SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o., veľkoobchod farby - laky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 159 023196 276163 146169 2300,0000
Aktivácia 0,00002,000,00000,00000,0000
Bankové úvery 19 65121 76421 03518 2270,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,882,162,192,190,0000
Bežné bankové úvery 19 65121 76421 03518 2270,0000
Časové rozlíšenie aktív 706,00444,001 239914,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,291,090,82760,79750,0000
Celkové tržby 304 293338 704327 257351 5020,0000
Celkový dlh 89 566102 37273 87875 0850,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 17 204262,001 3644 9130,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 44721 50219 67113 3140,0000
Čistý cash flow -19 0551 8316 357-7 1170,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -21 6078 630-1 008-588,000,0000
Čistý zisk -24 4474 635-4 877-4 9070,0000
Čistý zisk v minulom roku 4 635-4 877-4 907692,000,0000
Cudzie zdroje -69 457-93 904-89 268-94 1450,0000
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 2370,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 237960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 2370,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,4931,2912,1918,030,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,0126,537,5715,070,0000
Doba obratu aktív 190,79212,52182,24181,540,0000
Doba obratu pohľadávok 13,4931,2912,1918,030,0000
Doba obratu zásob 242,20206,88223,78227,180,0000
Doba splácania záväzkov 102,9198,8590,7796,780,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,2956,7856,8659,090,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 82,7574,6674,0577,800,0000
EBIT v minulom roku 8 630-1 008-588,003 9770,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -21 6078 630-1 008-588,000,0000
EBITDA 6 05425 8756 33417 9280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 05425 8756 33417 9280,0000
Finančná páka 2,292,091,831,800,0000
Finančné účty 2 44721 50219 67113 3140,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4368-0,4784-0,5472-0,55630,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,43680,47840,54720,55630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 62824 1235 49918 8260,0000
Krátkodobé pohľadávky 11 24828 89810 91216 8090,0000
Krátkodobé záväzky 47 75552 44150 90455 0870,0000
Krytie dlhovej služby 2,138,532,185,820,0000
Nákladové úroky 2 8403 0352 9093 0820,0000
Nákladové úroky v minulom roku 3 0352 9093 0822 3250,0000
Náklady na predaný tovar 239 672256 103266 990283 4020,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 169 383193 630204 685207 7630,0000
Neobežný majetok 32 22535 6835 8338 8780,0000
Obežný majetok 126 092160 149156 074159 4380,0000
Obrat aktív 1,911,722,002,010,0000
Obrat neobežného majetku 9,449,4556,0238,330,0000
Obrat obežného majetku 2,412,102,092,130,0000
Obrat zásob 1,511,761,631,610,0000
Odpisy 26 23415 4906 09011 4200,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 1177 7453 0455 7100,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 1177 7453 0455 7100,0000
Osobné náklady 64 63559 71350 78547 1150,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4261 7521 6691 6020,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 39939 60741 52544 2820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 78720 1251 2136 5130,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,000,73720,84980,82870,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99881,361,181,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,71051,081,050,97130,0000
Pohľadávky z obchodného styku 6 67624 5006 77714 0440,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,21360,68520,44230,42330,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,65-51,29-14,0413,230,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -6,710,60332,19-2,310,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56320,52160,45280,44370,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,291,090,82760,79750,0000
Pridaná hodnota 64 55881 00159 76156 8550,0000
Primárna platobná neschopnosť 5,751,626,133,150,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,793,9611,664,190,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,793,9611,664,190,0000
Služby 46 72143 71844 07255 2980,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 159 023196 276163 146169 2300,0000
Spotreba materiálu… 23 56818 75718 23320 3410,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 65121 76421 03518 2270,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 304 230337 104327 168341 5070,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000417,001 2500,0000
Tržby z predaja tovaru 282 679328 278317 646330 1490,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 5518 8269 10510 1080,0000
Účtovný cash flow -19 0551 8316 357-7 1170,0000
Úročený dlh 19 65121 76421 03518 2270,0000
Úrokové krytie -7,612,84-0,3465-0,19080,0000
Vlastné imanie 69 45793 90489 26894 1450,0000
Všetky záväzky 89 566102 37273 87875 0850,0000
Výsledok hospodárenia -20 18010 385661,001 0120,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -20 18010 385661,001 0120,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 4474 635-4 877-4 9070,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 635-4 877-4 907692,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 4475 595-3 917-3 6700,0000
Zásoby 112 397109 749125 491129 3150,0000
Záväzky 89 566102 37273 87875 0850,0000
Záväzky z obchodného styku 38 39939 60741 52544 2820,0000
Zisk pred zdanením -24 4475 595-3 917-3 6700,0000
Zmena EBIT -2,50-8,561,71-0,14790,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00006 7460,0000