ŠIVARINA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 151 325165 468142 144102 09888 364
Aktivácia 0,00000,00000,00009 9798 429
Bankové úvery 4 37511 87519 37526 8750,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,87630,77530,80590,89441,24
Bežné bankové úvery 4 37511 87519 37526 8750,0000
Časové rozlíšenie aktív 513,00479,00515,00754,00756,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0362-0,0395-0,92110,5132-0,5637
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,824,455,074,665,19
Celkové tržby 180 637178 423156 363157 003146 425
Celkový dlh 111 758135 095118 72084 04874 088
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 025-19 092-10 39118 686-17 453
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 40030 96729 7668 18917 453
Čistý cash flow 1 4331 20121 577-9 2648 048
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 99710 9249 1966 2614 360
Čistý zisk 9 1946 9495 3743 7743 393
Čistý zisk v minulom roku 6 9495 3743 7743 3933 474
Cudzie zdroje -39 567-30 373-23 424-18 050-14 276
Daň z príjmov 2 3541 8471 4291 064967,00
Daň z príjmov v minulom roku 1 8471 4291 064967,00980,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 3541 8471 4291 064967,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,44107,45104,55144,69136,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 106,44107,45104,55144,69136,80
Doba obratu aktív 343,27342,88341,71330,43295,79
Doba obratu pohľadávok 106,44107,45104,55144,69136,80
Doba obratu zásob 20 2122 380-73 5224 75011 947
Doba splácania záväzkov 130 01615 408-374 45113 99929 625
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 239,18247,29229,36172,66237,19
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45 0214 768-138 9838 78215 307
EBIT v minulom roku 10 9249 1966 2614 3604 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 99710 9249 1966 2614 360
EBITDA 41 08125 72512 6536 8345 002
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 08125 72512 6536 8345 002
Finančná páka 3,825,456,075,666,19
Finančné účty 32 40030 96729 7668 18917 453
Hrubá marža 0,52470,54740,52910,31140,3111
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 42228 10011 9106 2604 690
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,69680,72120,67120,52250,8019
Krátkodobé pohľadávky 46 92451 85543 49244 70840 867
Krátkodobé záväzky 105 438119 34095 40853 35070 856
Krytie dlhovej služby 28,3512,095,294,800,0000
Materiál 9 18011 02311 44211 77921 346
Nákladové úroky 1 4492 1282 3931 4230,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2 1282 3931 4230,000018,00
Náklady na predaný tovar 66 12178 48169 09963 88363 488
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 296,002 827-93,001 391873,00
Neobežný majetok 55 09763 73749 63830 344714,00
Obežný majetok 95 715101 25291 99171 00086 894
Obrat aktív 1,061,061,071,101,23
Obrat neobežného majetku 2,922,763,063,72152,71
Obrat obežného majetku 1,681,741,651,591,25
Odpisy 25 40015 1022 5720,0000256,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 7007 5511 2860,0000128,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 7007 5511 2860,0000128,00
Osobné náklady 84 18877 14773 08074 88170 057
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 6591 791743,00574,00312,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 36 51036 93035 41233 46936 612
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 34 59422 0517 9463 7743 649
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88820,78990,88331,531,54
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 320,2134,55-889,5935,1552,18
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,271,130,65300,6502
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,86491,061,090,65300,6478
Pohľadávky z obchodného styku 46 92451 85543 49244 70840 867
Pohotová likvidita II. stupeň 0,72700,63480,64270,66880,8337
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,61-25,29-1,091,95-1,77
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,98900,56449,02-6,510,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73850,81640,83520,82320,8384
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,824,455,074,665,19
Pridaná hodnota 94 78397 66282 73248 89845 550
Primárna platobná neschopnosť 0,77810,71220,81420,74860,8959
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,725,259,3812,3014,81
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,725,259,3812,3014,81
Služby 6 8728 42822 1077 8778 929
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 151 325165 468142 144102 09888 364
Spotreba materiálu… 58 68567 39347 61763 83759 692
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 37511 87519 37526 8750,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 160 904178 226151 831112 781109 038
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 0830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 28 5215 73432 7913 3213 105
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 132 383170 409119 040109 460105 933
Účtovný cash flow 1 4331 20121 577-9 2648 048
Úročený dlh 4 37511 87519 37526 8750,0000
Úrokové krytie 8,975,133,844,400,0000
Vlastné imanie 39 56730 37323 42418 05014 276
Všetky záväzky 111 758135 095118 72084 04874 088
Výsledok hospodárenia 15 68112 70610 0816 8344 746
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 68112 70610 0816 8344 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 1946 9495 3743 7743 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 9495 3743 7743 3933 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 5488 7966 8034 8384 360
Zásoby 16 39118 43018 73318 10328 574
Záväzky 111 758135 095118 72084 04874 088
Záväzky z obchodného styku 36 51036 93035 41233 46936 612
Zisk pred zdanením 11 5488 7966 8034 8384 360
Zmena EBIT 1,191,191,471,440,9750
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -268,00167,00532,00-757,00-2 423
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -268,00167,00532,00-757,00-2 423