A - centrum, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 275 350268 535319 729208 611281 008
Bankové úvery 6 0487 3165 2530,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,40720,58520,76230,19850,0125
Bežné bankové úvery 6 0487 3165 2530,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 50,00223,00545,00420,00504,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00003 5152 0272 035
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2789-0,73731,360,02020,0057
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,76030,72391,060,1824-5,67
Celkové tržby 102 29870 72648 84038 3340,0000
Celkový dlh 118 928112 764162 59031 871338 652
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 27 99462 04192 040-4 2181 087
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 68919 83641 7564 2181 913
Čistý cash flow -17 147-21 92037 538621,001 913
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 0393 630-19 364-8 206-44 179
Čistý zisk 652,002 147-21 089-9 166-44 347
Čistý zisk v minulom roku 2 147-21 089-9 166-48 392-32 236
Cudzie zdroje -156 422-155 771-153 624-174 71359 679
Daň z príjmov 594,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 594,00960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 121,99242,09623,7417,9318,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 83,8719,2427,5917,9318,21
Doba obratu aktív 1 1011 4372 3891 9882 799
Doba obratu pohľadávok 121,99242,09623,7417,9318,21
Doba obratu zásob 539,570,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 7 7440,00000,00000,00004 703
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 245,85159,05206,80293,633 330
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5 6610,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 630-19 364-8 206-48 373-31 573
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 0393 630-19 364-8 206-44 179
EBITDA 37 24823 4924 50415 461-9 968
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 24823 4924 50415 461-9 968
Finančná páka 1,761,722,081,19-4,71
Finančné účty 2 68919 83641 7564 2181 913
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5681-0,5801-0,4805-0,83750,2124
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56810,58010,48050,8375-0,2124
Hrubá marža 0,40770,36880,22180,75610,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 58 09128 2184 24615 416-10 152
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,22330,11070,08650,14771,19
Krátkodobé finančné výpomoci 24 63574 561128 5430,00003 000
Krátkodobé pohľadávky 30 50745 25283 4611 8811 828
Krátkodobé záväzky 61 48529 72927 67230 809334 292
Krytie dlhovej služby 20,7744,921,057,63-4,52
Nákladové úroky 1 793523,00765,000,0000168,00
Nákladové úroky v minulom roku 523,00765,000,000019,00663,00
Náklady na predaný tovar 49 57842 14538 0089 31225 947
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 8980,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 237 820203 224193 967202 092276 763
Obežný majetok 37 48065 088125 2176 0993 741
Obrat obežného majetku 2,441,050,39006,289,79
Obrat zásob 0,67650,00000,00000,00000,0000
Odpisy 22 11822 08823 61023 61032 961
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 11 05911 04411 80511 80532 961
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 11 05911 04411 80511 8050,0000
Osobné náklady 8 2768 07413 69422 2890,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 323,00274,00258,0045,00184,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 44 94720 54413 8544 9260,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 77024 2352 52114 444-11 386
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00350,0090-0,0734-0,05250,7824
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01420,0152-0,0671-0,04670,7986
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,19840,30961,260,76900,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,1676-0,30990,76860,01620,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,390,00000,00000,00000,4122
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,043,230,79101,300,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,370,86470,29040,63150,3245
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,1878-0,32130,76860,01620,0522
Pohľadávky z obchodného styku 20 9743 5963 6921 8811 828
Pohotová likvidita II. stupeň 0,36070,58520,76230,19850,0125
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,127,11-4,09-281,3431,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -9,56-41,9149,070,000011,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,43190,41990,50850,15281,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,76030,72391,060,1824-5,67
Pridaná hodnota 41 70426 08110 83228 98610 696
Primárna platobná neschopnosť 2,145,713,752,620,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00420,0138-0,1373-0,05250,7431
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,194,8036,102,06-33,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,194,8036,102,06-33,97
Služby 24 37925 02921 9353 9999 678
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 275 350268 535319 729208 611281 008
Spotreba materiálu… 22 30117 11616 0735 31316 269
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 30 68381 877133 7960,00003 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 101 86570 72648 84038 29836 643
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 5832 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 6080,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 67468 22648 84038 29836 643
Účtovný cash flow -17 147-21 92037 538621,001 913
Úročený dlh 30 68381 877133 7960,00003 000
Úrokové krytie 1,696,94-25,310,0000-262,97
Vlastné imanie 156 422155 771153 624174 713-59 679
Všetky záväzky 118 928112 764162 59031 871338 652
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00002 0272 035
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00003 5150,00000,0000
Výsledok hospodárenia 3 3623 904-19 106-8 149-43 744
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 3623 904-19 106-8 149-43 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 652,002 147-21 089-9 166-44 347
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 147-21 089-9 166-48 392-32 236
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 2463 107-20 129-8 206-44 347
Zásoby 4 2840,00000,00000,00000,0000
Záväzky 118 928112 764162 59031 871338 652
Záväzky z obchodného styku 44 94720 54413 8544 9260,0000
Zisk pred zdanením 1 2463 107-20 129-8 206-44 347
Zmena EBIT 0,8372-0,18752,360,16961,40
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 22 3510,00000,00000,0000815,00