ZEUSs, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 172 442149 17414 45310 62318 628
Bankové úvery 3 1403 1404 6355 3137 262
Bežná likvidita III. stupeň 0,61940,38020,19420,17000,3720
Bežné bankové úvery 3 1403 1404 635-7,007 262
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000177,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,960,41590,0468-0,01290,0674
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56340,14950,0408-0,01200,0560
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,74-3,39-1,24-1,18-1,58
Celkové tržby 195 063124 52910,002,000,0000
Celkový dlh 194 719211 51275 30468 70950 673
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -50 07312 2151 7575 2849 102
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,2054-0,0119-276,60-1 4380,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 88 21325 9252 87829,002 160
Čistý cash flow 88 21325 9252 849-747,002 160
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 54 668240,00-1 833-2 478-31 520
Čistý zisk 40 061-1 487-2 766-2 875-32 687
Čistý zisk v minulom roku -1 487-2 766-2 875-23 167-15 801
Cudzie zdroje 22 27762 33860 85158 08632 045
Daň z príjmov 12 194960,00880,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00880,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 194960,00880,000,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00005 3200,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00005 3200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,91144,280,00000,000051,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 27,7731,050,00000,000051,42
Doba obratu aktív 323,66437,240,00000,000059,08
Doba obratu pohľadávok 50,91144,280,00000,000051,42
Doba obratu zásob 0,000026,110,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000859,790,00000,0000122,27
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 293,88508,160,00000,0000122,41
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000087,150,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 240,00-1 833-2 478-21 959-14 941
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 54 668240,00-1 833-2 478-31 520
EBITDA 73 8517 512-1 697-2 373-31 168
EBITDA marža 0,37860,0603-169,70-1 1870,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 73 8517 512-1 697-2 373-31 168
Efektívna daňová sadzba 0,2334-1,82-0,46660,00000,0000
Finančná páka -7,74-2,39-0,2375-0,1829-0,5813
Finančné účty 88 21325 9252 87829,002 160
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,12920,41794,215,471,72
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,1292-0,4179-4,21-5,47-1,72
Hrubá marža 0,42220,0786-105,70-978,500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 73 5927 303-1 833-2 478-31 520
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,90801,164,835,882,07
Krátkodobé finančné výpomoci 35 00035 0000,00000,00004 000
Krátkodobé pohľadávky 27 12749 22511 57510 59416 212
Krátkodobé záväzky 156 579173 37269 77062 49738 595
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 378,0017 5740,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 30,619,79-32,02-5,98-26,71
Nákladové úroky 2 413767,0053,00397,001 167
Nákladové úroky v minulom roku 767,0053,00397,001 208860,00
Náklady na predaný tovar 112 106114 7451 0571 957115 214
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,000073 6000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 51 83868 7600,00000,000079,00
Obežný majetok 120 60480 41414 45310 62318 372
Obrat aktív 1,130,83480,00000,00006,18
Obrat neobežného majetku 3,751,810,00000,00001 457
Obrat obežného majetku 1,611,550,00000,00006,26
Obrat zásob 0,000013,980,00000,00000,0000
Odpisy 18 9237 0420,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 9237 0420,00000,00000,0000
Osobné náklady 4 6720,00000,0000200,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 259,00209,00136,00105,00352,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00001 9861 8760,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 58 9845 555-2 766-2 875-32 687
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,530,06150,04920,05451,57
Podiel EBIT k aktívam 0,31700,0016-0,1268-0,2333-1,69
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,31700,0016-0,1268-0,2333-1,69
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 3,45-0,00990,03310,04781,58
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,51160,17380,19910,00270,1160
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,45220,2082284,90-373,500,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 17,630,00000,0000-9,790,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,491,390,0000-9,790,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 79410 59410 59410 59416 212
Pohotová likvidita II. stupeň 0,59230,35530,19420,17000,3720
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,25252,4021,36-77,7614,84
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 36,5633,8053,75-1,881,85
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,22120,25570,32070,50010,6046
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,131,425,216,472,72
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,74-3,39-1,24-1,18-1,58
Pridaná hodnota 82 3639 784-1 057-1 957-136,00
Primárna platobná neschopnosť 0,02561,660,18750,17710,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,2323-0,0100-0,1914-0,2706-1,75
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,800,02390,04550,04951,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,6428,16-44,37-28,95-1,63
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,6428,16-44,37-28,95-1,63
Služby 188 25548 4421 0571 95758 780
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 172 442149 17414 45310 62318 628
Spotreba materiálu… -76 149-7 2970,00000,000056 434
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 38 14038 1404 6355 31311 262
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 194 469124 5290,00000,0000115 078
Tržby z predaja tovaru 0,000073 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 194 46951 4290,00000,0000115 078
Účtovný cash flow 88 21325 9252 849-747,002 160
Úročený dlh 38 14038 1404 6355 31311 262
Úrokové krytie 22,660,3129-34,58-6,24-27,01
Vlastné imanie -22 277-62 338-60 851-58 086-32 045
Všetky záväzky 194 719211 51275 30468 70950 673
Výsledok hospodárenia 54 928470,00-1 697-2 373-31 168
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 928470,00-1 697-2 373-31 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 40 061-1 487-2 766-2 875-32 687
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 487-2 766-2 875-23 167-15 801
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 52 255-527,00-1 886-2 875-32 687
Zásoby 5 2645 2640,00000,00000,0000
Záväzky 194 719211 51275 30468 70950 673
Záväzky z obchodného styku 378,0017 5741 9861 8760,0000
Zisk pred zdanením 52 255-527,00-1 886-2 875-32 687
Zmena EBIT 227,78-0,13090,73970,11282,11