KVETA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 598 0654 667 8044 988 1735 289 1755 294 333
Bankové úvery 445 752582 888720 024857 1601 221 127
Bežná likvidita III. stupeň 8,8914,0810,3511,342,48
Bežné bankové úvery 137 136137 136137 136137 136363 967
Časové rozlíšenie aktív 7 3077 3655 4007 8937 855
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,391,692,146,400,0370
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18750,19180,23870,26170,6102
Celkové tržby 3 832 8153 756 6993 866 5044 350 6844 674 984
Celkový dlh 725 992751 361961 0791 097 1172 006 325
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -390 000-481 961-267 030108 6751 155 328
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 835 7521 064 849987 054748 48565 799
Čistý cash flow -229 09777 795238 569682 68624 296
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 223 119217 905267 579531 706367 788
Čistý zisk 165 629159 348195 035399 477261 283
Čistý zisk v minulom roku 159 348195 035399 477261 283151 389
Cudzie zdroje -3 872 073-3 916 443-4 027 094-4 192 058-3 288 008
Daň z príjmov 44 14841 56952 156107 44974 840
Daň z príjmov v minulom roku 41 56952 156107 44974 84043 386
Daň z príjmov z bežnej činnosti 44 14841 56952 156107 44974 840
Dlhodobé bankové úvery 308 616445 752582 888720 024857 160
Dlhodobý dlh 308 616445 752582 888720 024857 160
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,526,9513,439,6922,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 11,346,337,999,3620,65
Doba obratu aktív 439,34461,58473,31446,70414,99
Doba obratu pohľadávok 13,526,9513,439,6922,46
Doba obratu zásob 240,63213,92203,57241,22232,74
Doba splácania záväzkov 23,336,8515,7513,5870,49
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,714,5410,569,0051,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,602,0011,014,937,04
EBIT v minulom roku 217 905267 579531 706367 788225 183
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 223 119217 905267 579531 706367 788
EBITDA 747 398764 430785 9881 023 414819 270
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 747 398764 430785 9881 023 414819 270
Finančná páka 1,191,191,241,261,61
Finančné účty 835 7521 064 849987 054748 48565 799
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8421-0,8390-0,8073-0,7926-0,6210
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84210,83900,80730,79260,6210
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 743 514875 915788 5671 018 675814 270
Krátkodobé pohľadávky 141 44870 286141 536114 714286 568
Krátkodobé záväzky 164 44245 902111 249106 621656 136
Krytie dlhovej služby 56,0245,0038,5541,3025,87
Nákladové úroky 13 34216 98820 38824 78031 665
Nákladové úroky v minulom roku 16 98820 38824 78031 66530 408
Náklady na predaný tovar 2 911 9242 766 9942 904 8743 182 3013 733 821
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 572 3842 447 6322 577 9512 866 1343 397 269
Neobežný majetok 1 917 6782 090 7912 416 3812 523 9052 767 844
Obežný majetok 2 673 0802 569 6482 566 3922 757 3772 518 634
Obrat aktív 0,83080,79080,77120,81710,8795
Obrat neobežného majetku 1,991,771,591,711,68
Obrat obežného majetku 1,431,441,501,571,85
Obrat zásob 1,521,711,791,511,57
Odpisy 518 554539 454489 780487 878471 430
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 259 277269 727244 890243 939235 715
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 259 277269 727244 890243 939235 715
Osobné náklady 405 735408 757388 109355 896329 144
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8843 5153 8144 7805 037
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000059,0041,0037,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 131 07813 40777 79138 72165 538
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 684 183698 802684 815887 355732 713
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,242,262,433,202,80
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98250,97461,071,351,15
Pohľadávky z obchodného styku 118 64664 06384 210110 820263 426
Pohotová likvidita II. stupeň 3,266,244,573,570,3531
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 16,90-50,34-16,88-6,14-135,33
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -17,174,5811,7027,550,7673
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18750,19180,23870,26170,6102
Pridaná hodnota 908 127924 153941 8261 139 508922 758
Primárna platobná neschopnosť 1,100,20930,92380,34940,2488
Rýchla likvidita I. stupeň 2,775,823,973,070,0645
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,97140,98291,221,072,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,97140,98291,221,072,45
Služby 216 613158 888204 041164 351171 983
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 598 0654 667 8044 988 1735 289 1755 294 333
Spotreba materiálu… 122 927160 474122 882151 816164 569
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 445 752582 888720 024857 1601 221 127
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 820 0513 748 6473 849 8674 321 8094 656 579
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000057 5003 1670,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 3 812 1513 683 2473 838 7904 313 9094 647 919
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 9007 9007 9107 9008 660
Účtovný cash flow -229 09777 795238 569682 68624 296
Úročený dlh 445 752582 888720 024857 1601 221 127
Úrokové krytie 16,7212,8313,1221,4611,61
Vlastné imanie 3 872 0733 916 4434 027 0944 192 0583 288 008
Všetky záväzky 725 992751 361961 0791 097 1172 006 325
Výsledok hospodárenia 228 844220 229299 375535 536347 840
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 228 844220 229299 375535 536347 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 165 629159 348195 035399 477261 283
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 159 348195 035399 477261 283151 389
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 209 777200 917247 191506 926336 123
Zásoby 1 695 8801 434 5131 437 8021 894 1782 166 267
Záväzky 725 992751 361961 0791 097 1172 006 325
Záväzky z obchodného styku 131 07813 40777 79138 72165 538
Zisk pred zdanením 209 777200 917247 191506 926336 123
Zmena EBIT 1,020,81440,50321,451,63
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000062 2470,00000,00000,0000
Účtovné závierky