný tovar 239 073319 884419 246542 856614 006
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 26 43630 31131 40036 77230 953
Neobežný majetok 176 118161 530169 009192 412158 268
Obežný majetok 309 767569 775482 085564 784586 835
Obrat aktív 0,71930,94630,82391,031,15
Obrat neobežného majetku 1,994,303,194,095,44
Obrat obežného majetku 1,131,221,121,391,47
Obrat zásob 0,27940,88890,41050,38830,2581
Odpisy 53 49048 49058 61628 02238 142
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 74524 24529 30814 01119 071
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 74524 24529 30814 01119 071
Osobné náklady 79 883116 186163 637194 998205 628
Ostatné náklady na finančnú činnosť 933,001 004844,00927,00918,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000064,0061,0052,004,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 6029 03918 69818 97729 388
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 871216 440-15 52251 64451 458
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03480,5038-0,16120,05780,0366
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31570,67080,13770,19140,1340
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,71500,31051,360,80140,8352
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,74480,5074-0,09760,05800,0421
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,2312,353,826,627,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,403,220,73321,251,20
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83762,270,53981,091,01
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,96370,5790-0,10290,05770,0441
Pohľadávky z obchodného styku 16 76526 419305 323273 018310 610
Pohotová likvidita II. stupeň 0,87991,691,891,921,81
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,6992-1,027,80-11,17-12,75
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51540,44080,33880,33370,3539
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,060,78820,51230,50090,5477
Pridaná hodnota 111 719374 238119 983243 323246 196
Primárna platobná neschopnosť 0,75170,34210,06120,06950,0946
Rýchla likvidita I. stupeň 0,62431,550,41620,59090,3862
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,461,18-8,245,045,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,461,18-8,245,045,93
Služby 85 82899 09776 634119 038115 357
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 487 719733 497654 469760 791747 978
Spotreba materiálu… 196 568188 834304 814362 737474 388
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 381 526790 760573 417805 461890 557
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30 73496 63834 18819 28230 355
Tržby z predaja tovaru 26 768420 50251 97358 25145 174
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 324 024273 620487 256727 928815 028
Účtovný cash flow -338 047401 866-55 48045 39737 892
Vlastné imanie 236 365410 191432 754506 891483 270
Všetky záväzky 251 354323 306221 715253 900264 708
Výsledok hospodárenia 9 314210 179-69 79530 59818 766
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 314210 179-69 79530 59818 766
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 381167 950-74 13823 62213 316
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 167 950-74 13823 62213 316-2 625
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8 381209 239-70 57829 72817 859
Zásoby 94 60234 09876 49494 705119 933
Záväzky 251 354323 306221 715253 900264 708
Záväzky z obchodného styku 12 6029 03918 69818 97729 388
Zisk pred zdanením 8 381209 239-70 57829 72817 859
Zmena EBIT 0,0401-2,96-2,371,66-6,81
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 69 759-1 642-8 365-24 5066 692
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 69 759-1 642-8 365-24 5066 692
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 24 325111 61818 44711 05718 069