AGROEKS a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 889 1903 400 323306 199521 857606 580
Bankové úvery 13 99932 07725 2970,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,731,131,771,361,42
Bežné bankové úvery 13 99932 07725 2970,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 077247 3722 133430,001 282
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8464-1,411,75-0,8936-1,40
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,64410,1963-2,300,34510,6065
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,417,271,162,792,34
Celkové tržby 4 487 3373 011 004347 1352 184 2590,0000
Celkový dlh 520 6992 989 387164 411384 150424 734
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -378 970-672 771-82 209-356 070-254 112
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 392 969704 848127 294375 858254 112
Čistý cash flow -311 879577 554-248 564123 052254 112
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 430 258347 4226 21177 086138 180
Čistý zisk 335 297272 8414 11051 076138 180
Čistý zisk v minulom roku 272 8414 11051 07641 288109 856
Cudzie zdroje -368 491-410 936-141 788-137 707-181 846
Daň z príjmov 92 99073 6131 68915 4780,0000
Daň z príjmov v minulom roku 73 6131 68915 47813 2460,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 92 99073 6131 68915 4780,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 33,04274,88132,5019,3463,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,0467,6095,6914,8427,10
Doba obratu aktív 65,13496,71325,2787,34112,50
Doba obratu pohľadávok 33,04274,88132,5019,3463,27
Doba obratu zásob 0,00000,00005 77812 2560,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,000038 539220 98488,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,47429,83114,7459,6877,70
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000032 446206 1190,0000
EBIT v minulom roku 347 4226 21177 08654 534109 856
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 430 258347 4226 21177 086138 180
EBITDA 450 298369 36120 25084 410189 781
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 450 298369 36120 25084 410189 781
Finančná páka 2,418,272,163,793,34
Finančné účty 392 969704 848127 294375 858254 112
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 470 961374 88724 71483 702189 290
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54460,86540,35280,68330,6907
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,000019 78819 7880,0000
Krátkodobé pohľadávky 451 1361 881 734124 727115 564341 174
Krátkodobé záväzky 484 2272 942 535108 014356 602418 950
Krytie dlhovej služby 228,46381,5749,158,010,0000
Materiál 13 64914 89116 19319 7770,0000
Nákladové úroky 1 971968,00412,0010 5320,0000
Nákladové úroky v minulom roku 968,00412,0010 5320,00000,0000
Náklady na predaný tovar 4 419 2002 012 360219 2652 009 6101 720 920
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 023589,000,0000
Neobežný majetok 29 35943 32435 85210 22810 012
Obežný majetok 857 7543 109 627268 214511 199595 286
Obrat aktív 5,600,73481,124,183,24
Obrat neobežného majetku 169,7457,679,58213,24196,57
Obrat obežného majetku 5,810,80351,284,273,31
Odpisy 27 93022 21211 9825 394746,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 96511 1065 9912 697746,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 13 96511 1065 9912 6970,0000
Osobné náklady 124 422126 218108 69189 8770,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3672 7882 6002 558491,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 405 0562 822 17690 938332 6140,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 363 227295 05316 09256 470138 926
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,87660,61590,02200,32430,7599
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,060,75890,03130,46650,7364
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,44190,20730,41570,72020,4189
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,22050,25950,87420,52450,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,06950,1918-0,71600,05630,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000121,54290,940,1436
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,543,851,141,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,703,281,031,80331,31
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,06260,2311-0,72340,05640,1291
Pohľadávky z obchodného styku 451 136462 76890 08388 695146 139
Pohotová likvidita II. stupeň 1,700,95271,661,311,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,18-0,71150,5704-1,12-0,7156
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -158,23596,65-603,3111,680,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58560,87910,53690,73610,7002
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,417,271,162,792,34
Pridaná hodnota 564 276486 333124 333171 362247 155
Primárna platobná neschopnosť 0,89796,101,013,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,90990,66400,02900,37090,7599
Rýchla likvidita I. stupeň 0,78870,23700,83140,99860,6065
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,168,098,124,552,24
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,168,098,124,552,24
Služby 2 946 108910 029157 1901 574 6521 145 500
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 889 1903 400 323306 199521 857606 580
Spotreba materiálu… 964 9381 610 48561 052434 369575 420
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 13 99932 07745 08519 7880,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 995 4912 502 850347 1302 181 8971 968 075
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 12 0154 1573 532925,000,0000
Tržby z predaja tovaru 36 5850,00001 331589,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 946 8912 498 693342 2672 180 3831 968 075
Účtovný cash flow -311 879577 554-248 564123 052254 112
Úročený dlh 13 99932 07745 08519 7880,0000
Úrokové krytie 218,29358,9115,087,320,0000
Vlastné imanie 368 491410 936141 788137 707181 846
Všetky záväzky 520 6992 989 387164 411384 150424 734
Výsledok hospodárenia 434 383350 3508 79879 941180 402
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 434 383350 3508 79879 941180 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 335 297272 8414 11051 076138 180
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 272 8414 11051 07641 288109 856
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 428 287346 4545 79966 554179 813
Zásoby 13 649523 04516 19319 7770,0000
Záväzky 520 6992 989 387164 411384 150424 734
Záväzky z obchodného styku 405 0562 822 17690 938332 6140,0000
Zisk pred zdanením 428 287346 4545 79966 554179 813
Zmena EBIT 1,2455,940,08061,411,26
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -508 154508 1540,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -508 154508 1540,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000956,003 0020,00008 633