BAREA s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 223 924206 887206 040180 970182 621
Bežná likvidita III. stupeň 4,334,332,924,003,37
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,19-0,9148-0,7899-1,28-1,43
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,441,870,95421,911,29
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,671,872,543,245,35
Celkové tržby 535 953500 473514 519473 600396 009
Celkový dlh 140 173134 836147 804138 264153 866
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -99 386-65 910-46 002-54 511-40 983
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 99 38665 91046 00254 51140 983
Čistý cash flow 99 38665 91046 00254 51140 983
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 31217 52219 63317 85714 143
Čistý zisk 11 70013 81515 53013 95110 862
Čistý zisk v minulom roku 13 81515 53013 95110 8622 977
Cudzie zdroje -83 751-72 051-58 236-42 706-28 755
Daň z príjmov 3 6123 7074 1033 9063 281
Daň z príjmov v minulom roku 3 7074 1033 9063 2811 073
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 6123 7074 1033 9063 281
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,6521,2218,7214,4225,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,5820,9318,7214,3725,67
Doba obratu aktív 154,08152,42147,76141,02170,84
Doba obratu pohľadávok 12,6521,2218,7214,4225,75
Doba obratu zásob 101,53108,30144,5785,33140,72
Doba splácania záväzkov 70,6365,98101,1759,19115,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,0425,9334,5722,2229,75
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 59,9355,3390,0848,0141,43
EBIT v minulom roku 17 52219 63317 85714 1434 050
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 31217 52219 63317 85714 143
EBITDA 22 24828 28929 80330 44026 776
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 24828 28929 80330 44026 776
Finančná páka 2,672,873,544,246,35
Finančné účty 99 38665 91046 00254 51140 983
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 13428 16729 74930 28127 278
Krátkodobé pohľadávky 18 38428 80726 10718 50327 528
Krátkodobé záväzky 40 75035 19548 21128 51631 803
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 34 57729 51442 92523 13211 381
Náklady na predaný tovar 438 666402 732424 034391 904319 528
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 210 592194 706173 928175 859100 273
Neobežný majetok 47 57654 39965 04366 84575 452
Obežný majetok 176 348152 488140 997114 125107 169
Obrat aktív 2,372,392,472,592,14
Obrat neobežného majetku 11,159,117,827,015,17
Obrat obežného majetku 3,013,253,614,103,64
Obrat zásob 3,603,372,524,282,59
Odpisy 6 82210 64410 12012 42712 700
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 82210 64410 12012 42712 700
Osobné náklady 73 47067 08058 61448 97545 141
Ostatné náklady na finančnú činnosť 114,00122,0054,00159,00332,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 52224 45925 65026 37823 562
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,80040,72360,69020,64020,6391
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,43590,47610,48830,43500,7044
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,251,381,451,561,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,141,191,241,251,22
Pohľadávky z obchodného styku 18 28928 41226 10718 43527 435
Pohotová likvidita II. stupeň 2,892,691,502,562,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8427-1,09-1,27-0,7834-0,7016
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62600,65170,71740,76400,8425
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,671,872,543,245,35
Pridaná hodnota 91 78992 69984 92476 50070 631
Primárna platobná neschopnosť 1,891,041,641,250,4148
Rýchla likvidita I. stupeň 2,441,870,95421,911,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,304,774,964,545,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,304,774,964,545,75
Služby 71 27156 54262 67936 44119 544
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 223 924206 887206 040180 970182 621
Spotreba materiálu… 156 803151 484187 427179 604199 711
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 530 455495 431508 958468 404390 576
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000417,00
Tržby z predaja tovaru 244 107226 567189 222203 382118 157
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 286 348268 864319 736265 022272 002
Účtovný cash flow 99 38665 91046 00254 51140 983
Vlastné imanie 83 75172 05158 23642 70628 755
Všetky záväzky 140 173134 836147 804138 264153 866
Výsledok hospodárenia 15 42617 64519 68318 01314 493
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 42617 64519 68318 01314 493
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 70013 81515 53013 95110 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 81515 53013 95110 8622 977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 31217 52219 63317 85714 143
Zásoby 58 57857 77168 88841 11138 658
Záväzky 140 173134 836147 804138 264153 866
Záväzky z obchodného styku 34 57729 51442 92523 13211 381
Zisk pred zdanením 15 31217 52219 63317 85714 143
Zmena EBIT 0,87390,89251,101,263,49