ALFAPLAST trade, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 759 001748 130698 674797 838736 855
Aktivácia 0,00000,00000,00003 0330,0000
Bankové úvery 161 590173 513130 834141 776261 633
Bežná likvidita III. stupeň 1,010,91581,031,130,8946
Bežné bankové úvery 75 34569 86515 8630,000061 685
Časové rozlíšenie aktív 6 1477 9857 8805 3226 275
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000060,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,17020,78060,1523-0,5256-0,1305
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,518,293,764,984,77
Celkové tržby 952 2471 011 1231 097 773961 266761 849
Celkový dlh 657 903667 566552 034664 509609 020
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 139 759168 88863 32060 724241 863
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 8314 62567 51489 85219 770
Čistý cash flow 17 206-62 889-22 33870 08216 672
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 206-53 37329 81922 89415 622
Čistý zisk 20 534-66 07613 3115 554692,00
Čistý zisk v minulom roku -66 07613 3115 554692,0010 013
Cudzie zdroje -101 098-80 564-146 640-133 329-127 775
Daň z príjmov 2 8800,00002 9122 8802 880
Daň z príjmov v minulom roku 0,00002 9122 8802 8803 055
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 8800,00002 9122 8802 880
Dlhodobé bankové úvery 86 245103 648114 971141 776199 948
Dlhodobý dlh 86 245103 648114 971141 776199 948
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,7142,1422,3248,1939,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,6339,2418,2838,8539,77
Doba obratu aktív 298,26292,59215,29433,05363,20
Doba obratu pohľadávok 42,7142,1422,3248,1939,94
Doba obratu zásob 41 76418 9429 76622 08811 372
Doba splácania záväzkov 47 98624 33515 59928 53915 495
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 169,66160,44100,15263,68158,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 32 27516 9019 40121 1699 201
EBIT v minulom roku -53 37329 81922 89415 62223 618
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 206-53 37329 81922 89415 622
EBITDA 148 27569 550122 45476 44080 649
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 148 27569 550122 45476 44080 649
Efektívna daňová sadzba 0,12300,00000,17950,34150,8063
Finančná páka 7,519,294,765,985,77
Finančné účty 21 8314 62567 51489 85219 770
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 208 292116 543190 319395 072115 157
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56880,54830,46520,60890,4377
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00008 8000,0000
Krátkodobé pohľadávky 108 682107 74372 42688 78381 026
Krátkodobé záväzky 431 743410 235325 010485 797322 546
Krytie dlhovej služby 19,035,489,015,296,69
Materiál 343 166269 593203 478251 767236 204
Nákladové úroky 7 79212 70313 59614 46012 050
Nákladové úroky v minulom roku 12 70313 59614 46012 05010 550
Náklady na predaný tovar 666 301700 755899 380433 756507 125
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 2846 1537 6056 2137 598
Neobežný majetok 246 581308 463347 376237 894393 064
Obežný majetok 506 273431 682343 418554 622337 516
Obrat aktív 1,221,251,700,84291,00
Obrat neobežného majetku 3,773,033,412,831,88
Obrat obežného majetku 1,832,163,451,212,19
Odpisy 120 648125 104102 67258 80269 826
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 60 32462 55251 33629 40134 913
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 60 32462 55251 33629 40134 913
Osobné náklady 177 599220 561206 890184 290180 712
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6314 4011 1991 6822 952
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000034,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 290 367284 753195 252359 452190 982
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 141 18259 028115 98364 35670 518
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67650,94860,72560,77200,7743
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 79,9437,7937,4938,4230,72
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,481,051,381,301,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88030,67270,92110,98200,9315
Pohľadávky z obchodného styku 108 485100 32459 32571 58180 691
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,881,286,56-1,90-7,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,21-4,95-1,644,851,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86680,89230,79010,83290,8265
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,518,293,764,984,77
Pridaná hodnota 262 539232 516285 129238 709233 378
Primárna platobná neschopnosť 2,682,843,305,032,37
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2031-0,82020,09080,04170,0054
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,449,604,518,697,55
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,449,604,518,697,55
Služby 74 88950 77748 98965 274106 309
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 759 001748 130698 674797 838736 855
Spotreba materiálu… 571 000693 546718 566489 522393 218
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 161 590173 513130 834150 576261 633
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 959 664958 9511 219 041832 622759 233
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 30 82425 68034 532160 15718 730
Tržby z predaja tovaru 8 98214 12714 19718 63931 835
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 919 858919 1441 170 312653 826708 668
Účtovný cash flow 17 206-62 889-22 33870 08216 672
Úročený dlh 161 590173 513130 834150 576261 633
Úrokové krytie 4,00-4,202,191,581,30
Vlastné imanie 101 09880 564146 640133 329127 775
Všetky záväzky 657 903667 566552 034664 509609 020
Výsledok hospodárenia 32 837-49 00230 88524 57618 574
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 32 837-49 00230 88524 57618 574
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 534-66 07613 3115 554692,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -66 07613 3115 554692,0010 013
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 414-66 07616 2238 4343 572
Zásoby 375 760319 314203 478375 987236 720
Záväzky 657 903667 566552 034664 509609 020
Záväzky z obchodného styku 290 391284 912195 886360 341191 530
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 24,00159,00634,00889,00548,00
Zisk pred zdanením 23 414-66 07616 2238 4343 572
Zmena EBIT -0,5847-1,791,301,470,6614
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -17 12849 721-124 220124 2200,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -17 12849 721-124 220124 2200,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 25 61419 12823 429153 21910 979