ASSOCIATION, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 201 582212 191204 110193 981155 005
Bankové úvery 34 21059 22159 24858 41147 476
Bežná likvidita III. stupeň 5,032,792,161,971,57
Bežné bankové úvery 34 21059 22159 24858 41147 476
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000013 079
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9151-0,8618-0,6654-0,6534-0,6871
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 69,60161,8240,1631,3713,03
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22370,39860,43640,46480,5223
Celkové tržby 79 89871 38080 899112 1890,0000
Celkový dlh 36 85060 47062 01461 55553 184
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -116 538-71 533-35 300-28 110-22 486
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 150 748130 75494 54886 52169 962
Čistý cash flow 150 748130 75494 54886 52169 962
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 19 32215 83315 74418 90833 310
Čistý zisk 13 0119 6259 67011 84230 409
Čistý zisk v minulom roku 9 6259 67011 84218 76331 198
Cudzie zdroje -164 732-151 721-142 096-132 426-101 821
Daň z príjmov 3 4582 5592 6303 4380,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 5592 6303 4385 2920,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 4582 5592 6303 4380,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 147,05187,60192,38161,860,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 94,21144,01140,2595,640,0000
Doba obratu aktív 922,731 0891 021920,69660,09
Doba obratu pohľadávok 147,05187,60192,38161,860,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000123,67
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 9,914,1511,7713,0922,87
EBIT v minulom roku 15 83315 74418 90827 89932 462
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 19 32215 83315 74418 90833 310
EBITDA 49 28345 81440 44347 16463 096
EBITDA marža 0,61680,64180,49990,42040,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 28345 81440 44347 16463 096
Finančná páka 1,221,401,441,461,52
Finančné účty 150 748130 75494 54886 52169 962
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8172-0,7150-0,6962-0,6827-0,6569
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81720,71500,69620,68270,6569
Hrubá marža 0,82330,85040,75020,56860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 45 51042 02152 680106 35860 257
Krátkodobé pohľadávky 32 12436 53938 47634 1030,0000
Krátkodobé záväzky 2 166808,002 3542 7585 371
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000460,00848,000,0000
Krytie dlhovej služby 17,2712,5611,7413,0021,75
Nákladové úroky 2 8533 6493 4443 6282 901
Nákladové úroky v minulom roku 3 6493 4443 6283 8441 264
Náklady na predaný tovar 13 95910 38912 30913 11315 852
Neobežný majetok 18 71044 89871 08673 35771 964
Obežný majetok 182 872167 293133 024120 62469 962
Obrat aktív 0,39560,33500,35760,39640,5530
Obrat neobežného majetku 4,261,581,031,051,19
Obrat obežného majetku 0,43600,42500,54880,63751,23
Odpisy 26 18826 18824 98623 43916 389
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 26 18826 18824 98623 43916 389
Osobné náklady 11 17213 97918 31217 7440,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7733 7933 5634 9062 839
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 39 19935 81334 65635 28146 798
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74780,61620,46320,44600,4514
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,891,831,170,77120,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00004,41
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,894,343,313,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,761,511,401,554,26
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,891,841,301,130,8163
Pohľadávky z obchodného styku 20 58128 05028 05020 1500,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,032,792,161,971,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,09-1,16-1,50-1,53-1,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 52,8435,8327,4523,8524,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22370,39860,43640,46480,5223
Pridaná hodnota 65 78060 70360 69063 78969 859
Rýchla likvidita I. stupeň 4,142,181,531,411,32
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,74771,321,531,310,8429
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,74771,321,531,310,8429
Služby 7 2325 5137 0816 9698 911
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 201 582212 191204 110193 981155 005
Spotreba materiálu… 6 7274 8765 2286 1446 941
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 21059 22159 24858 41147 476
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 79 73971 09280 899108 95285 711
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00007 90032 0500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 79 73971 09272 99976 90285 711
Účtovný cash flow 150 748130 75494 54886 52169 962
Úročený dlh 34 21059 22159 24858 41147 476
Úrokové krytie 6,774,344,575,2111,48
Vlastné imanie 164 732151 721142 096132 426101 821
Všetky záväzky 36 85060 47062 01461 55553 184
Výsledok hospodárenia 23 09519 62619 30723 81445 230
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 09519 62619 30723 81445 230
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 0119 6259 67011 84230 409
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 6259 67011 84218 76331 198
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 46912 18412 30015 28039 492
Záväzky 36 85060 47062 01461 55553 184
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000460,00848,000,0000
Zisk pred zdanením 16 46912 18412 30015 28039 492
Zmena EBIT 1,221,010,83270,67771,03
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 05031 9611 477