Gabor spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 25 363 81830 304 52937 506 41145 172 99143 508 353
Aktivácia 68 08469 62415 86639 04118 947
Bežná likvidita III. stupeň 7,626,638,2610,7510,30
Časové rozlíšenie aktív 53 044125 66358 17164 021110 159
Časové rozlíšenie pasív 54,003 9116 8835 9385 556
Celkové tržby 87 996 98598 267 966103 561 509101 560 182102 128 942
Celkový dlh 3 970 8964 609 8484 829 0204 409 5403 955 374
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -697 194-801 089-792 031-308 556-701 207
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 697 194801 089792 031308 556701 207
Čistý cash flow -103 8959 058483 475-392 651-201 712
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 959 4693 878 1332 470 5921 595 8383 476 126
Čistý zisk 702 0983 020 2621 912 9951 210 0892 670 605
Čistý zisk v minulom roku 3 020 2621 912 9951 210 0892 670 6053 772 212
Cudzie zdroje -21 392 868-25 690 770-32 670 508-40 757 513-39 547 423
Daň z príjmov 257 371857 871557 597385 749805 521
Daň z príjmov v minulom roku 857 871557 597385 749805 5211 311 214
Daň z príjmov z bežnej činnosti 257 371857 871557 597385 749805 521
Dlhodobé pohľadávky 257 017251 709281 393250 548255 728
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 30,1241,9452,2488,4976,22
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,8940,2849,4582,9871,32
Doba obratu aktív 121,83127,39157,26197,57183,06
Doba obratu pohľadávok 31,3543,0053,4289,5977,30
Doba obratu zásob 1 6211 3841 6941 7841 317
Doba splácania záväzkov 336,55398,20378,22383,69292,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,0414,4914,6914,7313,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 135,63188,80202,08212,35134,54
EBIT v minulom roku 3 878 1332 470 5921 595 8383 476 1265 083 426
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 959 4693 878 1332 470 5921 595 8383 476 126
EBITDA 3 994 9736 625 5955 512 8334 713 2326 421 735
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 994 9736 625 5955 512 8334 713 2326 421 735
Finančná páka 1,191,181,151,111,10
Finančné účty 697 194801 089792 031308 556701 207
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8434-0,8478-0,8711-0,9023-0,9090
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84340,84780,87110,90230,9090
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 26 476 95733 084 39337 545 11739 826 56036 758 524
Krátkodobé pohľadávky 6 270 3079 977 43212 459 61020 233 51118 116 357
Krátkodobé záväzky 2 505 5713 445 7143 504 5853 367 2803 257 160
Krytie dlhovej služby 0,000097 4358 4294 3843 832
Materiál 8 208 0948 640 00110 289 16810 488 7889 769 892
Náklady na predaný tovar 52 727 32960 275 99262 099 79860 781 03662 964 284
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 717 3693 158 4173 382 0533 203 2594 071 320
Neobežný majetok 6 019 0607 169 4128 214 1738 657 5289 634 997
Obežný majetok 19 291 71423 009 45429 234 06736 451 44233 763 197
Obrat aktív 3,002,872,321,851,99
Obrat neobežného majetku 12,6212,1110,609,649,00
Obrat obežného majetku 3,943,772,982,292,57
Odpisy 2 477 5022 746 0603 096 6243 120 2043 010 215
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 238 7511 373 0301 548 3121 560 1021 534 473
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 238 7511 373 0301 548 3121 560 1021 475 742
Osobné náklady 20 562 80821 298 06720 913 40719 391 88618 944 151
Ostatné náklady na finančnú činnosť 24 21424 83226 68223 21624 103
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 002 7831 633 6591 868 7611 861 2701 500 438
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 179 6005 766 3225 009 6194 330 2935 680 820
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87710,80080,83630,85640,7890
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 8,638,427,397,075,90
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,141,251,201,171,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,111,041,011,09
Pohľadávky z obchodného styku 5 390 1349 580 84811 794 11618 972 39716 949 669
Pohotová likvidita II. stupeň 2,803,163,796,115,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 205,91-2 836-67,57103,80196,06
Pridaná hodnota 23 443 94626 595 90625 007 46422 642 90624 011 387
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,99400,69580,87600,93560,6159
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,99400,69580,87600,93560,6159
Služby 3 370 0394 890 9774 918 2104 705 3584 672 104
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 25 363 81830 304 52937 506 41145 172 99143 508 353
Spotreba materiálu… 47 264 32150 215 90754 114 46553 203 34754 257 099
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 68 0840,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87 240 642100 067 958103 080 455101 023 696101 930 491
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 11 253 09913 241 81516 029 48317 568 27215 180 446
Tržby z predaja tovaru 3 107 6783 667 4293 942 7843 918 7714 924 524
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 72 879 86583 158 71483 108 18879 536 65381 825 521
Účtovný cash flow -103 8959 058483 475-392 651-201 712
Vlastné imanie 21 392 86825 690 77032 670 50840 757 51339 547 423
Všetky záväzky 3 970 8964 609 8484 829 0204 409 5403 955 374
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000068,00654,001 0751 676
Výsledok hospodárenia 993 2453 916 9952 511 1851 637 2543 512 294
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 993 2453 916 9952 511 1851 637 2543 512 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 702 0983 020 2621 912 9951 210 0892 670 605
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 020 2621 912 9951 210 0892 670 6053 772 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 959 4693 878 1332 470 5921 595 8383 476 126
Zásoby 12 067 19611 979 22415 701 03315 658 82714 689 905
Záväzky 3 970 8964 609 8484 829 0204 409 5403 955 374
Záväzky z obchodného styku 1 009 7641 633 7421 872 4661 863 5941 500 731
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 98183,003 7052 324293,00
Zisk pred zdanením 959 4693 878 1332 470 5921 595 8383 476 126
Zmena EBIT 0,24741,571,550,45910,6838
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 556 316-2 080 315299 064291 88717 292
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 556 316-2 080 315299 064291 88717 292
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 777 32513 204 35515 934 50717 524 04615 079 672
Účtovné závierky