Platano, s. r. o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162014201320122011
Aktíva 0,000015 5280,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00002 5880,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,99570,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002 5760,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00006,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-15 4550,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000015 4550,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000015 4550,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-401,000,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,0000-402,000,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,0000-673,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-15 5220,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000096,540,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,000020 5350,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000096,540,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00003,800,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00007,930,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,0000-673,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-401,000,00000,00000,0000
EBITDA 0,0000-332,000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-332,000,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,000,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000015 4550,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,99960,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,99960,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-401,000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000073,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00006,000,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,0000-332,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,0000577,000,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000015 5280,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000069,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-402,000,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,99530,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-0,52170,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,000056,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00002 5880,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,000,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000015 4550,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-301,000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002 5760,00000,00000,0000
Služby 0,0000547,000,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000015 5280,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000030,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000276,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000276,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000015 4550,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,0000-401,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,000015 5220,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,00006,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-332,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-332,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-402,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,0000-673,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-402,000,00000,00000,0000
Záväzky 0,00006,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-402,000,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00000,59580,00000,00000,0000