PLC systems, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 403 683419 645401 586406 553411 556
Bankové úvery 9 06518 56527 68136 42444 805
Bežná likvidita III. stupeň 1,171,051,181,160,9432
Časové rozlíšenie aktív 3 3273 2513 0822 5092 834
Časové rozlíšenie pasív 840,00166,003 0010,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4995-0,12240,05330,0164-0,5228
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,62840,81620,80480,87611,07
Celkové tržby 615 3481 535 399592 966572 040720 705
Celkový dlh 155 453188 514177 737189 850212 777
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 35 42280 87378 31695 060128 661
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 06112 11023 78319 78218 562
Čistý cash flow 35 951-11 6734 0011 220-33 712
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 22 213102 45112 77624 79858 862
Čistý zisk 16 53080 0788 43817 92443 389
Čistý zisk v minulom roku 80 0788 43817 92443 38972 046
Cudzie zdroje -247 390-230 965-220 848-216 703-198 779
Daň z príjmov 4 73420 9222 9765 15012 929
Daň z príjmov v minulom roku 20 9222 9765 15012 92920 345
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 73420 9222 9765 15012 929
Dlhodobé bankové úvery 9 06518 56527 68136 42444 805
Dlhodobý dlh 9 06518 56527 68136 42444 805
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,6738,2284,1292,9566,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,0438,2282,4387,8763,10
Doba obratu aktív 240,3499,97249,65260,23209,53
Doba obratu pohľadávok 70,6738,2284,1292,9566,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,8522,7246,6347,5832,83
EBIT v minulom roku 102 45112 77624 79858 86295 302
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 22 213102 45112 77624 79858 862
EBITDA 78 057158 83565 39977 318107 821
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 78 057158 83565 39977 318107 821
Finančná páka 1,631,821,821,882,07
Finančné účty 48 06112 11023 78319 78218 562
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6128-0,5504-0,5499-0,5330-0,4830
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61280,55040,54990,53300,4830
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 77 491158 14965 06076 977107 489
Krátkodobé finančné výpomoci 74 41874 41874 41878 418102 418
Krátkodobé pohľadávky 118 706160 439135 310145 211131 345
Krátkodobé záväzky 71 97095 39075 00974 32864 479
Krytie dlhovej služby 82,25109,4748,0244,8542,38
Materiál 960,002 56515 0768 6784 400
Nákladové úroky 949,001 4511 3621 7242 544
Nákladové úroky v minulom roku 1 4511 3621 7242 5442 911
Náklady na predaný tovar 391 6771 237 091393 064337 861448 214
Neobežný majetok 232 032240 632221 026228 609254 139
Obežný majetok 168 324175 762177 478175 435154 583
Obrat aktív 1,523,651,461,401,74
Obrat neobežného majetku 2,646,372,662,492,82
Obrat obežného majetku 3,648,723,313,254,64
Odpisy 55 08855 52452 28452 18048 628
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 54427 76226 14226 09024 314
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 27 54427 76226 14226 09024 314
Osobné náklady 163 666157 745150 195173 568184 548
Ostatné náklady na finančnú činnosť 566,00686,00339,00341,00332,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 37 37943 69056 0400,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 71 618135 60260 72270 10492 017
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73930,53460,77390,74690,6868
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,871,291,341,46
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,380,95851,031,15
Pohľadávky z obchodného styku 102 518160 439132 596137 273123 930
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,031,061,100,9152
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,8819,79-55,20-177,635,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 37,88-8,042,940,7077-13,25
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,38510,44920,44260,46700,5170
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,62840,81620,80480,87611,07
Pridaná hodnota 221 385295 050194 067232 372268 708
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,991,192,722,461,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,991,192,722,461,97
Služby 66 530166 509128 31892 945162 351
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 403 683419 645401 586406 553411 556
Spotreba materiálu… 325 7441 071 230268 055246 680286 138
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 83 48392 983102 099114 842147 223
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 613 0621 532 141587 131570 233716 922
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 613 0621 532 141587 131570 233716 922
Účtovný cash flow 35 951-11 6734 0011 220-33 712
Úročený dlh 83 48392 983102 099114 842147 223
Úrokové krytie 23,4170,619,3814,3823,14
Vlastné imanie 247 390230 965220 848216 703198 779
Všetky záväzky 155 453188 514177 737189 850212 777
Výsledok hospodárenia 22 969103 31113 11525 13859 193
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 969103 31113 11525 13859 193
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 53080 0788 43817 92443 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 80 0788 43817 92443 38972 046
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 21 264101 00011 41423 07456 318
Zásoby 1 5573 21318 38510 4424 676
Záväzky 155 453188 514177 737189 850212 777
Záväzky z obchodného styku 37 37943 69056 04051 05838 515
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000051 05838 515
Zisk pred zdanením 21 264101 00011 41423 07456 318
Zmena EBIT 0,21688,020,51520,42130,6176
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 597,00648,003 3091 764275,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 597,00648,003 3091 764275,00
Účtovné závierky