ELGAS, k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 36 280 30961 208 92746 080 02353 162 35131 426 807
Aktivácia 4 5940,00000,00000,00000,0000
Bankové úvery 3 474 9403 353 0063 434 9651 43719 596
Bežná likvidita III. stupeň 1,001,040,94671,341,14
Bežné bankové úvery 3 474 9403 353 0063 434 9651 43719 596
Časové rozlíšenie aktív 3 094 0943 020 1532 582 3894 976 1172 972 046
Časové rozlíšenie pasív 1 399 3891 487 2641 154 5781 141 9721 952 744
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 7,20-2,470,9740-0,32940,1238
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 46,0775,36-45,012,825,55
Celkové tržby 325 311 203405 585 987277 453 810236 229 188222 795 687
Celkový dlh 34 139 80658 939 53445 946 13138 417 03024 974 623
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 370 084-2 087 211-73 802-4 740 068-241 365
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 104 8565 440 2173 508 7674 741 505260 961
Čistý cash flow -5 335 3611 931 450994 1144 480 544-556 902
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 762 287-4 320 380-4 031 04614 323 2353 397 364
Čistý zisk 4 313 290-3 269 399-3 148 48610 935 6022 416 325
Čistý zisk v minulom roku -3 269 399-3 148 486-1 177 8642 416 3254 922 931
Cudzie zdroje -741 114-782 1291 020 686-13 603 349-4 499 440
Daň z príjmov 1 365 646-1 197 725-954 6313 348 068917 191
Daň z príjmov v minulom roku -1 197 725-954 631-119 423917 1911 455 941
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 365 646-1 197 725-954 6313 348 068917 191
Dlhodobé pohľadávky 1 002 5761 320 8511 160 29870 3500,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,3144,5647,0661,1246,81
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,8538,7839,8045,7133,59
Doba obratu aktív 40,7555,6860,6482,1955,54
Doba obratu pohľadávok 32,4445,7648,5861,2346,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 32,9347,1155,5858,7643,86
EBIT v minulom roku -4 320 380-4 031 046-1 290 6283 397 3646 418 622
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 762 287-4 320 380-4 031 04614 323 2353 397 364
EBITDA 6 392 631-7 005 972-5 417 15612 309 8852 556 449
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 392 631-7 005 972-5 417 15612 309 8852 556 449
Finančná páka 48,9578,26-45,153,916,98
Finančné účty 104 8565 440 2173 508 7674 741 505260 961
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 895 454-7 192 884-5 593 55312 016 1993 477 871
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,80810,84610,91660,71490,7898
Krátkodobé pohľadávky 27 873 54148 983 59035 759 68439 532 02726 486 097
Krátkodobé záväzky 29 317 79051 788 35442 236 13538 003 68824 820 411
Krytie dlhovej služby 76,70-47,74-75,16311,1334,97
Materiál 3 212 2791 411 6112 477 1003 121 043942 161
Nákladové úroky 83 351146 74472 07139 56563 848
Nákladové úroky v minulom roku 146 74472 0716 65963 84839 750
Náklady na predaný tovar 319 484 054404 537 455281 504 709220 168 154202 773 469
Neobežný majetok 992 9631 032 505591 785721 309765 542
Obežný majetok 32 193 25257 156 26942 905 84947 464 92527 689 219
Obrat aktív 8,966,566,024,446,57
Obrat neobežného majetku 327,23388,61468,72327,30269,79
Obrat obežného majetku 10,097,026,464,977,46
Odpisy 371 412243 046136 996112 784282 516
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 185 706121 52368 49856 392141 258
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 185 706121 52368 49856 392141 258
Osobné náklady 1 431 5791 259 817991 7631 867 0851 169 807
Ostatné náklady na finančnú činnosť 572 249195 262183 495341 686255 918
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 63 2380,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 22 685 74345 743 66831 143 06129 242 43719 022 636
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 684 702-3 026 353-3 011 49011 048 3862 698 841
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,02-0,7906-1,300,80380,5347
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,04-0,5446-1,501,020,7300
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,80-2,62-4,168,533,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,02-2,20-3,658,042,59
Pohľadávky z obchodného styku 23 898 07042 631 54730 242 64329 568 46919 006 705
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90881,010,89381,261,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,1389-0,40491,03-3,048,08
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -64,0113,1613,79113,25-8,72
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94100,96290,99710,72260,7947
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 46,0775,36-45,012,825,55
Pridaná hodnota 5 444 240-3 299 325-4 124 76515 919 4163 759 610
Primárna platobná neschopnosť 1,101,131,201,091,19
Rentabilita vlastného imania, ROE 5,82-4,183,080,80390,5370
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,34-8,41-8,483,129,77
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,34-8,41-8,483,129,77
Služby 5 401 4565 164 7864 420 9675 797 4915 232 907
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 280 30961 208 92746 080 02353 162 35131 426 807
Spotreba materiálu… 314 087 192399 372 669277 083 742214 370 663197 540 562
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 474 9403 353 0063 434 9651 43719 596
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 5940,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 324 934 211401 242 305277 383 493236 111 570207 121 749
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 9174 1753 54924 000588 670
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 324 928 294401 238 130277 379 944236 087 570206 533 079
Účtovný cash flow -5 335 3611 931 450994 1144 480 544-556 902
Úročený dlh 3 474 9403 353 0063 434 9651 43719 596
Úrokové krytie 69,13-29,44-55,93362,0253,21
Vlastné imanie 741 114782 129-1 020 68613 603 3494 499 440
Všetky záväzky 34 139 80658 939 53445 946 13138 417 03024 974 623
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00009 252
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,02-0,79060,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 6 027 136-7 248 787-5 550 60312 212 0062 219 017
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 027 136-7 248 787-5 550 60312 212 0062 219 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 313 290-3 269 399-3 148 48610 935 6022 416 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 269 399-3 148 486-1 177 8642 416 3254 922 931
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 736 299-4 512 246-4 144 56314 283 6703 333 516
Zásoby 3 212 2791 411 6112 477 1003 121 043942 161
Záväzky 34 139 80658 939 53445 946 13138 417 03024 974 623
Záväzky z obchodného styku 26 224 03948 217 02936 437 08232 176 81322 533 559
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 64 95652 08744 34253 21468 771
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 473 3402 421 2745 249 6792 881 1623 442 152
Zisk pred zdanením 5 736 299-4 512 246-4 144 56314 283 6703 333 516
Zmena EBIT -1,331,073,124,220,5293
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00003 9440,00009 095643 586
Účtovné závierky