LIBERTY TRADE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 703 822720 628824 679726 545659 017
Bankové úvery 93 710109 000234 725200 943163 551
Bežná likvidita III. stupeň 2,093,262,684,263,06
Bežné bankové úvery 93 7100,000083 7253 92731 600
Časové rozlíšenie aktív 1 9821 3601 3911 7271 666
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37620,3610-0,48990,6893-0,1911
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66100,70781,030,88080,9311
Celkové tržby 947 5301 000 273940 1441 063 609915 641
Celkový dlh 280 096298 664417 727340 241317 758
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 71 75519 976210 45594 110150 268
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 95589 02424 270106 83313 283
Čistý cash flow -67 06964 754-82 56393 550-28 324
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 69524 51132 34364 65126 553
Čistý zisk 1 76315 01220 64845 04511 885
Čistý zisk v minulom roku 15 01220 64845 04511 88526 816
Cudzie zdroje -423 726-421 964-406 952-386 304-341 259
Daň z príjmov 1 1944 4785 85311 9022 880
Daň z príjmov v minulom roku 4 4785 85311 9022 8809 649
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 1944 4785 85311 9022 880
Dlhodobé bankové úvery 0,0000109 000151 000197 016131 951
Dlhodobý dlh 0,0000109 000151 000197 016131 951
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,3945,8928,9439,8053,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,9141,5118,1139,8045,38
Doba obratu aktív 273,57264,72321,12250,76263,53
Doba obratu pohľadávok 38,3945,8928,9439,8053,71
Doba obratu zásob 234,33187,28318,38185,50226,36
Doba splácania záväzkov 93,7890,9393,0267,8683,84
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 69,3065,8865,6246,8459,26
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 24,4219,2026,0216,4831,39
EBIT v minulom roku 24 51132 34364 65126 55345 887
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 69524 51132 34364 65126 553
EBITDA 26 84048 65058 90088 84441 117
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 26 84048 65058 90088 84441 117
Finančná páka 1,661,712,031,881,93
Finančné účty 21 95589 02424 270106 83313 283
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6020-0,5856-0,4935-0,5317-0,5178
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,60200,58560,49350,53170,5178
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 38446 25357 84485 56440 663
Krátkodobé pohľadávky 98 773124 91174 315115 315134 313
Krátkodobé záväzky 178 293179 353168 517135 724148 189
Krytie dlhovej služby 9,809,6910,0811,533,49
Nákladové úroky 2 7385 0215 8427 70411 788
Nákladové úroky v minulom roku 5 0215 8427 70411 7889 422
Náklady na predaný tovar 772 665796 033733 597807 268715 518
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 693 902719 931661 277730 035645 150
Neobežný majetok 135 625135 943147 881131 662109 651
Obežný majetok 566 215583 325675 407593 156547 700
Obrat aktív 1,331,381,141,461,39
Obrat neobežného majetku 6,927,316,348,038,32
Obrat obežného majetku 1,661,701,391,781,67
Obrat zásob 1,561,951,151,971,61
Odpisy 28 00023 87621 44619 29423 898
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 00011 93810 7239 64711 949
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 00011 93810 7239 64711 949
Osobné náklady 147 825153 595149 347166 277160 999
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9902 3971 5713 8011 939
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000515,00521,001 485
Ostatné záväzky z obchodného styku 46 43437 87447 13432 95355 484
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 29 76338 88842 09464 33935 783
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88850,77740,73300,66440,8162
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,291,361,511,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,94631,111,191,351,07
Pohľadávky z obchodného styku 87 243112 98846 511115 315113 493
Pohotová likvidita II. stupeň 0,45111,200,39641,600,8302
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,32-6,524,93-4,1312,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -24,5012,90-14,1312,14-2,40
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39800,41450,50650,46830,4822
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66100,70781,030,88080,9311
Pridaná hodnota 166 381197 586203 760250 254197 257
Primárna platobná neschopnosť 0,53220,33521,010,28580,4889
Rýchla likvidita I. stupeň 0,08070,49640,09620,76500,0739
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,446,147,093,837,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,446,147,093,837,73
Služby 52 00445 58539 91450 42837 563
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 703 822720 628824 679726 545659 017
Spotreba materiálu… 26 75930 51732 40626 80532 805
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 93 710109 000234 725200 943163 551
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 944 813993 619937 3571 057 522912 775
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 7670,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 922 677943 192895 6641 014 103860 111
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 16 36950 42741 69343 41952 664
Účtovný cash flow -67 06964 754-82 56393 550-28 324
Úročený dlh 93 710109 000234 725200 943163 551
Úrokové krytie 2,084,885,548,392,25
Vlastné imanie 423 726421 964406 952386 304341 259
Všetky záväzky 280 096298 664417 727340 241317 758
Výsledok hospodárenia 4 60724 77437 45469 55017 219
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 60724 77437 45469 55017 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 76315 01220 64845 04511 885
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 01220 64845 04511 88526 816
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 95719 49026 50156 94714 765
Zásoby 445 487369 390576 822371 008400 104
Záväzky 280 096298 664417 727340 241317 758
Záväzky z obchodného styku 46 43437 87447 13432 95355 484
Zisk pred zdanením 2 95719 49026 50156 94714 765
Zmena EBIT 0,23230,75780,50032,430,5787