TECHKLIMA,S.R.O.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 763 4522 479 6922 398 2542 471 9302 585 936
Bežná likvidita III. stupeň 4,527,538,187,625,22
Časové rozlíšenie aktív 12 3869 99513 92814 47415 410
Časové rozlíšenie pasív 27 28143 35960 42178 83694 994
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0523-0,4415-1,691,11-0,5740
Celkové tržby 3 683 1722 973 0862 591 0623 238 5493 601 549
Celkový dlh 610 952314 483251 643249 956374 472
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -918 851-890 853-1 001 982-1 330 218-1 117 273
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 918 851890 8531 001 9821 330 2181 117 273
Čistý cash flow 27 998-111 129-328 236212 945-176 819
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 41 37541 94319 727113 795117 482
Čistý zisk 30 68836 3191 65984 60788 939
Čistý zisk v minulom roku 36 3191 65984 60788 93920 767
Cudzie zdroje -2 125 219-2 121 850-2 086 190-2 143 138-2 116 470
Daň z príjmov 10 6875 62418 06829 18828 543
Daň z príjmov v minulom roku 5 62418 06829 18828 5438 333
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 6875 62418 06829 18828 543
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 86,3783,5991,9257,7887,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,3683,2288,9055,3583,90
Doba obratu aktív 273,15324,95380,12281,38260,91
Doba obratu pohľadávok 86,3783,5991,9257,7887,16
Doba obratu zásob 17 55724 63022 66218 3343 794
Doba splácania záväzkov 12 7089 0909 01317 14010 729
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,8932,9830,8521,7531,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 9 6345 3424 5167 4366 339
EBIT v minulom roku 41 94319 727113 795117 48229 100
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 41 37541 94319 727113 795117 482
EBITDA 147 988146 310207 533367 650367 177
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 147 988146 310207 533367 650367 177
Efektívna daňová sadzba 0,25830,13410,91590,25650,2430
Finančná páka 1,301,171,151,151,22
Finančné účty 918 851890 8531 001 9821 330 2181 117 273
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7690-0,8557-0,8699-0,8670-0,8185
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76900,85570,86990,86700,8185
Hrubá marža 0,40140,47390,53560,51190,4454
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 243 771235 185266 147393 314385 191
Krátkodobé pohľadávky 873 760637 856579 953507 614863 859
Krátkodobé záväzky 535 110251 684194 633191 078308 041
Krytie dlhovej služby 7,553,993,875,204,19
Materiál 413 847281 037204 644163 68560 611
Náklady na predaný tovar 2 214 2271 376 460915 1101 548 8132 013 352
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 36910 1067 8824 06910 480
Neobežný majetok 219 182259 050313 017415 233480 450
Obežný majetok 2 531 8842 210 6472 071 3092 042 2232 090 076
Obrat aktív 1,341,120,96021,301,40
Obrat neobežného majetku 16,8510,757,367,727,53
Obrat obežného majetku 1,461,261,111,571,73
Odpisy 128 376137 670213 790258 880256 646
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 64 18868 835106 895129 440128 323
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 64 18868 835106 895129 440128 323
Osobné náklady 1 331 4071 286 4171 253 3971 398 5131 348 555
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3952 4752 2562 5243 826
Ostatné záväzky z obchodného styku 405 667147 90497 52282 896182 010
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 159 064173 989215 449343 487345 585
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,33250,35930,41780,53810,4321
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90050,91310,90320,84360,8406
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 96,20139,41176,06407,40153,07
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,101,111,191,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,98930,94581,000,9994
Pohľadávky z obchodného styku 873 750635 075560 915486 237831 515
Pohotová likvidita II. stupeň 3,215,226,266,864,95
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -75,9119,096,36-10,0611,97
Pridaná hodnota 1 478 4811 408 8291 387 7351 657 7211 604 204
Rýchla likvidita I. stupeň 1,633,023,934,932,77
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,132,151,210,67991,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,132,151,210,67991,02
Služby 618 328359 266308 985387 369407 079
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 763 4522 479 6922 398 2542 471 9302 585 936
Spotreba materiálu… 1 503 6331 124 988838 9971 148 9091 553 525
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 741 7972 830 9642 333 2803 220 6283 628 476
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 49 08945 67530 43514 09410 920
Tržby z predaja tovaru 18 12713 36411 0405 6109 430
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 674 5812 771 9252 291 8053 200 9243 608 126
Účtovný cash flow 27 998-111 129-328 236212 945-176 819
Vlastné imanie 2 125 2192 121 8502 086 1902 143 1382 116 470
Všetky záväzky 610 952314 483251 643249 956374 472
Výnosy budúcich období krátkodobé 19 61336 64153 66970 69787 725
Výsledok hospodárenia 43 63244 29721 552115 759120 227
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 43 63244 29721 552115 759120 227
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 68836 3191 65984 60788 939
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 36 3191 65984 60788 93920 767
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 41 37541 94319 727113 795117 482
Zásoby 739 273681 938489 374204 391108 944
Záväzky 610 952314 483251 643249 956374 472
Záväzky z obchodného styku 405 667147 90497 52282 896182 010
Zisk pred zdanením 41 37541 94319 727113 795117 482
Zmena EBIT 0,98652,130,17340,96864,04
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -76 897117 900240 754-8 466-42 268
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -76 897117 900240 754-8 466-42 268
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 25 06910 0182 6267 1051 224
Účtovné závierky