US Trade, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 4222 8543 7591 4961 241
Bežná likvidita III. stupeň 0,90061,281,520,85881,04
Časové rozlíšenie aktív 16,0033,0018,000,00003,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,560,3882-3,37-0,78033,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8961-0,06791,19-0,17740,4252
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,586,343,33-4,78-8,96
Celkové tržby 626,002 7535 519683,000,0000
Celkový dlh 1 8192 4652 8901 8921 397
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 406-2 821-2 972-44,00-509,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,26-0,17440,22900,78040,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 4062 8212 97244,00509,00
Čistý cash flow -1 415-151,002 928-309,00509,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -786,000,00001 744534,00-440,00
Čistý zisk -786,00-480,001 264533,00-441,00
Čistý zisk v minulom roku -480,001 264533,00-773,00219,00
Cudzie zdroje 397,00-389,00-869,00396,00156,00
Daň z príjmov 0,0000480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,0000480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000052,18775,96171,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000052,18775,96171,67
Doba obratu aktív 1 038385,96255,07799,47292,24
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000052,18775,96171,67
Doba splácania záväzkov 0,00000,00003 0360,0000255,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 153300,90167,61930,94281,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000313,380,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00001 744534,00-293,00220,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -786,000,00001 744534,00-440,00
EBITDA -691,00106,001 843530,00-332,00
EBITDA marža -1,100,03850,33390,77600,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -691,00106,001 843530,00-332,00
Finančná páka -3,587,344,33-3,78-7,96
Finančné účty 1 4062 8212 97244,00509,00
Hrubá marža -1,170,35130,31260,77600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -786,000,00001 748514,00-433,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,110,77960,65711,160,9645
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,0000769,001 452729,00
Krátkodobé záväzky 1 5792 2252 4701 7421 197
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000530,00-332,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001,00001,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 1 2321 7323 654153,001 713
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000297,000,00000,0000
Obežný majetok 1 4062 8213 7411 4961 238
Obrat aktív 0,35160,94571,430,45661,25
Obrat obežného majetku 0,35560,95681,440,45661,25
Ostatné náklady na finančnú činnosť 95,00106,0095,0016,00101,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 67,0053,00255,00150,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -786,00-480,001 264533,00-441,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,98-1,231,45-1,352,83
Podiel EBIT k aktívam -0,55270,00000,46400,3570-0,3546
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,55270,00000,46400,3570-0,3546
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 5,010,00001,35-2,17-10,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,98870,98840,79060,02940,4102
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -2,26-0,05480,5305-0,45240,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00005,810,0000-0,0952
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -2,83-0,05590,5443-0,45240,3284
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,0000769,001 452729,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,90061,281,520,85881,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,28062,58-0,2968-1,280,3065
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-309,00509,00
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,280,86370,76881,261,13
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,586,343,33-4,78-8,96
Pridaná hodnota -732,00967,001 725530,00-163,00
Rentabilita aktív, ROA -0,5527-0,16820,33630,3563-0,3554
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,98-1,231,45-1,352,83
Rýchla likvidita I. stupeň 0,89041,271,200,02530,4252
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,6323,251,573,57-4,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,6323,251,573,57-4,21
Služby 1 2321 7322 184153,001 708
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 4222 8543 7591 4961 241
Spotreba materiálu… 0,00000,00001 1730,00005,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 500,002 6995 379683,001 550
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000400,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 500,002 6994 979683,001 550
Účtovný cash flow -1 415-151,002 928-309,00509,00
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000534,00-440,00
Vlastné imanie -397,00389,00869,00-396,00-156,00
Všetky záväzky 1 8192 4652 8901 8921 397
Výsledok hospodárenia -691,00106,001 843530,00-332,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -691,00106,001 843530,00-332,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -786,00-480,001 264533,00-441,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,001 264533,00-773,00219,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -786,000,00001 744533,00-441,00
Záväzky 1 8192 4652 8901 8921 397
Záväzky z obchodného styku 67,0053,00255,00150,000,0000
Zisk pred zdanením -786,000,00001 744533,00-441,00
Zmena EBIT 0,00000,00003,27-1,82-2,00