DNV ENERGO, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 972 8444 894 5944 871 3365 031 9494 970 633
Aktivácia 2 6673 4295 82916 77251 881
Bežná likvidita III. stupeň 0,49740,68820,64660,57980,5320
Časové rozlíšenie aktív 23 50617 60715 79115 22514 254
Časové rozlíšenie pasív 16 83119 29617 47819 5990,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2873-0,0913-0,0504-0,0918-0,6337
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,611,641,681,851,85
Celkové tržby 2 508 0632 258 7682 384 9412 261 7880,0000
Celkový dlh 3 059 9763 030 6313 045 6113 254 3193 223 979
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 086 585-1 631 336-1 463 010-1 371 941-1 106 817
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 086 5851 631 3361 463 0101 371 9411 106 817
Čistý cash flow -544 751168 32691 069161 4561 106 817
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 103 24662 98370 71942 535103 698
Čistý zisk 61 36946 42050 21629 475103 698
Čistý zisk v minulom roku 46 42050 21629 475-6 399161 899
Cudzie zdroje -1 896 037-1 844 667-1 808 247-1 758 031-1 746 654
Daň z príjmov 41 87716 56320 50313 0600,0000
Daň z príjmov v minulom roku 16 56320 50313 0604 1960,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 41 87716 56320 50313 0600,0000
Dlhodobé pohľadávky 6 9860,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,0470,1083,2480,6280,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 66,0469,6883,2480,6177,37
Doba obratu aktív 818,31801,78846,34835,00710,14
Doba obratu pohľadávok 67,1970,1083,2480,6280,19
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000633,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 502,75495,71527,76537,44456,64
EBIT v minulom roku 62 98370 71942 535-2 203161 899
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 103 24662 98370 71942 535103 698
EBITDA 306 508396 751348 992362 287448 046
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 306 508396 751348 992362 287448 046
Finančná páka 2,622,652,692,862,85
Finančné účty 1 086 5851 631 3361 463 0101 371 9411 106 817
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 859 472415 312860 919397 519447 320
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,61440,61830,62360,64360,6430
Krátkodobé pohľadávky 401 323427 943479 105485 859561 279
Krátkodobé záväzky 3 055 1863 026 1383 037 6773 238 7913 196 308
Krytie dlhovej služby 23,1025,8119,9718,500,0000
Materiál 16 50419 12517 50916 33618 104
Náklady na predaný tovar 1 406 0511 388 2061 331 9481 474 3851 790 087
Neobežný majetok 2 837 9402 798 5832 895 9213 142 5883 270 179
Obežný majetok 2 111 3982 078 4041 959 6241 874 1361 686 200
Obrat aktív 0,44600,45520,43130,43710,5140
Obrat neobežného majetku 0,78160,79620,72550,69990,7813
Obrat obežného majetku 1,051,071,071,171,52
Odpisy 377 896347 194334 244348 976152 835
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 188 948173 597167 122174 488152 835
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 188 948173 597167 122174 4880,0000
Osobné náklady 640 172572 973539 584502 7230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 802,00573,001 153572,00726,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 222 473219 992232 665205 8140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 439 265393 614384 460378 451256 533
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78830,68210,70180,69320,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,471,421,440,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79760,91290,87990,85155,00
Pohľadávky z obchodného styku 401 323425 347479 105485 809541 552
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49200,68200,64090,57480,5263
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,48-10,96-19,86-10,89-1,58
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,61530,61920,62520,64670,6486
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,611,641,681,851,85
Pridaná hodnota 812 054840 002768 899725 211764 749
Primárna platobná neschopnosť 0,55430,51720,48560,42370,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,35370,53570,47890,42100,3463
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,987,648,738,987,20
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,987,648,738,987,20
Služby 292 043287 069235 537258 783308 683
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 972 8444 894 5944 871 3365 031 9494 970 633
Spotreba materiálu… 1 116 6751 104 5661 102 2401 232 3741 533 285
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 494 9882 237 7752 357 3872 217 4982 554 836
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 276 8839 567256 54017 9020,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 218 1052 228 2082 100 8472 199 5962 554 836
Účtovný cash flow -544 751168 32691 069161 4561 106 817
Vlastné imanie 1 896 0371 844 6671 808 2471 758 0311 746 654
Všetky záväzky 3 059 9763 030 6313 045 6113 254 3193 223 979
Výnosy budúcich období dlhodobé 11 16213 26715 37318 5310,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 1052 1052 1051 0530,0000
Výsledok hospodárenia 96 32959 12464 80628 393110 352
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96 32959 12464 80628 393110 352
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 61 36946 42050 21629 475103 698
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 42050 21629 475-6 399161 899
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 103 24662 98370 71942 535133 588
Zásoby 16 50419 12517 50916 33618 104
Záväzky 3 059 9763 030 6313 045 6113 254 3193 223 979
Záväzky z obchodného styku 222 473219 992232 665205 8140,0000
Zisk pred zdanením 103 24662 98370 71942 535133 588
Zmena EBIT 1,640,89061,66-19,310,6405
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 109 1660,0000206 4822 820184 859
Účtovné závierky