RICHTER SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 784 2861 164 5151 108 7591 100 7551 117 315
Aktivácia 6 7550,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,340,84771,181,070,9010
Časové rozlíšenie aktív 4 80710 7766 6827 3269 483
Časové rozlíšenie pasív 2 946125,001 4401 427253,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,441,961,041,381,44
Celkové tržby 3 081 8263 537 1752 808 8862 310 5992 191 239
Celkový dlh 1 454 088770 716565 678637 458658 662
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -20 331-16 842-18 016-31 077-15 989
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 20 33116 84218 01631 07715 989
Čistý cash flow 3 489-1 174-13 06115 088-1 070
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -54 770-127 56240 63931 2195 810
Čistý zisk -66 422-147 96736 3083 4704 087
Čistý zisk v minulom roku -147 96736 3083 4704 087-253 207
Cudzie zdroje -327 252-393 674-541 641-461 870-458 400
Daň z príjmov -2 29119 5202 88726 632-354,00
Daň z príjmov v minulom roku 19 5202 88726 632-354,0047 457
Daň z príjmov z bežnej činnosti -2 29119 5202 88726 632-354,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000011 7770,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 21,027,555,885,345,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,220,00620,00500,00290,0034
Doba obratu aktív 220,10130,79155,13187,51223,07
Doba obratu pohľadávok 21,027,557,535,345,34
Doba obratu zásob 2 3852 4762 1672 5152 696
Doba splácania záväzkov 2 6443 5082 1272 7433 382
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,5275,0558,2274,57100,09
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 5372 4681 2621 8342 408
EBIT v minulom roku -127 56240 63931 2195 810-203 391
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -54 770-127 56240 63931 2195 810
EBITDA 130 778-9 638165 776144 681128 177
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 130 778-9 638165 776144 681128 177
Efektívna daňová sadzba 0,0333-0,15200,07370,8847-0,0948
Finančná páka 5,452,962,052,382,44
Finančné účty 20 33116 84218 01631 07715 989
Hrubá marža 0,69860,55620,66400,68460,6920
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 522 538472 135523 010493 733480 909
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24770,57380,37530,39770,4487
Krátkodobé pohľadávky 170 39467 24142 01231 37626 760
Krátkodobé záväzky 442 006668 244416 085437 738501 348
Krytie dlhovej služby 9,38-10,89114,80124,3059,07
Materiál 66 51054 11243 27239 55325 796
Nákladové úroky 13 943885,001 4441 1172 077
Nákladové úroky v minulom roku 885,001 4441 1172 0772 359
Náklady na predaný tovar 806 1021 282 350743 600560 853311 852
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 61 01169 53771 41458 25054 109
Neobežný majetok 1 190 051597 923606 329629 570665 373
Obežný majetok 589 428555 816495 748463 859442 459
Obrat aktív 1,662,792,351,951,64
Obrat neobežného majetku 2,495,444,303,402,75
Obrat obežného majetku 5,025,855,264,624,13
Odpisy 194 126125 992124 874112 470116 228
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 97 06362 99662 43756 23558 114
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 97 06362 99662 43756 23558 114
Osobné náklady 2 116 5452 042 9511 753 9071 489 0961 431 016
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1921 5391 5601 3411 247
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001,00001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 256 956361 62780 73147 35092 081
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 127 704-21 975161 182115 940120 315
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98321,040,94040,94130,9437
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 35,2928,2926,1227,1628,02
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,020,96301,061,061,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93170,90710,99270,98770,9801
Pohľadávky z obchodného styku 99 04555,0036,0017,0017,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -93,80335,3341,47-30,61428,41
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,2502-1,33-9,0513,51-0,5152
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81490,66180,51020,57910,5895
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,441,961,041,381,44
Pridaná hodnota 2 152 8211 967 4451 865 1091 581 8781 516 392
Primárna platobná neschopnosť 2,598 5506 86117 22020 995
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,12-79,973,414,415,14
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,12-79,973,414,415,14
Služby 171 493631 860202 222113 139111 174
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 784 2861 164 5151 108 7591 100 7551 117 315
Spotreba materiálu… 486 749622 051483 822379 327330 302
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 156 3993 491 4512 788 1062 317 9272 005 233
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 197 476241 656179 397175 196176 989
Tržby z predaja tovaru 106 585106 448113 61890 52878 432
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 852 3383 143 3472 495 0912 052 2031 749 812
Účtovný cash flow 3 489-1 174-13 06115 088-1 070
Úrokové krytie -3,93-144,1428,1427,952,80
Vlastné imanie 327 252393 674541 641461 870458 400
Všetky záväzky 1 454 088770 716565 678637 458658 662
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,000047,0093,00
Výsledok hospodárenia -51 574-126 02942 20332 5577 051
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -51 574-126 02942 20332 5577 051
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -66 422-147 96736 3083 4704 087
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -147 96736 3083 4704 087-253 207
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -68 713-128 44739 19530 1023 733
Zásoby 398 703471 733423 943401 406399 710
Záväzky 1 454 088770 716565 678637 458658 662
Záväzky z obchodného styku 256 956470 268246 989292 744356 918
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000108 641166 258245 394264 837
Zisk pred zdanením -68 713-128 44739 19530 1023 733
Zmena EBIT 0,4294-3,141,305,37-0,0286
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -93 60441 09813 858-10 137183 733
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -93 60441 09813 858-10 137183 733
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 185 702232 055178 096174 850181 887