TRIMEX SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162013
Aktíva 71 22579 62420 00722 1570,0000
Bežná likvidita III. stupeň -0,53210,01060,28760,38930,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,60-0,0085-0,0504-0,03440,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -31,214,830,44241,070,0000
Celkové tržby 3 4573 66710 84218 2080,0000
Celkový dlh 73 58365 9786 13611 4590,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 3133 053984,00-368,000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,63-0,06110,29270,17450,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 10 849116,00699,00368,000,0000
Čistý cash flow 10 849116,00699,00368,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -16 004-224,004 1334 1390,0000
Čistý zisk -16 004-224,003 1733 1770,0000
Čistý zisk v minulom roku -224,003 1723 1772 0230,0000
Cudzie zdroje 2 358-13 646-13 871-10 6980,0000
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,002 0060,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -5 279319,5888,00103,110,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -5 279246,2586,70103,110,0000
Doba obratu aktív 7 52043 5728 67311 4230,0000
Doba obratu pohľadávok -5 279319,5888,00103,110,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 50134 371629,86752,170,0000
EBIT v minulom roku -224,004 1324 1394 0310,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -16 004-224,004 1334 1390,0000
EBITDA 702,002 3436 6886 6990,0000
EBITDA marža 0,20310,63890,61690,36790,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 702,002 3436 6886 6990,0000
Finančná páka -30,215,831,442,070,0000
Finančné účty 10 849116,00699,00368,000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0331-0,1714-0,6933-0,48280,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,03310,17140,69330,48280,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 618,002 2606 6176 5920,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,99750,78880,07260,06580,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 2 5363 1691 6830,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky -50 000584,00203,00200,000,0000
Krátkodobé záväzky 71 04762 8091 4531 4590,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 62 14262 36954,0064,000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00003 3500,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002,002,000,0000
Náklady na predaný tovar 2 7551 3241 124962,000,0000
Neobežný majetok 110 37678 92419 10521 5890,0000
Obežný majetok -39 151700,00902,00568,000,0000
Obrat obežného majetku -0,08830,95290,93351,250,0000
Odpisy 16 6222 4842 4842 4530,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 16 6222 4842 4842 4530,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000547,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 84,0083,0071,00107,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 618,002 2605 6575 6300,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -89,91-0,01330,20400,29700,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -89,91-0,01330,22280,20000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00000,00000,0000-2,150,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 3,140,03160,06450,02020,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,140,17390,83020,51980,0000
Pohľadávky z obchodného styku -50 000450,00200,00200,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -0,53210,01060,28760,38930,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,2173-117,64-19,84-29,070,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000184,000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,030,82860,30670,51720,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -31,214,830,44241,070,0000
Pridaná hodnota 702,00-657,00-282,00-254,000,0000
Primárna platobná neschopnosť -1,24138,600,27000,32000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 6,79-0,01640,22880,29700,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 104,8228,160,91751,710,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 104,8228,160,91751,710,0000
Služby 1 4701 3241 124962,000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 71 22579 62420 00722 1570,0000
Spotreba materiálu… 1 2850,00000,00000,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 5363 1691 6830,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 457667,00842,00708,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 457667,00842,00708,000,0000
Účtovný cash flow 10 849116,00699,00368,000,0000
Úročený dlh 2 5363 1691 6830,00000,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,00002 0700,0000
Vlastné imanie -2 35813 64613 87110 6980,0000
Všetky záväzky 73 58365 9786 13611 4590,0000
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -89,910,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -15 920-141,004 2044 2460,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 920-141,004 2044 2460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 004-224,003 1733 1770,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -224,003 1723 1772 0230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16 004-224,004 1334 1370,0000
Záväzky 73 58365 9786 13611 4590,0000
Záväzky z obchodného styku 62 14262 36954,0064,000,0000
Zisk pred zdanením -16 004-224,004 1334 1370,0000
Zmena EBIT 71,45-0,05420,99861,030,0000