ELGAS, k.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 61 208 92746 080 02353 162 35131 426 80735 205 817
Bankové úvery 3 353 0063 434 9651 43719 5965,00
Bežná likvidita III. stupeň 1,040,94671,341,141,09
Bežné bankové úvery 3 353 0063 434 9651 43719 5965,00
Časové rozlíšenie aktív 3 020 1532 582 3894 976 1172 972 046629 984
Časové rozlíšenie pasív 1 487 2641 154 5781 141 9721 952 744706 618
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,470,9740-0,32940,1238-0,8435
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 75,36-45,012,825,559,17
Celkové tržby 405 585 987277 453 810236 229 188222 795 6870,0000
Celkový dlh 58 939 53445 946 13138 417 03024 974 62331 107 896
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 087 211-73 802-4 740 068-241 365-2 860 557
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 440 2173 508 7674 741 505260 9612 860 562
Čistý cash flow 1 931 450994 1144 480 544-556 9022 860 562
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 320 380-4 031 04614 323 2353 397 3642 273 603
Čistý zisk -3 269 399-3 148 48610 935 6022 416 3252 232 610
Čistý zisk v minulom roku -3 148 486-1 177 8642 416 3254 922 9312 095 382
Cudzie zdroje -782 1291 020 686-13 603 349-4 499 440-3 391 303
Daň z príjmov -1 197 725-954 6313 348 068917 1910,0000
Daň z príjmov v minulom roku -954 631-119 423917 1911 455 9410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -1 197 725-954 6313 348 068917 1910,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 320 8511 160 29870 3500,000022 355
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,5647,0661,1246,8189,00
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,7839,8045,7133,5956,46
Doba obratu aktív 55,6860,6482,1955,54101,01
Doba obratu pohľadávok 45,7648,5861,2346,8189,06
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000092,09
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,1155,5858,7643,8688,98
EBIT v minulom roku -4 031 046-1 290 6283 397 3646 418 6222 126 705
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 320 380-4 031 04614 323 2353 397 3642 273 603
EBITDA -7 005 972-5 417 15612 309 8852 556 4493 144 379
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -7 005 972-5 417 15612 309 8852 556 4493 144 379
Finančná páka 78,26-45,153,916,9810,38
Finančné účty 5 440 2173 508 7674 741 505260 9612 860 562
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 192 884-5 593 55312 016 1993 477 8712 965 177
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,84610,91660,71490,78980,8809
Krátkodobé pohľadávky 48 983 59035 759 68439 532 02726 486 09731 019 920
Krátkodobé záväzky 51 788 35442 236 13538 003 68824 820 41131 013 554
Krytie dlhovej služby -47,74-75,16311,1334,9776,71
Materiál 1 411 6112 477 1003 121 043942 1610,0000
Nákladové úroky 146 74472 07139 56563 84840 993
Nákladové úroky v minulom roku 72 0716 65963 84839 75031 323
Náklady na predaný tovar 404 537 455281 504 709220 168 154202 773 469122 917 532
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000150 000
Neobežný majetok 1 032 505591 785721 309765 542672 996
Obežný majetok 57 156 26942 905 84947 464 92527 689 21933 902 837
Obrat aktív 6,566,024,446,573,61
Obrat neobežného majetku 388,61468,72327,30269,79189,04
Obrat obežného majetku 7,026,464,977,463,75
Odpisy 243 046136 996112 784282 516175 877
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 121 52368 49856 392141 258175 877
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 52368 49856 392141 2580,0000
Osobné náklady 1 259 817991 7631 867 0851 169 8070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 195 262183 495341 686255 918179 202
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 743 66831 143 06129 242 43719 022 6360,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 026 353-3 011 49011 048 3862 698 8412 408 487
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,7906-1,300,80380,53470,6583
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,5446-1,501,020,73000,6523
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,62-4,168,533,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,20-3,658,042,5924,48
Pohľadávky z obchodného styku 42 631 54730 242 64329 568 46919 006 70519 681 034
Pohotová likvidita II. stupeň 1,010,89381,261,111,09
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,40491,03-3,048,08-1,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 13,1613,79113,25-8,7269,78
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96290,99710,72260,79470,8836
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 75,36-45,012,825,559,17
Pridaná hodnota -3 299 325-4 124 76515 919 4163 759 6104 304 898
Primárna platobná neschopnosť 1,131,201,091,190,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -4,183,080,80390,53700,6583
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8,41-8,483,129,779,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8,41-8,483,129,779,89
Služby 5 164 7864 420 9675 797 4915 232 9072 832 055
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 61 208 92746 080 02353 162 35131 426 80735 205 817
Spotreba materiálu… 399 372 669277 083 742214 370 663197 540 562119 935 477
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 353 0063 434 9651 43719 5965,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 401 242 305277 383 493236 111 570207 121 749127 228 380
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00005 950
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1753 54924 000588 6700,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 401 238 130277 379 944236 087 570206 533 079127 222 430
Účtovný cash flow 1 931 450994 1144 480 544-556 9022 860 562
Úročený dlh 3 353 0063 434 9651 43719 5965,00
Úrokové krytie -29,44-55,93362,0253,2155,46
Vlastné imanie 782 129-1 020 68613 603 3494 499 4403 391 303
Všetky záväzky 58 939 53445 946 13138 417 03024 974 62331 107 896
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00009 2520,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,79060,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -7 248 787-5 550 60312 212 0062 219 0172 968 502
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 248 787-5 550 60312 212 0062 219 0172 968 502
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 269 399-3 148 48610 935 6022 416 3252 232 610
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 148 486-1 177 8642 416 3254 922 9312 095 382
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 512 246-4 144 56314 283 6703 333 5162 939 076
Zásoby 1 411 6112 477 1003 121 043942 1610,0000
Záväzky 58 939 53445 946 13138 417 03024 974 62331 107 896
Záväzky z obchodného styku 48 217 02936 437 08232 176 81322 533 5590,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 52 08744 34253 21468 7710,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 421 2745 249 6792 881 1623 442 1520,0000
Zisk pred zdanením -4 512 246-4 144 56314 283 6703 333 5162 939 076
Zmena EBIT 1,073,124,220,52931,07
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 9440,00009 095643 5860,0000
Účtovné závierky