Aesculus Consulting, s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172015201420132012
Aktíva 2 5384 67621 1450,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 120,860,95411,390,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000768,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,0112,95-1,150,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 120,860,91700,70770,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,0083-14,481,640,00000,0000
Celkové tržby 122,0017 8700,00000,00000,0000
Celkový dlh 21,005 02313 1240,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 538-4 494-9 2290,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,5984-0,39090,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 5384 4949 2290,00000,0000
Čistý cash flow 2 5384 4949 2290,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 94,00-6 0261 9420,00000,0000
Čistý zisk 73,00-6 9861 9420,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -720,002 1297 2270,00000,0000
Cudzie zdroje -2 517347,00-8 0210,00000,0000
Daň z príjmov 21,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 800,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00004,1945,120,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000040,930,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000107,55118,170,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00004,1945,120,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,0000932,6780,740,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,0000112,7272,880,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000059,370,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 80,003 0897 2270,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 94,00-6 0261 9420,00000,0000
EBITDA 122,00-6 0093 9770,00000,0000
EBITDA marža 1,0000-0,33630,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 122,00-6 0093 9770,00000,0000
Finančná páka 1,01-13,482,640,00000,0000
Finančné účty 2 5384 4949 2290,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,99170,0742-0,37930,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,9917-0,07420,37930,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94,00-2 0933 8680,00000,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00831,050,61670,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,0000182,008 0730,00000,0000
Krátkodobé záväzky 21,004 90113 0410,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000312,000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00006,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000019 64758 9570,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 9180,00000,00000,0000
Neobežný majetok 0,00000,00003 0690,00000,0000
Obežný majetok 2 5384 67617 3080,00000,0000
Obrat aktív 0,00003,393,090,00000,0000
Obrat neobežného majetku 0,00000,000021,280,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00003,393,770,00000,0000
Odpisy 0,0000651,001 1170,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000651,001 1170,00000,0000
Osobné náklady 0,00002 0270,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 28,0084,00109,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 73,00-6 3353 0590,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,029020,130,24210,00000,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,0370-1,290,09180,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0370-1,290,09180,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,037326,780,23960,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,96110,43650,00000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,53670,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 20,800,25150,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,0000-1,970,10780,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-1,860,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-1,415,690,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00007 3240,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 120,860,95411,390,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,99170,0772-0,86910,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00831,070,62070,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,0083-14,481,640,00000,0000
Pridaná hodnota 0,0000-3 7776 3560,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,0288-1,490,09180,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,029020,130,24210,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 120,860,91700,70770,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,1721-0,83593,300,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,1721-0,83593,300,00000,0000
Služby 0,000016 17955 4430,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 5384 67621 1450,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,00001 5503 5140,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000017 87065 3130,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00002 1000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000013 77065 3130,00000,0000
Účtovný cash flow 2 5384 4949 2290,00000,0000
Vlastné imanie 2 517-347,008 0210,00000,0000
Všetky záväzky 21,005 02313 1240,00000,0000
Výsledok hospodárenia 122,00-5 9612 8600,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 122,00-5 9612 8600,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 73,00-6 9861 9420,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -720,002 1297 2270,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 94,00-6 0262 2430,00000,0000
Zásoby 0,00000,00006,000,00000,0000
Záväzky 21,005 02313 1240,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000312,000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 94,00-6 0262 2430,00000,0000
Zmena EBIT 1,18-1,950,26870,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 3010,00000,00000,0000