B a B plus s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 215 942162 914143 969164 705119 402
Bankové úvery 45 79725 1760,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,319,415,542,543,62
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00003 207
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6449-0,6068-0,4646-0,5175-0,3448
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,497,022,751,101,29
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,61450,30470,17580,48240,2859
Celkové tržby 248 721234 685264 241227 8900,0000
Celkový dlh 82 19338 05021 53053 60126 548
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -40 460-50 591-56 881-57 496-32 015
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 86 25775 76756 88157 49632 015
Čistý cash flow 86 25775 76756 88157 49632 015
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 5823 37013 48016 3187 972
Čistý zisk 8 8852 42511 33511 7237 972
Čistý zisk v minulom roku 2 42511 33511 7236 5285 184
Cudzie zdroje -133 749-124 864-122 439-111 104-92 854
Daň z príjmov 2 465712,002 1454 5950,0000
Daň z príjmov v minulom roku 712,002 1454 5951 8410,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 465712,002 1454 5950,0000
Dlhodobé bankové úvery 45 79725 1760,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 45 79725 1760,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 40,0533,5576,74113,3776,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,6730,5467,63108,3276,50
Doba obratu aktív 330,55261,99212,06261,07211,29
Doba obratu pohľadávok 40,0533,5576,74113,3776,50
Doba obratu zásob 138,89274,54317,01272,520,0000
Doba splácania záväzkov 2 393598,251 1124 29058,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 52,9517,3630,5282,6543,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 722340,56875,653 1090,0000
EBIT v minulom roku 3 37013 48016 3188 3695 184
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 5823 37013 48016 3187 972
EBITDA 35 71110 17018 55819 73013 444
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 71110 17018 55819 73013 444
Finančná páka 1,611,301,181,481,29
Finančné účty 86 25775 76756 88157 49632 015
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6194-0,7664-0,8505-0,6746-0,7777
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61940,76640,85050,67460,7777
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 9979 06816 77118 63513 023
Krátkodobé pohľadávky 26 16720 86152 09871 52043 234
Krátkodobé záväzky 34 59210 79320 72152 14424 861
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 8936 14416 31137 7840,0000
Krytie dlhovej služby 28,9943,650,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,0000391,00
Nákladové úroky 1 232233,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 233,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 151 673176 354195 478152 946145 534
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 2776 5856 7994 4360,0000
Neobežný majetok 101 51061 33329 08532 37729 363
Obežný majetok 114 432101 581114 884132 32886 832
Obrat aktív 1,101,391,721,401,73
Obrat neobežného majetku 2,353,708,527,117,02
Obrat obežného majetku 2,082,232,161,742,38
Obrat zásob 2,631,331,151,340,0000
Odpisy 19 4155 7003 2922 3172 671
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 4155 7003 2922 3172 671
Osobné náklady 58 41743 89747 26652 6820,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7141 1021 7871 095421,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 28 3008 12514 62714 04010 643
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,68960,91700,84130,80140,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 16,057,278,2614,820,3933
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,451,091,191,250,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,090,96521,111,2022,74
Pohľadávky z obchodného styku 22 65018 98945 91168 33443 234
Pohotová likvidita II. stupeň 3,258,955,262,473,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,55-1,65-2,15-1,93-2,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 70,01325,180,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,61450,30470,17580,48240,2859
Pridaná hodnota 84 71447 86956 18365 73960 733
Primárna platobná neschopnosť 1,100,32360,35530,55290,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,497,022,751,101,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,303,741,162,721,97
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,303,741,162,721,97
Služby 87 959112 166132 61394 874105 280
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 215 942162 914143 969164 705119 402
Spotreba materiálu… 58 43757 60356 06653 63649 150
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 45 79725 1760,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 238 448226 970247 796230 271206 267
Tržby z predaja tovaru 8 7659 45110 5616 6480,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 229 683217 519237 235223 623206 267
Účtovný cash flow 86 25775 76756 88157 49632 015
Úročený dlh 45 79725 1760,00000,00000,0000
Úrokové krytie 10,2114,460,00000,00000,0000
Vlastné imanie 133 749124 864122 439111 10492 854
Všetky záväzky 82 19338 05021 53053 60126 548
Výsledok hospodárenia 16 2964 47015 26617 41310 773
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 2964 47015 26617 41310 773
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 8852 42511 33511 7237 972
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 42511 33511 7236 5285 184
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 11 3503 13713 48016 31810 353
Zásoby 2 0084 9535 9053 31211 583
Záväzky 82 19338 05021 53053 60126 548
Záväzky z obchodného styku 24 8936 14416 31137 7840,0000
Zisk pred zdanením 11 3503 13713 48016 31810 353
Zmena EBIT 3,730,25000,82611,951,54
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00008 896
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,00008 896