Osada DALLAS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 52 73551 54946 77346 4930,0000
Časové rozlíšenie aktív 151,00419,00205,00221,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 376,00376,00376,00376,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,05-2,09-1,74-1,890,0000
Celkové tržby 33 23348 12914 57341 2560,0000
Celkový dlh 102 18397 945109 20597 7060,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20,00-4 624-1 791-4 1590,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,09190,3332-0,76980,34230,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 5304 6241 7914 1590,0000
Čistý cash flow -94,002 833-2 3681 3690,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 05316 516-10 73914 6030,0000
Čistý zisk -3 05316 036-11 21914 1230,0000
Čistý zisk v minulom roku 16 036-11 21914 123-11 1430,0000
Cudzie zdroje 49 82446 77262 80851 5890,0000
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 5 6395 6395 6390,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6,684,481,031,400,0000
Doba obratu aktív 2 3341 5201 2631 3280,0000
Doba obratu pohľadávok 256,23170,78153,351,400,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 4 3192 8882 9502 7910,0000
EBIT v minulom roku 16 516-10 73914 603-10 6630,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 05316 516-10 73914 6030,0000
EBITDA 4 17323 002-4 73320 3260,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 17323 002-4 73320 3260,0000
Finančná páka -1,06-1,10-0,7447-0,90120,0000
Finančné účty 4 5304 6241 7914 1590,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,94480,90731,341,110,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,9448-0,9073-1,34-1,110,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 09322 930-4 80920 8310,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,851,902,332,100,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 4 5500,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 151,00152,0038,0049,000,0000
Krátkodobé záväzky 97 59597 939109 19997 7000,0000
Náklady na predaný tovar 21 50919 17114 35415 8230,0000
Neobežný majetok 40 05738 50836 89339 8570,0000
Obežný majetok 12 52712 6229 6756 4150,0000
Obrat obežného majetku 0,65840,98061,401,990,0000
Odpisy 7 1466 4145 9305 9280,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 5733 2072 9652 9640,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 5733 2072 9652 9640,0000
Osobné náklady 9 3327 4686 1685 7270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 80,0072,0076,0095,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 193,00165,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 09322 450-5 28920 0510,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,7037-1,10-7,33-1,880,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,42-0,9097-0,1365-0,53190,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,8048-0,4894-0,0696-0,26130,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -530,0416,51-26,5237,680,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,941,902,332,100,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,05-2,09-1,74-1,890,0000
Pridaná hodnota -13 261-6 794-842,00-3 0460,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 24,494,26-23,074,810,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 24,494,26-23,074,810,0000
Služby 6 0817 5433 2494 0040,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 52 73551 54946 77346 4930,0000
Spotreba materiálu… 15 42811 62811 10511 8190,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 5500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 8 24812 37713 51213 0770,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000300,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 24812 37713 51212 7770,0000
Účtovný cash flow -94,002 833-2 3681 3690,0000
Úročený dlh 4 5500,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -49 824-46 772-62 808-51 5890,0000
Všetky záväzky 102 18397 945109 20597 7060,0000
Výsledok hospodárenia -2 97316 588-10 66314 6980,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 97316 588-10 66314 6980,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 05316 036-11 21914 1230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 036-11 21914 123-11 1430,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 05316 516-10 73914 6030,0000
Zásoby 2 2072 2072 2072 2070,0000
Záväzky 102 18397 945109 20597 7060,0000
Záväzky z obchodného styku 193,00165,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -3 05316 516-10 73914 6030,0000
Zmena EBIT -0,1849-1,54-0,7354-1,370,0000