Inštitút odborného vzdelávania, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 1 005 7961 184 44598 4241 398 0140,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,672,582,141,840,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 3132 6245 878269,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 94,0012,0049 7901 4220,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,12590,17788,72-0,23960,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3075-0,2757196,690,19660,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,50790,75990,44081,270,0000
Celkové tržby 3 445 0364 788 9995 437 2836 026 5610,0000
Celkový dlh 338 760511 43614 879780 6420,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -612 250-528 256-176 823-471 0750,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 612 250528 256176 823471 0750,0000
Čistý cash flow 83 994-119 641-294 252147 5540,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 53 10568 94573 514113 6530,0000
Čistý zisk 41 44553 29253 75498 0330,0000
Čistý zisk v minulom roku 53 29253 75498 033-79 1480,0000
Cudzie zdroje -666 942-672 997-33 755-615 9500,0000
Daň z príjmov 11 66015 65319 10515 5770,0000
Daň z príjmov v minulom roku 15 65319 10515 5772 9750,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 11 66015 65319 10515 5770,0000
Dlhodobé pohľadávky 653,0062 4060,00006 5470,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 41,0444,80-5,3255,430,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 33,9544,48-11,9251,790,0000
Doba obratu aktív 106,7490,296,6184,760,0000
Doba obratu pohľadávok 41,1149,55-5,3255,830,0000
Doba splácania záväzkov 17 62226 306-126,0548 6880,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,9933,08-0,100545,500,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 5674 1782 2943 9870,0000
EBIT v minulom roku 68 94573 514113 653-76 1730,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 53 10568 94573 514113 6530,0000
EBITDA 52 92667 49071 707114 4160,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 52 92667 49071 707114 4160,0000
Finančná páka 1,511,762,922,270,0000
Finančné účty 612 250528 256176 823471 0750,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6631-0,5682-0,3430-0,44060,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66310,56820,34300,44060,0000
Hrubá marža 0,84330,88660,91960,93950,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 52 08266 51270 610113 6010,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,27160,3664-0,01520,53680,0000
Krátkodobé pohľadávky 386 760587 634-79 237914 3330,0000
Krátkodobé záväzky 273 170433 936-1 496750 4570,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000109,482 6610,0000
Nákladové úroky 0,00000,0000655,0043,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000655,0043,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 534 152541 865431 397358 8200,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 6586 0214 3325 6260,0000
Neobežný majetok 2 8203 525-5 0405 7900,0000
Obežný majetok 999 6631 178 29697 5861 391 9550,0000
Obrat aktív 3,424,0455,194,310,0000
Obrat neobežného majetku 1 2201 358-1 0781 0400,0000
Obrat obežného majetku 3,444,0655,664,330,0000
Odpisy 1 4100,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 705,000,00000,00000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 705,000,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 2 853 4424 159 6594 912 4595 544 8750,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 844,00978,001 097815,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 39 79868 92327 23161 4580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 42 85553 29253 75498 0330,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,06210,07921,590,15920,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,05280,05820,74690,08130,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,05280,05821,510,08140,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07250,09191,470,17590,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60870,44601,800,33700,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,98210,97960,98250,97940,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 513,49705,211 1541 0060,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,021,021,021,020,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,021,021,020,0000
Pohľadávky z obchodného styku 319 871583 534-177 411854 2400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 3,672,582,141,840,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,945,630,1147-4,170,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-449,243 4310,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,33680,43180,15120,55840,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,50790,75990,44081,270,0000
Pridaná hodnota 2 905 3054 246 0875 000 2015 661 7310,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,04120,04500,54610,07010,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,06210,07921,590,15920,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,241,223,660,62650,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,407,580,20756,820,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,407,580,20756,820,0000
Služby 524 424530 135420 687346 8520,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 005 7961 184 44598 4241 398 0140,0000
Spotreba materiálu… 4 0705 7096 3786 3420,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 439 4574 788 7025 437 0986 020 5510,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000750,005 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 5 6586 0214 3325 6360,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 433 7994 781 9315 427 2666 014 9150,0000
Účtovný cash flow 83 994-119 641-294 252147 5540,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000112,242 6430,0000
Vlastné imanie 666 942672 99733 755615 9500,0000
Všetky záväzky 338 760511 43614 879780 6420,0000
Výsledok hospodárenia 51 51667 49071 707114 4160,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 51 51667 49071 707114 4160,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 41 44553 29253 75498 0330,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 53 29253 75498 033-79 1480,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 53 10568 94572 859113 6100,0000
Záväzky 338 760511 43614 879780 6420,0000
Záväzky z obchodného styku 39 79868 92327 23161 4580,0000
Zisk pred zdanením 53 10568 94572 859113 6100,0000
Zmena EBIT 0,77030,93780,6468-1,490,0000