Mlyn Trenčan spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 024 58912 525 07712 779 79710 010 3647 964 651
Bankové úvery 4 100 5864 751 3504 875 6953 983 8453 301 906
Bežná likvidita III. stupeň 0,70830,83050,94060,73250,8047
Bežné bankové úvery 947 627733 350988 3021 955 6971 878 797
Časové rozlíšenie aktív 24 15024 14723 49716 69521 530
Časové rozlíšenie pasív 3 469 3273 204 1683 244 8721 500 367541 078
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,047,935,726,195,54
Celkové tržby 12 207 07412 180 59511 992 40911 135 49811 614 905
Celkový dlh 7 491 1708 277 1678 115 0937 326 7366 288 421
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 010 7334 640 0624 755 6373 936 7382 891 056
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 853111 288120 05847 107410 850
Čistý cash flow -21 435-8 77072 951-363 743263 820
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -110 370-276 414-206 120159 51996 643
Čistý zisk -179 651-376 091-263 42948 1087 327
Čistý zisk v minulom roku -376 091-263 42948 1087 327-10 132
Cudzie zdroje -1 064 092-1 043 742-1 419 832-1 183 261-1 135 152
Daň z príjmov -55 393-41 457-61 43424 58411 547
Daň z príjmov v minulom roku -41 457-61 43424 58411 54711 791
Daň z príjmov z bežnej činnosti -55 393-41 457-61 43424 58411 547
Dlhodobé bankové úvery 3 152 9594 018 0003 887 3932 028 1481 423 109
Dlhodobé pohľadávky 130 68075 28733 8290,00000,0000
Dlhodobý dlh 3 152 9594 018 0003 887 3932 028 1481 423 109
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 140,84165,36183,69125,9276,09
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 72,3878,9894,9792,0675,32
Doba obratu aktív 376,51387,47401,82338,97255,67
Doba obratu pohľadávok 144,93167,69184,75125,9276,09
Doba obratu zásob 2 4153 42910 3014 3452 968
Doba splácania záväzkov 9 14417 66432 93412 4265 808
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 104,55107,46100,35110,6793,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 57016 55130 7239 7104 729
EBIT v minulom roku -276 414-206 120159 51996 64373 645
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -110 370-276 414-206 120159 51996 643
EBITDA 992 596507 492670 5911 159 3441 143 779
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 992 596507 492670 5911 159 3441 143 779
Efektívna daňová sadzba 0,23570,09930,18910,33820,6118
Finančná páka 11,3012,009,008,467,02
Finančné účty 89 853111 288120 05847 107410 850
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 100 416432 730656 1291 096 2501 187 289
Krátkodobé pohľadávky 4 498 0335 345 4595 842 1703 718 7632 370 447
Krátkodobé záväzky 3 338 9773 473 7193 191 6973 268 1732 912 740
Krytie dlhovej služby 0,27620,15170,19940,73041,85
Materiál 692 482500 810835 3571 037 0631 382 017
Nákladové úroky 124 674141 134118 74386 82777 769
Nákladové úroky v minulom roku 141 134118 74386 82777 76971 986
Náklady na predaný tovar 10 453 26410 621 35910 567 9979 413 63410 064 750
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 133 27971 77835 37395 996183 044
Neobežný majetok 6 400 0576 294 5735 761 9825 085 0623 673 446
Obežný majetok 5 600 3826 206 3576 994 3184 908 6074 269 675
Obrat aktív 0,96940,94200,90841,081,43
Obrat neobežného majetku 1,821,872,012,123,10
Obrat obežného majetku 2,081,901,662,202,66
Odpisy 1 099 372705 276829 973928 980987 104
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 549 686413 634437 273464 490493 552
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 549 686291 642392 700464 490493 552
Osobné náklady 834 159816 482710 317646 620622 473
Ostatné náklady na finančnú činnosť 69 01874 76271 55271 14465 374
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 129 1403 254 7032 977 4412 553 7752 371 566
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 919 721329 185566 544977 088994 431
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,69300,69340,68240,47350,4767
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,0316,4029,4214,237,13
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,441,441,472,112,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62250,77380,67570,86670,8113
Pohľadávky z obchodného styku 2 311 5302 553 1743 020 5482 718 7702 346 375
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59460,73950,80620,56250,5256
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 49,64119,01-19,463,25-4,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,1719-0,06210,6144-4,193,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62300,66080,63500,73190,7895
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,047,935,726,195,54
Pridaná hodnota 1 203 6321 177 4931 040 8411 365 5521 305 921
Primárna platobná neschopnosť 1,351,270,98570,93931,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,5516,3112,106,325,50
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,5516,3112,106,325,50
Služby 677 625707 267855 682763 668636 255
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 024 58912 525 07712 779 79710 010 3647 964 651
Spotreba materiálu… 9 656 5559 855 6129 731 6838 559 1799 144 608
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 100 5864 751 3504 875 6953 983 8453 301 906
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 745 31511 798 85211 637 38310 783 21111 425 113
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 88 4190,000028 5454 02554 442
Tržby z predaja tovaru 151 46688 70237 322104 173184 103
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 505 43011 710 15011 571 51610 675 01311 186 568
Účtovný cash flow -21 435-8 77072 951-363 743263 820
Úročený dlh 4 100 5864 751 3504 875 6953 983 8453 301 906
Úrokové krytie -0,8853-1,96-1,741,841,24
Vlastné imanie 1 064 0921 043 7421 419 8321 183 2611 135 152
Všetky záväzky 7 491 1708 277 1678 115 0937 326 7366 288 421
Výnosy budúcich období dlhodobé 3 469 3273 204 1683 244 8721 500 367541 078
Výsledok hospodárenia -39 743-197 784-149 354230 461157 802
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -39 743-197 784-149 354230 461157 802
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -179 651-376 091-263 42948 1087 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -376 091-263 42948 1087 327-10 132
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -235 044-417 548-324 86372 69218 874
Zásoby 881 816674 323998 2611 142 7371 488 378
Záväzky 7 491 1708 277 1678 115 0937 326 7366 288 421
Záväzky z obchodného styku 3 129 1403 254 7032 977 4412 553 7752 371 566
Zisk pred zdanením -235 044-417 548-324 86372 69218 874
Zmena EBIT 0,39931,34-1,291,651,31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 14 19513 29854 7415 209-100 843
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 14 19513 29854 7415 209-100 843
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 21 3860,000018 5173 92853 315
Účtovné závierky