LUXFER, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 44 90948 61233 53428 66512 502
Bankové úvery 3 4603 4603 4603 4603 460
Bežná likvidita III. stupeň 1,271,281,220,80740,3232
Bežné bankové úvery 3 4603 4603 4603 4603 460
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -4,68-4,59-5,513,200,0008
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,411,411,400,68190,0006
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,683,594,51-5,19-1,48
Celkové tržby 16 64235 55241 42237 6570,0000
Celkový dlh 35 32038 01627 44535 50138 683
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -41 424-45 152-30 074-18 3903 440
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 44 88448 61233 53421 85020,00
Čistý cash flow 44 88448 61233 53421 85020,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -484,005 39813 79010 6065 823
Čistý zisk -1 0074 50612 9269 7045 294
Čistý zisk v minulom roku 4 50612 9269 7049 626-5 576
Cudzie zdroje -9 589-10 596-6 0896 83626 181
Daň z príjmov 120,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00487,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 120,00480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,54830,00000,000066,06131,77
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,000065,91131,77
Doba obratu aktív 984,96503,19320,06277,84147,73
Doba obratu pohľadávok 0,54830,00000,000066,06131,77
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000040,11
Doba splácania záväzkov 1 187597,60590,092 626568,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 698,77357,69228,92310,57416,21
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 470,87218,6440,20562,250,0000
EBIT v minulom roku 5 39813 79010 60610 532-4 602
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -484,005 39813 79010 6065 823
EBITDA 175,006 09314 63311 6576 558
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 175,006 09314 63311 6576 558
Finančná páka 4,684,595,51-4,19-0,4775
Finančné účty 44 88448 61233 53421 85020,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2135-0,2180-0,18160,23852,09
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,21350,21800,1816-0,2385-2,09
Hrubá marža 0,13740,19060,41180,51390,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -484,005 68813 79010 6065 823
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,70940,71090,71521,122,82
Krátkodobé pohľadávky 25,000,00000,00006 81511 151
Krátkodobé záväzky 31 86034 55623 98532 04135 223
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 12 63612 6431 6346 8610,0000
Krytie dlhovej služby 0,434214,7938,1127,6212,40
Nákladové úroky 403,00412,00384,00422,00529,00
Nákladové úroky v minulom roku 412,00384,00422,00419,00974,00
Náklady na predaný tovar 14 35528 48621 18618 30422 598
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 79521 10614 8364 45412 113
Obežný majetok 44 90948 61233 53428 66512 502
Obrat aktív 0,37060,72541,141,312,47
Obrat obežného majetku 0,37060,72541,141,312,47
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00009,10
Osobné náklady 2 098534,005 1847 5000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 659,00985,00843,001 051735,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 0074 50612 9269 7045 294
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,07720,32061,35-2,87-0,2330
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03710,38401,44-3,14-0,2563
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99941,00001,00000,76230,0016
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91740,07880,30390,38750,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,701,370,80960,58020,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,23350,32101,154,350,3669
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,0912,693,292,580,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,0912,693,292,580,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,701,380,87690,58020,0006
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00006 80011 151
Pohotová likvidita II. stupeň 1,271,281,220,80740,2888
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,2136-0,2180-0,18160,31291 309
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 111,37117,9987,3351,780,0378
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78650,78200,81841,243,09
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,683,594,51-5,19-1,48
Pridaná hodnota 2 2876 77617 05619 3538 291
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,00000,00001,010,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,10500,42532,12-1,42-0,2022
Rýchla likvidita I. stupeň 1,271,281,220,61550,0005
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 201,836,241,883,055,90
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 201,836,241,883,055,90
Služby 3 3607 3806 21613 8508 563
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 44 90948 61233 53428 66512 502
Spotreba materiálu… 1 2000,0000134,000,00001 922
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 3 4603 4603 4603 4603 460
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 16 64235 55238 24237 65730 889
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000290,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 16 64235 26238 24237 65730 889
Účtovný cash flow 44 88448 61233 53421 85020,00
Úročený dlh 3 4603 4603 4603 4603 460
Úrokové krytie -1,2013,1035,9125,1311,01
Vlastné imanie 9 58910 5966 089-6 836-26 181
Všetky záväzky 35 32038 01627 44535 50138 683
Výsledok hospodárenia 175,006 38314 63311 6576 558
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 175,006 38314 63311 6576 558
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 0074 50612 9269 7045 294
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 50612 9269 7049 626-5 576
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -887,004 98613 40610 1845 294
Zásoby 0,00000,00000,00000,00001 331
Záväzky 35 32038 01627 44535 50138 683
Záväzky z obchodného styku 12 63612 6431 6346 8610,0000
Zisk pred zdanením -887,004 98613 40610 1845 294
Zmena EBIT -0,08970,39141,301,01-1,27