EVGA, s.r.o. "v likvidácii"

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20142013201220112010
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 66,000,00000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 66,000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 66,000,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -66,000,00000,00000,00000,0000
Všetky záväzky 66,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 66,000,00000,00000,00000,0000