C.D.ŠPED s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 6121 100915,00651,001 700
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00007,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,03-1,02-1,01-1,01-1,03
Celkové tržby 3 6783 7743 8814 7095 333
Celkový dlh 65 70865 34165 51664 86662 745
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 832,00869,00919,001 087-504,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,03940,0954-0,0992-0,6732-2,28
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 261,00224,00174,006,00504,00
Čistý cash flow 37,00224,00168,00-498,00-2 275
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 184,00456,0095,00-2 690-11 216
Čistý zisk 145,00360,00-385,00-3 170-12 176
Čistý zisk v minulom roku 360,000,0000-3 170-12 176-18 466
Cudzie zdroje 64 09664 24164 60164 21561 045
Daň z príjmov 39,0096,00480,00480,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 96,000,0000480,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 39,0096,00480,00480,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 134,0784,7269,6949,9981,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,2360,6460,1949,9981,53
Doba obratu aktív 159,97106,3986,0550,46116,57
Doba obratu pohľadávok 134,0784,7269,6949,9981,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5 8965 7105 5694 5403 949
EBIT v minulom roku 456,000,0000-2 690-11 216-17 506
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 184,00456,0095,00-2 690-11 216
EBITDA 295,00540,00179,00-2 904-11 084
EBITDA marža 0,08020,14310,0461-0,6167-2,08
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 295,00540,00179,00-2 904-11 084
Efektívna daňová sadzba 0,21200,21055,05-0,1784-0,0856
Finančné účty 261,00224,00174,006,00504,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 39,7658,4070,6098,6435,91
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -39,76-58,40-70,60-98,64-35,91
Hrubá marža 0,88090,89190,92480,7883-0,0718
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 184,00456,0095,00-2 690-11 216
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 36,8553,6764,7289,9833,88
Krátkodobé finančné výpomoci 1 0931 0931 0931 0930,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 351876,00741,00645,001 189
Krátkodobé záväzky 59 40959 04259 21858 57457 592
Náklady na predaný tovar 438,00408,00292,00997,005 706
Obežný majetok 1 6121 100915,00651,001 693
Obrat aktív 2,283,434,247,233,13
Obrat obežného majetku 2,283,434,247,233,14
Osobné náklady 2 9152 8263 4106 41010 417
Ostatné náklady na finančnú činnosť 111,0084,0084,0086,00132,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000300,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku -3,000,00000,00001,0000-30,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 145,00360,00-385,00-3 170-12 176
Podiel EBIT k aktívam 0,11410,41450,1038-4,13-6,60
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,11410,41450,1038-4,13-6,60
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,89970,83960,95011,73-27,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,111,191,050,5791-0,0368
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,111,191,050,5791-0,0368
Pohľadávky z obchodného styku 617,00627,00640,00645,001 189
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 732286,79384,53-128,95-26,83
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,67800,99361,191,680,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 40,7659,4071,6099,6436,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,03-1,02-1,01-1,01-1,03
Pridaná hodnota 3 2403 3663 5893 712-383,00
Rentabilita aktív, ROA 0,09000,3273-0,4208-4,87-7,16
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 222,74121,00366,01-22,34-5,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 222,74121,00366,01-22,34-5,66
Služby 438,00408,00292,00628,004 121
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 6121 100915,00651,001 700
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,0000369,001 585
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 0931 0931 0931 0930,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 6783 7743 8814 7095 323
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 6783 7743 8814 7095 323
Účtovný cash flow 37,00224,00168,00-498,00-2 275
Úročený dlh 1 0931 0931 0931 0930,0000
Vlastné imanie -64 096-64 241-64 601-64 215-61 045
Všetky záväzky 65 70865 34165 51664 86662 745
Výsledok hospodárenia 295,00540,00179,00-2 904-11 084
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 295,00540,00179,00-2 904-11 084
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 145,00360,00-385,00-3 170-12 176
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 360,000,0000-3 170-12 176-18 466
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 184,00456,0095,00-2 690-11 216
Záväzky 65 70865 34165 51664 86662 745
Záväzky z obchodného styku -3,000,00000,00001,0000-30,00
Zisk pred zdanením 184,00456,0095,00-2 690-11 216
Zmena EBIT 0,40350,0000-0,03530,23980,6407