ZK SPED Trenčín, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 79 90467 35677 97173 112103 526
Bežná likvidita III. stupeň 0,85150,79070,84090,88760,9299
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,67690,27490,34430,50170,6172
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -6,45-4,71-6,17-8,68-13,99
Celkové tržby 364 334264 303292 348309 813328 129
Celkový dlh 94 57385 52293 05682 631111 497
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 929-4 993-5 194-4 776-4 920
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 9294 9935 1944 7764 920
Čistý cash flow 9 9294 9935 1944 7764 920
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 497-3 081-4 606-588,00-183,00
Čistý zisk 3 497-3 081-5 566-1 548-1 143
Čistý zisk v minulom roku -3 081-5 566-1 548-1 143-257,00
Cudzie zdroje 14 66918 16615 0859 5197 971
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,3886,2991,0481,12110,13
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 70,0686,2989,4480,38103,30
Doba obratu aktív 80,3793,2097,5486,79115,62
Doba obratu pohľadávok 70,3886,2991,0481,12110,13
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 94,39117,87116,0097,78124,34
EBIT v minulom roku -3 081-4 606-588,00-183,00703,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 497-3 081-4 606-588,00-183,00
EBITDA 4 186-2 720-3 953-454,0045,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 186-2 720-3 953-454,0045,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,2084-1,63-5,25
Finančná páka -5,45-3,71-5,17-7,68-12,99
Finančné účty 9 9294 9935 1944 7764 920
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 274-1 996-3 270-376,00-176,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,171,261,191,131,08
Krátkodobé pohľadávky 69 97562 36372 77768 33698 606
Krátkodobé záväzky 93 84285 18892 72482 368111 331
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 70 57760 18167 45357 10282 832
Náklady na predaný tovar 338 768247 426273 847288 169306 911
Obežný majetok 79 90467 35677 97173 112103 526
Obrat aktív 4,543,923,744,213,16
Obrat obežného majetku 4,543,923,744,213,16
Osobné náklady 19 16819 01919 24919 00619 021
Ostatné náklady na finančnú činnosť 282,00220,00229,00226,00221,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 497-3 081-5 566-1 548-1 143
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79431,161,070,98460,9556
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,260,86100,93121,021,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,260,86100,93121,021,05
Pohľadávky z obchodného styku 69 65762 36371 49967 71592 496
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85150,79070,84090,88760,9299
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,483,642,901,991,62
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,181,271,191,131,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -6,45-4,71-6,17-8,68-13,99
Pridaná hodnota 24 13116 37517 92519 30319 904
Primárna platobná neschopnosť 1,010,96500,94340,84330,8955
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,59-31,44-23,54-182,012 478
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,59-31,44-23,54-182,012 478
Služby 338 456246 827273 435287 444306 601
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 90467 35677 97173 112103 526
Spotreba materiálu… 312,00599,00412,00725,00310,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 364 084264 273292 228307 624326 815
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 185472,00456,00152,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 362 899263 801291 772307 472326 815
Účtovný cash flow 9 9294 9935 1944 7764 920
Vlastné imanie -14 669-18 166-15 085-9 519-7 971
Všetky záväzky 94 57385 52293 05682 631111 497
Výsledok hospodárenia 3 779-2 861-4 376-326,0045,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 779-2 861-4 376-326,0045,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 497-3 081-5 566-1 548-1 143
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 081-5 566-1 548-1 143-257,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 497-3 081-4 606-588,00-183,00
Záväzky 94 57385 52293 05682 631111 497
Záväzky z obchodného styku 70 57760 18167 45357 10282 832
Zisk pred zdanením 3 497-3 081-4 606-588,00-183,00
Zmena EBIT -1,140,66897,833,21-0,2603
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 592613,00879,0024,000,0000