Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (v skratke PTH, a.s.)

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 124 28213 397 11313 212 33713 371 87713 252 689
Bankové úvery 0,000039 485179 485319 485140 000
Bežná likvidita III. stupeň 5,714,053,773,452,90
Bežné bankové úvery 0,000039 485140 000140 000140 000
Časové rozlíšenie aktív 14 83011 91217 21413 66623 799
Časové rozlíšenie pasív 615,00615,00615,00615,001 251
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,45600,61970,50980,96622,06
Celkové tržby 9 394 1559 588 1299 961 8419 670 4580,0000
Celkový dlh 1 841 7702 207 1582 016 6162 064 5432 113 790
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 597 919-5 913 434-4 632 497-3 673 086-2 535 922
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 597 9195 952 9194 811 9823 992 5712 675 922
Čistý cash flow 645 0001 140 937819 4111 473 0152 675 922
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 394 324312 957355 684303 898341 410
Čistý zisk 308 557240 233273 387225 915322 737
Čistý zisk v minulom roku 240 233273 387225 915203 156378 296
Cudzie zdroje -11 281 897-11 189 340-11 195 106-11 306 719-11 137 648
Daň z príjmov 85 56570 28477 15570 0360,0000
Daň z príjmov v minulom roku 70 28477 15570 03652 2590,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 85 56570 28477 15570 0360,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,000039 485179 4850,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 2650,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,000039 485179 4850,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57,0263,2664,3365,5354,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 56,5663,2564,2865,3353,41
Doba obratu aktív 510,15510,49484,37505,03490,36
Doba obratu pohľadávok 57,0763,2664,3365,5354,53
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000063,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,9870,1558,9357,5848,10
EBIT v minulom roku 312 957355 684303 898267 254417 130
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 394 324312 957355 684303 898341 410
EBITDA 1 972 3452 058 3852 392 6412 880 4121 675 062
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 972 3452 058 3852 392 6412 880 4121 675 062
Finančná páka 1,161,201,181,181,19
Finančné účty 6 597 9195 952 9194 811 9823 992 5712 675 922
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8596-0,8352-0,8473-0,8456-0,8404
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,85960,83520,84730,84560,8404
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 974 0332 057 1302 390 7922 878 4561 673 202
Krátkodobé pohľadávky 1 466 9621 660 2191 754 6871 735 0731 473 871
Krátkodobé záväzky 1 414 3881 841 1121 607 3521 524 4761 299 968
Krytie dlhovej služby 2 414673,78415,61336,4284,07
Materiál 143,00227,00129,00250,00228,00
Nákladové úroky 202,002 4405 1427 94718 673
Nákladové úroky v minulom roku 2 4405 1427 94711 83938 834
Náklady na predaný tovar 7 392 3857 573 3907 927 4257 346 0747 524 983
Neobežný majetok 5 043 1635 771 8366 628 3257 630 3179 078 869
Obežný majetok 8 066 2897 613 3656 566 7985 727 8944 150 021
Obrat aktív 0,71550,71500,75350,72270,7444
Obrat neobežného majetku 1,861,661,501,271,09
Obrat obežného majetku 1,161,261,521,692,38
Odpisy 1 579 6041 747 2032 040 7372 582 6831 254 284
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 772 555868 9081 015 6751 372 1401 254 284
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 807 049878 2951 025 0621 210 5430,0000
Osobné náklady 799 584789 605624 872612 9070,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 6601 7631 8731 9961 860
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 184 1591 464 9671 496 6971 414 9230,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 888 1611 987 4362 314 1242 808 5981 577 021
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50270,44430,36420,29860,2019
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,502,543,253,780,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83960,79060,76110,72541,87
Pohľadávky z obchodného styku 1 455 1861 659 9961 753 4791 729 8261 443 527
Pohotová likvidita II. stupeň 5,714,053,773,452,90
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,49-9,81-13,66-7,68-4,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3 193467,60159,36185,35143,30
Pridaná hodnota 1 997 6722 005 6172 028 7172 318 2072 339 740
Primárna platobná neschopnosť 0,82860,88570,85370,81880,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 4,663,162,752,401,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,93381,070,84280,71681,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,93381,070,84280,71681,26
Služby 412 268373 585383 879359 079449 734
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 124 28213 397 11313 212 33713 371 87713 252 689
Spotreba materiálu… 6 980 1177 199 8057 543 5466 986 9957 075 249
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000039 485179 485319 485140 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 391 7319 579 2619 956 1549 664 3019 864 723
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 674254,0012,0020,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 9 390 0579 579 0079 956 1429 664 2819 864 723
Účtovný cash flow 645 0001 140 937819 4111 473 0152 675 922
Úročený dlh 0,000039 485179 485319 485140 000
Úrokové krytie 1 952128,2669,1738,2418,28
Vlastné imanie 11 281 89711 189 34011 195 10611 306 71911 137 648
Všetky záväzky 1 841 7702 207 1582 016 6162 064 5432 113 790
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000048,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 615,00615,00615,00615,001 203
Výsledok hospodárenia 394 415311 436351 916297 749420 778
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 394 415311 436351 916297 749420 778
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 308 557240 233273 387225 915322 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 240 233273 387225 915203 156378 296
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 394 122310 517350 542295 951414 077
Zásoby 143,00227,00129,00250,00228,00
Záväzky 1 841 7702 207 1582 016 6162 064 5432 113 790
Záväzky z obchodného styku 1 205 8141 470 2941 496 8771 416 4110,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 3 400450,0075,00753,000,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 18 2554 877105,00735,000,0000
Zisk pred zdanením 394 122310 517350 542295 951414 077
Zmena EBIT 1,260,87991,171,140,8185
Účtovné závierky