AX STAVAS, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 925 9491 018 5881 071 8351 164 4331 490 795
Aktivácia 191 907231 480357 720214 691298 702
Bežná likvidita III. stupeň 4,044,802,131,542,57
Časové rozlíšenie aktív 4 3584 2434 3845 3376 454
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0885-2,030,2417-0,00850,4605
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,63300,85570,86320,61720,6472
Celkové tržby 1 880 1372 022 0812 149 9872 097 2560,0000
Celkový dlh 358 916469 701496 568444 419585 739
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -49 503-41 715-199 969-146 397-121 825
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 49 50341 715199 969146 397121 825
Čistý cash flow 7 788-158 25453 572-2 559121 825
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 156 089208 337240 66914 51218 618
Čistý zisk 123 145153 622185 2526 91114 140
Čistý zisk v minulom roku 153 622185 2526 911-56 901-76 916
Cudzie zdroje -567 033-548 887-575 267-720 014-905 056
Daň z príjmov 29 07650 98950 9002 5780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 50 98950 9002 578-16 0350,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 29 07650 98950 9002 5780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,9360,8041,2048,1776,66
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,3759,5641,1848,0775,79
Doba obratu aktív 200,18217,33218,49235,16388,19
Doba obratu pohľadávok 54,9360,8041,2048,1776,66
Doba obratu zásob 1 138716,65450,60540,741 403
Doba splácania záväzkov 2 1091 2891 5202 17881,53
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,0216,6345,1861,0568,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 270,81867,94292,40221,310,0000
EBIT v minulom roku 208 337240 66914 512-66 749-75 109
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 156 089208 337240 66914 51218 618
EBITDA 400 515441 610507 778328 006307 285
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 400 515441 610507 778328 006307 285
Finančná páka 1,631,861,861,621,65
Finančné účty 49 50341 715199 969146 397121 825
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6124-0,5389-0,5367-0,6183-0,6071
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61240,53890,53670,61830,6071
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 399 810584 092511 225555 110306 495
Krátkodobé pohľadávky 254 066284 959202 130238 517294 393
Krátkodobé záväzky 87 96377 932221 631302 320264 536
Krytie dlhovej služby 103,55118,52112,4165,3068,62
Materiál 30 89930 57131 34134 192111 668
Nákladové úroky 3 8683 7264 5175 0234 478
Nákladové úroky v minulom roku 3 7264 5175 0236 1871 807
Náklady na predaný tovar 1 090 4461 065 9061 082 9681 317 100855 819
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 22122 06053 20550 66566 877
Neobežný majetok 570 549644 358599 670699 123811 020
Obežný majetok 351 042369 987467 781459 973673 321
Obrat aktív 1,821,681,671,550,9403
Obrat neobežného majetku 2,962,652,992,591,73
Obrat obežného majetku 4,814,623,833,932,08
Obrat zásob 0,32060,50930,81000,67500,2601
Odpisy 243 704248 358268 556327 782233 533
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 121 852124 179134 278163 891233 533
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 121 852124 179134 278163 8910,0000
Osobné náklady 286 644287 999288 486294 6320,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 705,00616,00553,00562,00790,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 11 29352 45742 62330 7200,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 366 849401 980453 808334 693247 673
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47950,44660,40770,60100,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 39,2829,2313,309,680,4609
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,092,242,451,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,201,270,78772,34
Pohľadávky z obchodného styku 237 612279 142202 030238 017291 083
Pohotová likvidita II. stupeň 3,504,251,831,291,60
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -72,813,47-10,74281,37-7,43
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,01-42,4711,86-0,509527,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,63300,85570,86320,61720,6472
Pridaná hodnota 597 851644 800707 623490 264545 927
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56280,53530,90230,48420,4605
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89611,060,97791,351,91
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89611,060,97791,351,91
Služby 751 891695 032685 256765 444492 609
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 925 9491 018 5881 071 8351 164 4331 490 795
Spotreba materiálu… 515 174576 314701 429673 856624 868
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 688 2971 782 2551 792 5911 921 1971 401 746
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000071 5492 000113 8330,0000
Tržby z predaja tovaru 20 25029 90565 68465 74687 612
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 668 0471 680 8011 724 9071 741 6181 314 134
Účtovný cash flow 7 788-158 25453 572-2 559121 825
Úrokové krytie 40,3555,9153,282,894,16
Vlastné imanie 567 033548 887575 267720 014905 056
Všetky záväzky 358 916469 701496 568444 419585 739
Výsledok hospodárenia 156 811209 602241 22215 05131 252
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 156 811209 602241 22215 05131 252
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 123 145153 622185 2526 91114 140
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 153 622185 2526 911-56 901-76 916
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 152 221204 611236 1529 48925 972
Zásoby 47 47343 31365 68275 059257 103
Záväzky 358 916469 701496 568444 419585 739
Záväzky z obchodného styku 11 29352 45742 62330 7200,0000
Zisk pred zdanením 152 221204 611236 1529 48925 972
Zmena EBIT 0,74920,865716,58-0,2174-0,2479
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -67,00-3 980-798,00-41 82629 833
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -67,00-3 980-798,00-41 82629 833
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000055 1990,000099 00642 500