RB GAMAT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 92 69992 94392 94392 55093 673
Bežná likvidita III. stupeň 50,8444,5744,570,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9470-0,9496-0,9496-0,9346-0,9346
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 50,8444,5744,570,00000,0000
Celkové tržby 0,0000244,00244,00244,001 366
Celkový dlh 1 6951 9391 939498,001 621
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -86 177-86 421-86 421-86 028-86 029
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 86 17786 42186 42186 02886 029
Čistý cash flow 86 17786 42186 42186 02886 029
Cudzie zdroje -91 004-91 004-91 004-92 052-92 052
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000299,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,0000299,80
Doba obratu aktív 0,0000139 034139 034138 44625 030
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,0000299,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00002 9012 9010,00000,0000
Finančná páka 1,021,021,021,011,02
Finančné účty 86 17786 42186 42186 02886 029
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9817-0,9791-0,9791-0,9946-0,9827
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98170,97910,97910,99460,9827
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,00001 122
Krátkodobé záväzky 1 6951 9391 9390,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000244,00244,00244,001 366
Náklady na predaný tovar 0,0000244,00244,00244,001 366
Neobežný majetok 6 5226 5226 5226 5226 522
Obežný majetok 86 17786 42186 42186 02887 151
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,92960,92980,92980,92950,9184
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000354,18354,18352,5762,98
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000354,18354,18352,5762,98
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 122
Pohotová likvidita II. stupeň 50,8444,5744,570,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,06-1,05-1,05-1,07-1,07
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00000,00001,22
Rýchla likvidita I. stupeň 50,8444,5744,570,00000,0000
Služby 0,0000244,00244,00244,001 366
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 92 69992 94392 94392 55093 673
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000244,00244,00244,001 366
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000244,00244,00244,001 366
Účtovný cash flow 86 17786 42186 42186 02886 029
Vlastné imanie 91 00491 00491 00492 05292 052
Všetky záväzky 1 6951 9391 939498,001 621
Záväzky 1 6951 9391 939498,001 621
Záväzky z obchodného styku 0,0000244,00244,00244,001 366