PNEUNÁRADIE AC, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 785 162559 613532 927703 813531 143
Bankové úvery 0,00000,00000,0000117 2750,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,741,291,301,161,82
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,0000117 2750,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 8111 4441 7761 5271 448
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0468-0,6614-0,64380,2310-0,1418
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05810,65790,5362-0,14170,1669
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,141,952,203,380,9768
Celkové tržby 1 401 8721 485 5251 217 4251 111 399976 388
Celkový dlh 417 413370 139366 483543 270262 459
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -137 024-74 24351 067275 503-38 865
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 217 024234 243108 9331 77238 865
Čistý cash flow -17 219125 310107 161-37 09338 106
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 235 55949 52610 76123 75564 813
Čistý zisk 178 27528 9315 90113 49146 402
Čistý zisk v minulom roku 28 9315 90113 49146 40270 636
Cudzie zdroje -367 749-189 474-166 444-160 543-268 684
Daň z príjmov 56 6218 6893 7696 65813 536
Daň z príjmov v minulom roku 8 6893 7696 65813 53618 056
Daň z príjmov z bežnej činnosti 56 6218 6893 7696 65813 536
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 107,9747,2660,08121,8951,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 107,9747,2659,30119,5949,38
Doba obratu aktív 204,79137,79159,99233,85198,75
Doba obratu pohľadávok 107,9747,2660,08121,8951,11
Doba obratu zásob 9,219,2362,72121,12126,66
Doba splácania záväzkov 134,3070,8079,87123,44120,87
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,2446,9060,0087,0185,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 80,6451,5352,2686,2466,98
EBIT v minulom roku 49 52610 76123 75564 81395 534
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 235 55949 52610 76123 75564 813
EBITDA 267 00267 11446 07886 605135 921
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 267 00267 11446 07886 605135 921
Finančná páka 2,142,953,204,381,98
Finančné účty 217 024234 243108 9331 77238 865
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4684-0,3386-0,3123-0,2281-0,5059
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46840,33860,31230,22810,5059
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 265 47165 91347 00796 864130 693
Krátkodobé finančné výpomoci 80 000160 000160 000160 0000,0000
Krátkodobé pohľadávky 413 960191 915200 111366 841136 571
Krátkodobé záväzky 296 138190 456199 862261 855228 325
Krytie dlhovej služby 402,725,6442,2324,0227,88
Materiál 0,00000,000081 0740,00000,0000
Nákladové úroky 663,0011 9061 0913 6064 875
Nákladové úroky v minulom roku 11 9061 0913 6064 8756 842
Náklady na predaný tovar 954 1441 289 8121 060 982955 410786 308
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 804 849981 807913 385774 257689 478
Neobežný majetok 132 062107 19565 14576 742115 002
Obežný majetok 651 289450 974466 006625 544414 693
Obrat aktív 1,782,652,281,561,84
Obrat neobežného majetku 10,6013,8318,6614,318,48
Obrat obežného majetku 2,153,292,611,762,35
Obrat zásob 39,6439,565,823,012,88
Odpisy 29 91216 21835 24659 17065 880
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 9568 10917 62329 58532 940
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 9568 10917 62329 58532 940
Osobné náklady 154 607130 229118 83887 89384 212
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5311 5331 07161,005 228
Ostatné záväzky z obchodného styku 177 827138 610130 769182 943126 525
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 208 18745 14941 14772 661112 282
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,34720,67640,76750,61420,4453
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,55320,19610,16950,18480,2743
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,881,481,301,632,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,411,311,000,97311,26
Pohľadávky z obchodného styku 413 960191 915197 524359 912131 963
Pohotová likvidita II. stupeň 1,681,220,86370,68660,7747
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 21,36-1,51-1,554,33-7,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -25,9710,5298,22-10,297,82
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53160,66140,68770,77190,4941
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,141,952,203,380,9768
Pridaná hodnota 445 235192 526154 837143 101189 101
Primárna platobná neschopnosť 0,42960,72220,66200,50830,9588
Rýchla likvidita I. stupeň 0,57700,66840,30270,00330,1702
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,565,527,956,271,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,565,527,956,271,93
Služby 123 279207 904112 916161 22183 481
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 785 162559 613532 927703 813531 143
Spotreba materiálu… 26 016100 10134 68119 93213 349
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 80 000160 000160 000277 2750,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 399 3791 482 5041 216 8191 103 671975 409
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000166,001 000,005 1600,0000
Tržby z predaja tovaru 1 289 6781 348 0491 151 731990 695926 588
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 109 701134 28964 088107 81648 821
Účtovný cash flow -17 219125 310107 161-37 09338 106
Úročený dlh 80 000160 000160 000277 2750,0000
Úrokové krytie 355,294,169,866,5913,29
Vlastné imanie 367 749189 474166 444160 543268 684
Všetky záväzky 417 413370 139366 483543 270262 459
Výsledok hospodárenia 237 09051 06211 83223 81670 041
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 237 09051 06211 83223 81670 041
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 178 27528 9315 90113 49146 402
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 9315 90113 49146 40270 636
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 234 89637 6209 67020 14959 938
Zásoby 20 30524 816156 962256 931239 257
Záväzky 417 413370 139366 483543 270262 459
Záväzky z obchodného styku 177 827138 610130 769182 943126 525
Zisk pred zdanením 234 89637 6209 67020 14959 938
Zmena EBIT 4,764,600,45300,36650,6784
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00008 7790,0000