BAREA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 206 887206 040180 970182 621188 420
Bežná likvidita III. stupeň 4,332,924,003,3712,42
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 216
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9148-0,7899-1,28-1,43-1,52
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,870,95421,911,292,57
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,872,543,245,3511,63
Celkové tržby 500 473514 519473 600396 0090,0000
Celkový dlh 134 836147 804138 264153 866173 504
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -65 910-46 002-54 511-40 983-22 598
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 65 91046 00254 51140 98322 598
Čistý cash flow 65 91046 00254 51140 98322 598
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 52219 63317 85714 1431 083
Čistý zisk 13 81515 53013 95110 8621 070
Čistý zisk v minulom roku 15 53013 95110 8622 97718,00
Cudzie zdroje -72 051-58 236-42 706-28 755-14 916
Daň z príjmov 3 7074 1033 9063 2810,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 1033 9063 2811 0730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 7074 1033 9063 2810,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,2218,7214,4225,7553,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,9318,7214,3725,6753,78
Doba obratu aktív 152,42147,76141,02170,84328,90
Doba obratu pohľadávok 21,2218,7214,4225,7553,78
Doba obratu zásob 108,30144,5785,33140,723 185
Doba splácania záväzkov 65,98101,1759,19115,7620,32
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,9334,5722,2229,7515,34
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 55,3390,0848,0141,430,0000
EBIT v minulom roku 19 63317 85714 1434 05047,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 52219 63317 85714 1431 083
EBITDA 28 28929 80330 44026 77614 594
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 28 28929 80330 44026 77614 594
Finančná páka 2,873,544,246,3512,63
Finančné účty 65 91046 00254 51140 98322 598
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 28 16729 74930 28127 27814 327
Krátkodobé pohľadávky 28 80726 10718 50327 52830 810
Krátkodobé záväzky 35 19548 21128 51631 8038 789
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 29 51442 92523 13211 3810,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 123
Materiál 0,00000,00000,00000,000051 873
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000013,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000029,00
Náklady na predaný tovar 402 732424 034391 904319 528157 888
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 194 706173 928175 859100 2736 251
Neobežný majetok 54 39965 04366 84575 45279 248
Obežný majetok 152 488140 997114 125107 169107 956
Obrat aktív 2,392,472,592,141,11
Obrat neobežného majetku 9,117,827,015,172,64
Obrat obežného majetku 3,253,614,103,641,94
Obrat zásob 3,372,524,282,590,1146
Odpisy 10 64410 12012 42712 7009 877
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 64410 12012 42712 7009 877
Osobné náklady 67 08058 61448 97545 1410,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 122,0054,00159,00332,00267,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 24 45925 65026 37823 56210 947
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72360,69020,64020,63910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,47610,48830,43500,70440,3244
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,381,451,561,560,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,191,241,251,225,19
Pohľadávky z obchodného styku 28 41226 10718 43527 43530 810
Pohotová likvidita II. stupeň 2,691,502,562,156,22
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,09-1,27-0,7834-0,7016-0,6601
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001 738
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,65170,71740,76400,84250,9208
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,872,543,245,3511,63
Pridaná hodnota 92 69984 92476 50070 63151 214
Primárna platobná neschopnosť 1,041,641,250,41480,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,870,95421,911,292,57
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,774,964,545,7511,89
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,774,964,545,7511,89
Služby 56 54262 67936 44119 54410 346
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 206 887206 040180 970182 621188 420
Spotreba materiálu… 151 484187 427179 604199 711141 291
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 495 431508 958468 404390 576209 102
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000417,000,0000
Tržby z predaja tovaru 226 567189 222203 382118 1578 910
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 268 864319 736265 022272 002200 192
Účtovný cash flow 65 91046 00254 51140 98322 598
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000083,31
Vlastné imanie 72 05158 23642 70628 75514 916
Všetky záväzky 134 836147 804138 264153 866173 504
Výsledok hospodárenia 17 64519 68318 01314 4931 721
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 64519 68318 01314 4931 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 81515 53013 95110 8621 070
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 53013 95110 8622 97718,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 52219 63317 85714 1431 428
Zásoby 57 77168 88841 11138 65854 548
Záväzky 134 836147 804138 264153 866173 504
Záväzky z obchodného styku 29 51442 92523 13211 3810,0000
Zisk pred zdanením 17 52219 63317 85714 1431 428
Zmena EBIT 0,89251,101,263,4923,04
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00002 996