HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 093 1405 913 0126 877 9257 786 3758 539 053
Aktivácia 0,00000,0000443,0014 22522 948
Bankové úvery 1 250 0011 910 0012 647 2563 492 673475 416
Bežné bankové úvery 1 250 001660 000737 255845 416475 416
Časové rozlíšenie aktív 2 3193 1563 3583 5462 050
Časové rozlíšenie pasív 19 944268 427249 214346 477251 401
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1523-0,03872,38-0,0749-0,4920
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,458,21126,2511,623,24
Celkové tržby 1 799 4602 352 3192 520 9471 848 1220,0000
Celkový dlh 4 472 8425 031 9466 576 6216 850 2476 335 072
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 249 4591 818 0002 578 9433 300 244-485 242
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 542,0092 00168 313192 429960 658
Čistý cash flow -91 45923 688-124 11644 189960 658
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 42 709-498 827-400 874-744 89511 423
Čistý zisk -12 285-632 253-537 561-848 461-17 327
Čistý zisk v minulom roku -632 253-537 561-848 461-491 56818 370
Cudzie zdroje -600 354-612 639-52 090-589 651-1 952 580
Daň z príjmov -31 38328 24619 188-18 5290,0000
Daň z príjmov v minulom roku 28 24619 188-18 529-97 9640,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti -31 38328 24619 188-18 5290,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00001 250 0011 910 0012 647 2570,0000
Dlhodobé pohľadávky 780,00780,00780,0035 5800,0000
Dlhodobý dlh 0,00001 250 0011 910 0012 647 2570,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,0055,1694,55104,50113,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,8255,0594,04104,3468,72
Doba obratu aktív 1 269936,421 0631 5891 969
Doba obratu pohľadávok 85,1955,2894,67111,76113,17
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 258
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 785,61479,12595,54632,49724,27
EBIT v minulom roku -498 827-400 874-744 895-458 58147 970
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 42 709-498 827-400 874-744 89511 423
EBITDA 899 546666 875920 520478 012446 450
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 899 546666 875920 520478 012446 450
Efektívna daňová sadzba 0,7187-0,0468-0,03700,02140,0000
Finančná páka 8,489,65132,0413,214,37
Finančné účty 542,0092 00168 313192 429960 658
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 951 499760 142980 905564 488437 714
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61900,51160,56010,39800,3678
Krátkodobé pohľadávky 341 103348 307611 579511 992490 751
Krátkodobé záväzky 3 152 6643 025 3623 852 2543 098 9153 140 818
Krytie dlhovej služby 8,461,782,511,021,60
Materiál 77 316121 656223 757251 012442 360
Nákladové úroky 86 377105 180117 499122 09528 750
Nákladové úroky v minulom roku 105 180117 499122 095130 95129 600
Náklady na predaný tovar 947 8621 748 9711 673 2681 456 077888 163
Neobežný majetok 4 651 1364 968 1675 597 8796 292 2686 643 234
Obežný majetok 439 685941 6891 276 6881 490 5611 893 769
Obrat obežného majetku 3,332,451,851,200,8358
Odpisy 1 226 7561 259 4241 260 5841 267 134375 983
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 613 378629 712630 292633 567375 983
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 613 378629 712630 292633 5670,0000
Osobné náklady 490 823481 738491 469451 5800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8451 3751 2734 1568 736
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 853 8721 801 4282 617 8562 352 8100,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 214 471627 171723 023418 673358 656
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94960,86670,71461,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7624
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,151,400,73580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,30090,31920,39250,19331,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,06240,0103-0,05260,02470,6069
Pohľadávky z obchodného styku 340 374347 594608 305511 211298 009
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,56-25,860,4197-13,34-2,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,060,2252-1,060,361933,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87820,85100,95620,87980,7419
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,458,21126,2511,623,24
Pridaná hodnota 516 887555 813687 742332 256694 663
Primárna platobná neschopnosť 5,455,184,304,600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0205-1,03-10,32-1,44-0,0089
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,977,557,1414,3314,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,977,557,1414,3314,19
Služby 212 687409 321458 045359 386178 608
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 093 1405 913 0126 877 9257 786 3758 539 053
Spotreba materiálu… 735 1751 339 6501 215 6661 110 916732 503
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 250 0011 910 0012 647 2563 492 673475 416
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 198 3182 691 1052 682 3391 988 6491 628 826
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 705 670339 000290 500155 00046 000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 89947 32130 82945 3160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 464 7492 304 7842 361 0101 788 3331 582 826
Účtovný cash flow -91 45923 688-124 11644 189960 658
Úročený dlh 1 250 0011 910 0012 647 2563 492 673475 416
Úrokové krytie 0,4944-4,74-3,41-6,100,3973
Vlastné imanie 600 354612 63952 090589 6511 952 580
Všetky záväzky 4 472 8425 031 9466 576 6216 850 2476 335 072
Výnosy budúcich období krátkodobé 19 944268 427249 162345 730249 550
Výsledok hospodárenia -305 618-561 299-327 077-764 35267 854
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -305 618-561 299-327 077-764 35267 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 285-632 253-537 561-848 461-17 327
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -632 253-537 561-848 461-491 56818 370
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -43 668-604 007-518 373-866 990-24 897
Zásoby 77 316150 656279 692251 062442 360
Záväzky 4 472 8425 031 9466 576 6216 850 2476 335 072
Záväzky z obchodného styku 1 853 8721 801 4282 617 8562 352 8100,0000
Zisk pred zdanením -43 668-604 007-518 373-866 990-24 897
Zmena EBIT -0,08561,240,53821,620,2381
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 30716 07117 84220 5462 613
Účtovné závierky