TECHSERVIS, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 359 786355 288375 897450 223424 645
Bežná likvidita III. stupeň 0,73520,77990,77190,78450,7948
Časové rozlíšenie aktív 774,002 2761 820814,001 319
Časové rozlíšenie pasív 5 2916 1685 4067 7256 026
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0741-0,14970,07251,260,2962
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -17,4435,9742,47205,8724,51
Celkové tržby 814 641807 710863 872804 0611 002 145
Celkový dlh 376 060339 677361 968440 359402 212
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 796-2 198-784,00-1 402-4 103
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 7962 198784,001 4024 103
Čistý cash flow 1 5981 414-618,00-2 701-4 860
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -31 0083 4039 263-11 872-14 963
Čistý zisk -31 008920,006 383-14 267-18 379
Čistý zisk v minulom roku 920,006 383-14 267-18 378-25 167
Cudzie zdroje 21 565-9 443-8 523-2 139-16 407
Daň z príjmov 0,00002 4832 8802 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 4832 8802 8802 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 4832 8802 8802 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,3226,9536,0638,1131,03
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,3226,9536,0638,1131,03
Doba obratu aktív 161,31160,56173,05206,53158,22
Doba obratu pohľadávok 22,3226,9536,0638,1131,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 165,50150,05162,68197,52145,72
EBIT v minulom roku 3 4039 263-11 872-14 962-10 849
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -31 0083 4039 263-11 872-14 963
EBITDA -10 31124 074-37 15911 1016 559
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 31124 074-37 15911 1016 559
Efektívna daňová sadzba 0,00000,72970,3109-0,2529-0,1858
Finančná páka -16,6837,6244,10210,4825,88
Finančné účty 3 7962 198784,001 4024 103
Hrubá marža 0,67550,71320,55380,68790,5968
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 89518 25294 9839 561-956,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,030,93450,94010,95640,9210
Krátkodobé pohľadávky 49 79159 64478 32383 06983 291
Krátkodobé záväzky 369 124332 028353 365430 590391 092
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-22,8912,24
Materiál 220 896199 627196 017258 575226 925
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000-485,00536,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000-485,00536,0011 438
Náklady na predaný tovar 263 770231 601314 465242 613381 577
Neobežný majetok 84 52991 54398 953106 363109 007
Obežný majetok 274 483261 469275 124343 046314 319
Obrat aktív 2,262,272,111,772,31
Obrat neobežného majetku 9,638,828,017,488,99
Obrat obežného majetku 2,973,092,882,323,12
Odpisy 14 02814 82014 82015 28813 904
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 0147 4107 4107 6446 952
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 0147 4107 4107 6446 952
Osobné náklady 527 639540 679507 545536 880602 624
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 5965 8239 85413 8317 899
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 12,001,0000196,001,0000384,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 220 562202 106210 900242 378244 903
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 98015 74021 2031 021-4 475
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,440,09740,7489-6,67-1,12
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 2,120,19910,5409-0,9970-0,5436
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95880,93851,060,97071,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,070,94261,030,9924
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,040,91581,000,9700
Pohľadávky z obchodného styku 49 79159 64478 32383 06983 291
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 13,49-6,6813,790,79193,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00005,57-9,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,050,95610,96290,97810,9472
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -17,4435,9742,47205,8724,51
Pridaná hodnota 550 310576 089478 390553 082598 031
Primárna platobná neschopnosť 4,433,392,692,922,94
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,440,09740,7489-6,67-1,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -36,4714,11-9,7439,6761,32
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -36,4714,11-9,7439,6761,32
Služby 141 204100 078121 092132 066157 385
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 359 786355 288375 897450 223424 645
Spotreba materiálu… 122 566131 523193 373110 547224 192
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 814 080807 690863 755801 840979 608
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000070 9006 1450,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 814 080807 690792 855795 695979 608
Účtovný cash flow 1 5981 414-618,00-2 701-4 860
Úrokové krytie 0,00000,00000,000024,48-27,92
Vlastné imanie -21 5659 4438 5232 13916 407
Všetky záväzky 376 060339 677361 968440 359402 212
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,440,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -24 3399 25418 9211 958-7 448
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 3399 25418 9211 958-7 448
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -31 008920,006 383-14 267-18 379
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 920,006 383-14 267-18 378-25 167
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -31 0083 4039 263-11 387-15 499
Zásoby 220 896199 627196 017258 575226 925
Záväzky 376 060339 677361 968440 359402 212
Záväzky z obchodného styku 220 562202 106210 900242 378244 903
Zisk pred zdanením -31 0083 4039 263-11 387-15 499
Zmena EBIT -9,110,3674-0,78020,79351,38
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,0000103,00