HUPI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 4 0924 0926 1920,00000,0000
Bankové úvery 381,00381,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,526,920,00000,0000
Bežné bankové úvery 381,00381,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,451,920,17050,00000,0000
Celkový dlh 3 1722 692902,000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 381,00381,000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Čistý zisk -480,00-480,00-1 0670,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -480,00-3 410-144,000,00000,0000
Cudzie zdroje -920,00-1 400-5 2900,00000,0000
Daň z príjmov 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000306,160,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-2 930-144,000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
EBITDA 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Finančná páka 4,452,921,170,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2248-0,3421-0,85430,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,22480,34210,85430,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,68040,56310,14450,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 0924 0926 1920,00000,0000
Krátkodobé záväzky 2 7842 304895,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,00000,00001 0670,00000,0000
Obežný majetok 4 0924 0926 1920,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -480,00-480,00-1 0670,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000-1,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,526,920,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,77520,65790,14570,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,451,920,17050,00000,0000
Pridaná hodnota 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,5217-0,3429-0,20170,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,0000-0,84540,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,0000-0,84540,00000,0000
Služby 0,00000,00001 0670,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 0924 0926 1920,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 381,00381,000,00000,00000,0000
Úročený dlh 381,00381,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 920,001 4005 2900,00000,0000
Všetky záväzky 3 1722 692902,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480,00-480,00-1 0670,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-3 410-144,000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Záväzky 3 1722 692902,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,00000,0000-1 0670,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,00007,410,00000,0000